Start learning Polish

Explore our free online lessons.

Free Polish lessons | Level 1

Lesson 1
Genders in Polish
Lesson 2
Plural forms in Polish
Lesson 3
The instrumental case in Polish
Lesson 4
The accusative case in Polish
Lesson 5
The genitive (singular) in Polish
Lesson 6
The instrumental, accusative, and genitive cases
Lesson 7
The locative (singular and plural)
Lesson 8
The verb ‘to be’ in Polish
Lesson 9
The present tense (conjugations)
Lesson 10
Verbs ‘znać’ and ‘wiedzieć’
Lesson 11
The past tense in Polish
Lesson 12
Aspect in Polish

Free Polish lessons | Level 2

Lesson 1
Future perfect tense
Lesson 2
Future simple tense
Lesson 3
Imperative
Lesson 4
Subjunctive
Lesson 5
Genitive plural
Lesson 6
Accusative – plural
Lesson 7
Plural of masculine nouns
Lesson 8
Nominative plural of masculine personal adjectives
Lesson 9
Singular and plural dative
Lesson 10
Vocative form
Lesson 11
Verbs with prepositions
Lesson 12
Prepositions with the verb “być”

Free Polish lessons | Level 3

Lesson 1
Szybszy? Lepsza? Mądrzejsze?
Lesson 2
Szybciej? Lepiej? Dalej?
Lesson 3
W 2022 roku
Lesson 4
Czasownik!
Lesson 5
Ludzie i zwierzęta!
Lesson 6
Według mnie…
Lesson 7
Przypadkowy mix! Powtarzamy przypadki!
Lesson 8
Dwóch czy dwaj?
Lesson 9
Mam kilka spraw do załatwienia!
Lesson 10
Kocham Cię!

Continue your learning journey