This is a profile image of Ali Üstün

Ali Üstün

Ortakİstanbul

McKinsey Ankara ofisinin yönetici ortağıdır ve McKinsey’nin Türkiye’deki Kamu, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Sektörü Çalışma Grubuna liderlik etmektedir. Ayrıca, EEMA bölgesinde İlaç ve Tıbbi Ürünler Hizmet Biriminin liderlerinden biri ve yine bu bölgedeki Organizasyon Çalışma Grubunun parçasıdır.

Ali, McKinsey Ankara ofisinin yönetici ortağıdır ve McKinsey’nin Türkiye’deki Kamu, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Sektörü Çalışma Grubuna liderlik etmektedir. Ayrıca, EEMA bölgesinde İlaç ve Tıbbi Ürünler Hizmet Biriminin liderlerinden biri ve yine bu bölgedeki Organizasyon Çalışma Grubunun parçasıdır.

Ali, McKinsey bünyesine katıldığından bu yana ekonomik kalkınma, stratejik kamu-özel ortaklıkları, organizasyonel ve operasyonel dönüşüm, büyüme stratejisi ve finansal sürdürülebilirlik alanlarına odaklanmaktadır. Devlet kurumları, finansman kuruluşları, hizmet sağlayıcılar ve sigorta şirketleri gibi kamu, sosyal hizmetler ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren dünya çapındaki çok sayıda müşteriye 100’den fazla projede hizmet vermiştir.

Ali’nin güncel çalışmalarına şu örnekler verilebilir:

  • Sağlık Bakanlığı 2018-2022 Stratejik Planı ve Türkiye'de 2. Faz Sağlıkta Dönüşüm Programının geliştirilmesini kapsayan büyük ölçekli bir dönüşüm programının uygulanması
  • Yukarıdaki program kapsamında Türkiye'deki tüm sağlık tesislerinin analizi, Bakanlık bünyesinde teslimat biriminin kurulması, birinci basamak sağlık hizmetlerinde dönüşüm, performans yönetim sisteminin tasarlanması, sağlık bilgi sistemlerinin analizi ve yeni şehir hastanelerinin kamu-özel ortaklığı yönetim sisteminin iyileştirilmesi çalışmaları
  • Türkiye’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı için otomotiv, makine, elektronik, kimya, eczacılık, gıda ve içecek sektörlerini kapsayan bir proje havuzu tasarlanması, ilgili sektörlerde dijitalleşme süreçlerinin tanımlanması
  • Verimliliği arttırmaya yardımcı olmak adına Türkiye’deki KOBİ'ler için yalın bir dijital üretim platformu oluşturulması
  • Suriyeli mülteci girişine yanıt olarak Türk belediyelerinin bölgesel dayanıklılık stratejisine destek
  • Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı’nın 2003 - 2016 yılları arasında gerçekleştirdiği ulaşım ve iletişim yatırımlarının ekonomik ve sosyal etkilerinin analizi
  • Ürdün ve Suudi Arabistan’da tıbbi ürünler ile bilgi ve iletişim teknolojileri sektörlerindeki ileri teknolojiler aracılığıyla ekonomik kalkınma çerçevelerinin geliştirilmesi
  • Organizasyon yapısı, süreç tasarımı, IT tasarımı, yetenek geliştirme ve yetenek eğitimi ile uygulama planlamasına odaklanarak Suudi Arabistan’ın gıda ve ilaç güvenliğini denetleyecek regülatif bir otorite geliştirme programına destek
  • Suudi Sağlık Bakanlığı için birinci basamak, acil ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinin uygulanmasına yönelik kamu-özel ortaklığı modelleri geliştirilmesi ve seçilen modelde planlanan projelerin etkin yönetimi için yönergeler oluşturulması

Ali, McKinsey’ye katılmadan önce Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji/Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde, 2003 – 2007 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. İstanbul Medipol Üniversitesi’nin Sağlık Ekonomisi yüksek lisans programında ilaçlar, tıbbi cihazlar ve sağlık hizmetlerinin teknolojik değerlendirmeleri üzerine ders vermiştir.

Eğitim

Johns Hopkins Üniversitesi
MHS, Sağlık Finansı ve Yönetimi Yüksek Lisans Derecesi
MSc, Tıbbi Görüntüleme Sistemleri ve Radyoloji Yüksek Lisans Derecesi

Boğaziçi Üniversitesi
BSc, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Lisans Derecesi