Pazarlama ve Satış

Birlikte çalıştığımız şirketlerin stratejik doğrultularını belirlemelerine, pazarlama ve satış alanındaki yetkinliklerini geliştirmesine ve günümüzdeki çok kanallı ortamın sunduğu fırsatları yakalamasına yardımcı oluyoruz. 

Mükemmel “3T“ becerisi

  • Tespit: İlgili veri setlerinin elde edilmesi, verinin yüksek hızlı analizi, analiz sonuçlarının faydalı içgörülere dönüştürülmesi ve anlamlı aksiyonlar alabilmeleri için bu içgörülerin ilgili karar mercilerine iletilmesini kapsayan veri avantajı yaratma süreci. Tespit aşamasını inşa etmek için, müşteri yolculuğundaki karar anlarıyla ilgili derinlemesine bilgi sahibi olmak gerekir. Hem özel araştırma ve yatırımlara hem de küresel uzmanlığımıza yaptığımız yatırımlar sayesinde önemli içgörülerin hızlı bir şekilde tespit edilmesini sağlarız.
  • Tasarım: Markanın müşterilere sunabileceği iş stratejilerini, fiyatlama programlarını, ürünleri ve deneyimleri yaratma süreci. Farklı birimlerdeki strateji uzmanlarımız, sürekli bir içgörü akışı ile kendilerini besleyerek, hangi yöntemlerin işe yarayıp hangilerinin yaramadığını hızlıca ayırt eder, buna göre yeni çözümler geliştirir, söz konusu çözümlerin mali detaylarını ve fizibilitesini değerlendirir ve sonrasında ilgili birimlerle birlikte uygulama sürecinde yer alır
  • Teslim: Farklı özelliklere sahip çok sayıdaki online ve offline kanal içerisinden, ilgili müşteriye uygun olanların sunulması. Ürün ve tekliflerin pazarlama ve satış kanalları üzerinden tüketiciye ulaştırılması süreci, operasyonel mükemmellik ve organizasyonel çeviklik gerektirir. Kanıtlanmış yaklaşımlar, müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilen esnek programlar ve deneysel eğitim laboratuvarı çalışmalarımız ile şirketlerin kalıcı yetkinlikler geliştirmesini sağlarız.

“3T” etkisini artıran organizasyon becerileri

Etkili bir Tespit-Tasarım-Teslim süreci, özünde organizasyonun çalışanlarını, süreçlerini ve yetkinliklerini birbiriyle uyumlu hale getirmek için organizasyon yapısının derinliklerine inmeyi gerektiren bir dengeleme işlemidir. Analiz ve kararların mevcut operasyonun gerçekleriyle örtüştürülmesi noktasında şirketlere destek olur, kararların ardındaki mantığı uygulayıcı ekibin anladığından emin oluruz.

En iyi global markaların pazar ortalamalarının üstünde büyüme gerçekleştirmesini sağlarız. Rekabet koşullarındaki ve müşteri ihtiyaçlarındaki değişimleri nasıl avantaja dönüştürebileceklerine ilişkin zorlu sorular sorarak ilerleriz. Şirketlerle işbirliğimiz yalnızca içgörü üretme aşamasında kalmaz, çözümlerin uygulanmasına ve ortalamanın üzerine taşınan büyüme rakamlarını sürdürebilmesine yarayacak yetkinlikler geliştirilmesine de yardımcı oluruz. Dönüşüm programlarını tasarlama alanındaki kanıtlanmış uzmanlığımız ile, birlikte çalıştığımız şirketlerin organizasyonlarını uzun vadeli ve başarılı bir değişim süreci yaratmak için harekete geçirmesini sağlarız.

McKinsey‘nin global web sitesinde bulunan Pazarlama & Satış sayfasından bu konuda daha fazla bilgi alabilirsiniz.

İnsan Kaynağı

Dünyanın dört bir yanındaki çalışmalarımızda yer alan Pazarlama ve Satış uzmanlarımız, fiyatlamadan markalaşma ve dijital pazarlamaya kadar pek çok farklı disiplinde, bire bir iş dünyasının içinde edinilmiş gerçek deneyimler ve kapsamlı bir bilgi birikimi sunuyor. McKinsey'nin en büyük çalışma gruplarından biri olarak, şirketlerin organizasyon sınırları içerisinde edindiğimiz deneyimle ve ölçek algımız sayesinde, önerdiğimiz çözüm ve yetkinliklerin şirketlerin iş hedefleriyle uyumlu olmasını sağlıyoruz. Liderlerimiz daha önce en büyük tüketici ürünleri ve pazarlama şirketlerinde üst düzey pazarlama ve satış yöneticisi olarak çalışmış profesyonellerden, marka alanında doktora yapmış kişilerden, sosyal bilimcilerden, metin yazarlarından ve eski ajans çalışanlarından oluşuyor.

Ayrıca, Tüketici & Müşteri İçgörüleri ve Tüketici Pazarlaması Analiz Merkezi isimli gruplarımızda, bir yandan en ileri düzeyde modelleme ve detaylı araştırmalar yaparken, diğer yandan şirketler için özel araçları geliştirmek amacıyla şirketlerle bir arada çalışan pazar uzmanlarımız bulunuyor. Bununla birlikte, dünyanın dört bir yanında 90 lokasyonda hizmet veren çalışanlarımız, yerel pazarlar hakkında da ilk elden bilgi sahibi oluyor.

Bilgi birikimi

Pazarlama ve satış alanında araştırma ve fikir üretimine dikkate değer şekilde yatırım yapıyor, bu alandaki liderliğimizi korumaya büyük önem veriyoruz. Çalışma grubumuz, hem birlikte çalıştığımız şirketlere hem de pazarlama ve satış sektörünün geneline global McKinsey web sitesinde bulunan çalışmalar, raporlar ve benzeri diğer yayınlarla katkıda bulunuyor. “The Price Advantage” (Fiyat Avantajı) ve “Retail Marketing & Branding” (Perakende Pazarlaması & Markalama) gibi klasikler pek çok kez yayınlanırken “Sales Growth”(Satışları Büyütme) ve “The Future of Marketing: Big Data, Analytics, and Marketing & Sales” (Pazarlamanın Geleceği: Büyük Veri, Analizler ve Pazarlama & Satış) bu alanlardaki bilgi birikiminin sınırlarını zorluyor.

McKinsey‘nin global web sitesinde bulunan Pazarlama & Satış sayfasından bu konuda daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Öne çıkan yetkinlikler

Bilgi birikimimizi geliştirme çabamız, somut gerçeklere dayalı uygulanabilir perspektifler oluşturmaya yarayan çeşitli araçlar ve analitik çerçeveler de elde etmemizi de sağladı. McKinsey takımları, pazarların gidişatını hassasiyetle ölçerek şirketlerin kendi verilerini anlamlandırmasına yardımcı olabiliyor. Bu araçlar, son derece önemli içgörüler ortaya koymamızı sağlıyor; hatta bunlar bazen şaşırtıcı olabiliyor. Örneğin, Hindistan’da cep telefonlarının yıkanabilir olması, Çin’de ise şampuanın soğuk suyla da köpürebilmesi gerektiği gibi... Tüketicilerin markalarla nasıl etkileşim kurduğunu takip etmeye yardımcı olan Consumer Decision Journey (Tüketici Karar Yolculuğu), Google ile ortak girişimimiz olan ve şirketlerin web performanslarını anlamaya yarayan OMEX ve ileri seviye fiyatlama hizmetleri sunan Periscope farklı amaçlara hizmet eden çok sayıdaki aracımızdan sadece bazıları.

Dünya çapında 5000'i aşkın aktif kıdemli pazarlama ve satış yöneticisi ve kariyerlerinin önceki noktalarında McKinsey çatısı altında çalışmış olan çok sayıda profesyonel uzmanlar ağımızı oluşturuyor.

Bilgi alışverişinde bulunmak ve yeni fikirleri tartışmak amacıyla forumlara, web seminerlerine, çalıştaylara ve üst düzey liderlerle yuvarlak masa toplantılarına aktif şekilde katılıyoruz. Kendimiz de sürekli olarak bu tarz oturum ve toplantılar düzenliyoruz. Sektör geneliyle her an iletişimde kalmak amacıyla gittikçe daha fazla online tartışmaya ev sahipliği yapıyoruz. Bu oturumlar hem birlikte çalıştığımız şirketlerin kendi ağlarını ve bilgi birikimlerini oluşturmalarına yardımcı oluyor hem de projelerimizde inovatif düşünce ve pratik bilgiler bakımından en güncel yaklaşımları kullanabilmemize olanak tanıyor. Gündemdeki konularla ilgili tartışmalara katılmak için Twitter, LinkedIn, YouTube, Slideshare, Pinterest ve Facebook platformlarında da aktif şekilde yer alıyoruz.

Global Web Sitemizde