Medya ve Eğlence

Farklı platform ve iletişim kanallarının giderek iç içe geçmesi, medya ve eğlence şirketlerinin entegre ve kapsamlı stratejiler geliştirmesini ve uygulamasını zorunlu kılıyor.

İçerik üreticileri ve toplayıcı platformlardan reklamverenlere, dağıtıcılardan erişim sağlayıcılara kadar medya değer zincirindeki tüm oyuncularla yaptığımız çalışmalarda edindiğimiz deneyimler, müşterilerimize dünya çapında entegre içgörüler sunabilmemizi sağlıyor.

Ne yapıyoruz

Çalışma alanlarımız televizyon yayıncıları, kablolu ağlar ve çoklu sistem operatörleri, uydu operatörleri, radyo, müzik, ev sineması, dergi ve gazeteler, B2B hizmetler ve yayıncılık, dijital medya, tüketici interneti, profesyonel sporlar, video oyunları, oyun ve çekilişler, dış mekan yayıncılığı, tema parklar ve pek çok sahne sanatını kapsıyor.

  • Büyüme, uluslararası genişleme, birleşme, satın alma ve dijital strateji gibi temel stratejik konular üzerinde çalışıyoruz.
  • Reklam satışları, fiyatlama, satış ekibi verimliliği, müşteri yaşam döngüsü yönetimi, dijital pazarlama ve sosyal medya alanında dikkate değer etki yaratmaya yardımcı oluyoruz.
  • Tedarik zinciri yönetimi, dağıtım, üretim, bayi yönetimi, kanal yönetimi ve haber merkezi gibi alanlardaki operasyonel iyileştirmelere destek veriyoruz.

Araştırma ve içgörü

McKinsey olarak, medya sektöründeki şirketlerin fayda sağlayacağı içgörüler ve araçlar geliştirmek için önemli bir kaynak yatırımı yapıyoruz. Bu süreçleri çoğunlukla sektördeki ortaklarımızla işbirliği içinde ilerletiyoruz. Araştırma ve içgörü çalışmalarımıza örnek olarak şunları verebiliriz:

  • Reklam Satış Anketi: Çok platformlu satışlar, yetenek yönetimi, satış ve kanal yönetimi ile satış desteği alanlarında satış organizasyonu performansını karşılaştırmalı olarak değerlendirmeye alan bir anket
  • KOBİ Anketi: Platformlar genelindeki ihtiyaç ve davranışları belirlemek amacıyla 1.200'den fazla küçük ve orta ölçekli yerel reklamverenle yapılan bir anket
  • iConsumer: Farklı platformlarda (yüksek teknoloji, medya, telekom) ve çeşitli ülkelerde dijital davranışları inceleyen kapsamlı bir anket
  • Pazarlamada Yatırımın Geri Dönüşü Anketi: Küresel pazarlama harcamasının dağılımına ve şirketlerin pazarlama alanındaki yatırımlarının geri dönüşünü nasıl ölçümleyip geliştirdiğine dair toplu bir bakış açısı sunan anket
  • Tüketici Karar Yolculuğu: Tüketici nezdinde markanın performansını ve pazarlama aşamalarındaki satın alma faktörlerini karşılaştıran haritalama ve analiz aracı

Global Web Sitemizde