Nastroje konsumentów w Polsce w czasach pandemii

Badanie nastrojów konsumenckich przeprowadzone przez McKinsey & Company pokazuje, że polscy konsumenci są względnie pesymistycznie nastawieni do gospodarki, co wraz ze skutkami obostrzeń, powoduje znaczącą zmianę ich zachowań zakupowych.

Nastroje wśród polskich konsumentów są podobne do tych deklarowanych przez konsumentów z innych krajów europejskich, przy czym w Polsce największe obawy budzi niepewność co do zdrowia, przyszłości i gospodarki. Podczas gdy ponad 50% Polaków spodziewa się spadku dochodów, obserwujemy gwałtowny spadek planów zakupowych, dotyczących głównie produktów nie pierwszej potrzeby, zwłaszcza w sklepach stacjonarnych. Należy również zauważyć, że około 50% Polaków spodziewa się, że kryzys COVID-19 będzie wywierał na nich znaczący wpływ przez kolejne 2 do 6 miesięcy.

Wyniki badania w Polsce oparte są na danych ankietowych zebranych w dniach 2–5 kwietnia 2020 r.

Informacje na temat nastrojów, zachowań, płac, wydatków i oczekiwań polskich konsumentów będą regularnie aktualizowane, wraz z wynikami kolejnych edycji ankiety.

Globalne wyniki ankiety dostępne są TUTAJ.