Global banking annual review 2017

| Raport

 Aby tak się stało, banki powinny w pierwszej kolejności w pełni wykorzystać dostępne narzędzia cyfrowe w celu zwiększenia dochodów, poprawy wykorzystania kapitału, a zwłaszcza obniżenia kosztów.

W tegorocznej edycji raportu McKinsey & Company można również znaleźć odpowiedzi na pytania:

  • jakie działania powinny podjąć banki, aby przeprowadzić pełną transformację cyfrową i jakie może przynieść to korzyści?
  • jak wygląda najważniejsza konkurencja sektora bankowego i jaką rolę odgrywają tzw. FinTechy?
  • w jaki sposób banki mogą konkurować z platformami takimi jak Amazon, Alibaba czy Tencent?
  • jaką rolę banki mogą odegrać w powstającej gospodarce ekosystemowej i jaki wpływ na wskaźnik ROE może mieć skuteczna strategia ekosystemowa?
  • jakie działania powinny podjąć banki, które nie chcą realizować strategii ekosystemowej?

Global banking annual review 2017 powstał w oparciu o liczne wywiady z liderami branży bankowej oraz analizę baz danych McKinsey & Company: