Firmamızın en iyi global yetkinlik ve deneyimlerini sunuyoruz

Müşterilerimizin sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümelerine hız kazandırmak için, McKinsey’nin küresel uzmanlığıyla yerel tecrübemizi bir araya getiriyoruz

Seçilmiş çalışma grupları

Hızlı Tüketim Ürünleri

Şirketlerin sahip oldukları değerli verileri ileri seviye analizlerle işleyebilmelerine destek oluyoruz.

Finansal Hizmetler

Yatırım bankacılığı alanında şirketlere stratejik, organizasyonel ve operasyonel alanlarda destek oluyoruz.

Uygulama

İstenilen sonuçlara ulaşıldığından emin olmak için şirketlerle bir arada çalışıyor, dönüşümün devam etmesi için ekiplerin yetkinliğini artırıyoruz.

Pazarlama ve Satış

Şirketlerin pazarlama ve satış alanındaki yetkinliklerini geliştirmesine ve çok kanallı ortamın sunduğu fırsatları yakalamasına yardımcı oluyoruz.

McKinsey Analitik

Şirketlerin verilerden anlamlı içgörüler çıkarmaları ve bunu rekabet avantajına dönüştürmeleri için gereken araçlarla donatıyoruz.

McKinsey Digital

Büyük ölçekli organizasyonlar için alışılmış olanı yıkan dijital yetkinlikler geliştiriyor, bu yolla inovasyonların kalıcı, etkileşimlerin ise çığır açıcı hale gelmesini tetikliyoruz.

Medya ve Eğlence

Medya değer zincirindeki tüm oyuncularla yaptığımız çalışmalarda edindiğimiz deneyimler ile şirketlere içgörüler sunuyoruz.

Risk

Şirketlerin karşılaşabileceği riskleri ortadan kaldırmalarına yardımcı olmak için global, sektörler arası ve fonksiyonlar arası bir bakış açısı ortaya koyuyoruz.

Strateji ve Kurumsal Finans

Danışmanlık, yetkinlik geliştirme ve yeni içgörüler yaratma yoluyla şirketlerin Yönetim Kurulu çalışmalarının verimliliğini arttırmasına yardımcı oluyoruz.

Teknoloji, Medya & Telekomünikasyon

Telekomünikasyon şirketlerine, organizasyon genelinde ticari verimliliği tetikleyecek çözümler sunuyoruz.