This is a profile image of Jurica Novak

Jurica Novak

Senior PartnerWarszawa

Doradza największym polskim i zagranicznym firmom w zakresie transformacji, strategii grupowych i restrukturyzacji

Jurica Novak jest starszym partnerem McKinsey & Company w Europie Środkowo-Wschodniej. Po dołączeniu do firmy w 2006 roku wspierał jej działania na rzecz ugruntowania pozycji McKinsey w regionie CEE, ze szczególnym naciskiem na biura w Zagrzebiu, Bukareszcie i Belgradzie, których był partnerem zarządzającym.

Doradza klientom z sektora finansowego, telekomunikacyjnego, dóbr konsumpcyjnych oraz private equity głównie w zakresie tworzenia strategii, w tym cyfrowych, corporate finance, zarządzania ryzykiem, transformacji oraz efektywności operacyjnej. Kierował też licznymi projektami w kilkunastu krajach na trzech kontynentach.

Posiada tytuł doktora nauk ścisłych Uniwersytetu Cambridge, ukończył również fizykę na Uniwersytecie Cornella.

Publikacje

Raport „Digital Challengers in the next normal”, listopad 2020 r.

Artykuł „The rise of Central Europe’s digital challengers”, Emerging Europe, kwiecień 2019 r.

Raport „The rise of Digital Challengers. How digitization can become the next growth engine for Central and Eastern Europe”, listopad 2018 r.

Artykuł „Central Europe’s consumers: Looking for value”, październik 2017 r.

Wywiad „Leading a corporate transformation”, styczeń 2017 r.

Raport „A new dawn: Reigniting growth in Central and Eastern Europe”, grudzień 2013 r.

Doświadczenie Przed McKinsey

Europapress Holding
Menedżer działu finansów, IT, logistyki i zakupów
Menedżer działu nowych projektów
Menedżer działu New Media Strategy

VIPnet
Menedżer działu planowania strategicznego

Edukacja

Cambridge University
Doktor, fizyka teoretyczna

Uniwersytet Cornella
Licencjat, fizyka teoretyczna