Skip to main content

Wydarzenia rekrutacyjne

Każdego roku organizujemy wiele wydarzeń rekrutacyjnych, dzięki którym wszystkie osoby zainteresowane karierą w McKinsey mogą dowiedzieć się więcej na temat pracy w naszym biurze.

Spotkania z nami to doskonała okazja do poznania naszych konsulatów, ale także możliwość usłyszenia więcej na temat ścieżki kariery w McKinsey. Wydarzenia organizujemy zarówno w naszym biurze, jak i na uczelniach i mają one różny charakter. Organizowane przez nas warsztaty są szansą na to, by rozwinąć swoje kompetencje i dowiedzieć się, w jaki sposób możesz je wykorzystywać w swojej pracy.

Nie przegap szansy, by poznać McKinsey! Regularnie publikujemy tutaj szczegóły dotyczące przyszłych wydarzeń.

Filter by

Strategy Development in Practice - kurs dla studentów studiów magisterskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz CEMS

12:00

 

[For English scroll down]

 

 

Kurs dla studentów studiów magisterskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz CEMS


 

Zdobądź prawdziwe doświadczenie w konsultingu strategicznym pomagając organizacji NGO i wpływając na Twoje otoczenie.


 

Kurs Rozwój Strategii w Praktyce organizowany przez McKinsey & Company i prowadzony przez profesora Piotra Płoszajskiego to szansa by z pomocą konsultantów McKinsey przełożyć wiedzę teoretyczną na praktykę, pracując nad rozwiązaniem dla wybranej organizacji pozarządowej.


 

Celem kursu jest zaznajomienie uczestników ze sposobami funkcjonowania doradztwa strategicznego przy wsparciu konsultantów McKinsey, poprzez analizę studium przypadku i kolejnych etapów rozwijania projektu.


 

ZAKRES KURSU


- 12 godzin prezentacji i wykładów z konsultantami McKinsey, ekspertami i menadżerami

-18 godzin spotkań w zespołach z konsultantami McKinsey, którzy będą pełnić rolę coachów i będą wspierać studentów w realizacji zadań

 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE


- Przedmiot jest przeznaczony dla studentów I i II roku studiów magisterskich

- Limit uczestników: 30 osób

- Kurs jest częścią programu CEMS (studenci spoza programu mogą również aplikować)

- Uczestnicy na zakończenie otrzymają ocenę oraz 7 punktów ECTS

- Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach

- Terminy wykładów: 6 marca, 27 marca, 24 kwietnia, 15 maja

- Zajęcia odbywają się w języku angielskim


 

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty:


- CV w języku angielskim,

- Pół stronicowy list motywacyjny odpowiadający na pytanie, dlaczego chcesz dołączyć do kursu,

- Wykaz ocen ze wszystkich lat studiów.


 

Prosimy o podanie numer indeksu w liście motywacyjnym.


 

Aplikuj do 3 stycznia 2020 r. do godziny 12:00 i kreuj otaczającą Cię rzeczywistość!

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Martą Maćkowiak (Marta-Maria_Mackowiak@external.mckinsey.com), Magdą Szurko (Magdalena_Szurko@mckinsey.com) lub Piotrem Dziadoszem (Piotr_Dziadosz@mckinsey.com).


 

Zaakceptowani studenci zostaną zapisani oficjalnie na przedmiot na początku semestru poprzez Dziekanat, studenci nie będą mieli możliwości zapisania się na przedmiot w WD.


 

***

 

 

STRATEGY DEVELOPMENT IN PRACTICE BY MCKINSEY & COMPANY

 

 

Designed for CEMS and Masters students of SGH Warsaw School of Economics

 

Are you ready for the next challenge? How about making a real impact in your society while gaining true management consulting experience?

 

McKinsey & Company invites you to bring your skills to the next level during the next edition of Strategy Development in Practice course. Guided by our consultants and coaches you will learn how to put your theory into practice by working on a project for an NGO organization. In cooperation with McKinsey & Company the subject is conducted by the professor Piotr Płoszajski, the Chair of the Management Theory.

 

Objective of the course is to familiarize participants with management consulting by giving them first-hand experience in solving a strategy engagement case with the support of McKinsey consultants.

 

 

COURSE STRUCTURE:

 

- 12 hours of presentations, lectures and meetings with McKinsey consultants, experts and industry managers

- 18 hours of team working meetings and sessions with McKinsey consultants

 

 

REQUIREMENTS & COURSE LOGISTICS:

 

- The course is limited to 1stand 2nd year master degree students of Warsaw School of Economics and is capped at 30 selected participants

- The course is a part of the CEMS Program, non-CEMS students are also invited to apply

- Course is recognized by Warsaw School of Economics and CEMS as a regular course

- Students will receive a grade which will be included in the average grade, 7 ECTS points for completing the course will be granted

- English is a working language of the course.

- Participation in all workshops and teamwork between sessions are mandatory

- Lecture dates: March 6th, March 27th, April 24th, May 15th

 

 

Apply by uploading the following documents:

 

- Your updated CV

- Half-page motivation letter covering your interest in joining the course will be a great asset

- Transcripts showing your grades to date

Please put your personal student no. in the motivation letter.

 

 

Apply by January 3rd, 2020 till 12:00 am and shape the reality!

 

 

Accepted students will be officially added to the list at the beginning of the semester by the Dean's Office, students will not be able to sign up for the course in WD.

 

 

In case of questions please contact Marta Maćkowiak (Marta-Maria_Mackowiak@external.mckinsey.com), Magda Szurko (Magdalena_Szurko@mckinsey.com) or Piotr Dziadosz (Piotr_Dziadosz@mckinsey.com).

Blog

Świat kobiet w McKinsey

Poznaj życie naszych koleżanek widziane ich oczami

Skontaktuj się z naszym zespołem rekrutacyjnym