Nastroje konsumentów w Polsce w czasach pandemii

| Raport

Nastroje wśród polskich konsumentów są podobne do tych deklarowanych przez konsumentów z innych krajów europejskich, przy czym w Polsce największe obawy budzi niepewność co do zdrowia, przyszłości i gospodarki. Podczas gdy ponad 50% Polaków spodziewa się spadku dochodów, obserwujemy gwałtowny spadek planów zakupowych, dotyczących głównie produktów nie pierwszej potrzeby, zwłaszcza w sklepach stacjonarnych. Należy również zauważyć, że około 50% Polaków spodziewa się, że kryzys COVID-19 będzie wywierał na nich znaczący wpływ przez kolejne 2 do 6 miesięcy.

Wyniki badania w Polsce oparte są na danych ankietowych zebranych w dniach 2–5 kwietnia 2020 r.

Informacje na temat nastrojów, zachowań, płac, wydatków i oczekiwań polskich konsumentów będą regularnie aktualizowane, wraz z wynikami kolejnych edycji ankiety.

Globalne wyniki ankiety dostępne są TUTAJ.