Telekomünikasyon

Birlikte çalıştığımız şirketlerin yeni fırsatları yakalamalarına ve sürekli değişimin yaşandığı bir ortamda başarıya ulaşmalarına yardımcı oluyoruz.

Analitik

Telekomünikasyon şirketlerinin, organizasyon genelinde ticari verimliliği tetikleyecek şekilde ileri analitiklerden faydalanmalarına yardımcı oluyoruz.

Telekomünikasyon şirketleri, benzersiz bir değişimin tam ortasında bulunuyor. Veri kullanımı hızla artıyor, yeni tüketim modelleri gereği çoklu cihaz kullanımı artık bir norm olarak kabul görüyor, dijitalleşme tüm dünya genelinde eşi görülmemiş şekilde yaygınlaşıyor.

Bilgi-işlem teknolojilerinin giderek daha erişilebilir ve daha güçlü hale gelmesi ile tetiklenen bu gelişmeler, telekomünikasyon firmalarının düzinelerce petabayt büyüklükteki veriyi toplayabilmesine imkan tanıyor. Şirketlerin, ileri analitik teknikleri kullanarak önemli değerler yaratabilmesi ve bu şekilde ticari verimliliklerini gözle görülür şekilde iyileştirmesi mümkün. Bununla beraber telekomünikasyon şirketleri büyük veri ve analitikleri, geleneksele meydan okuyan ve tamamen farklı yapılanmaların önünü açan yeni servis ve dağıtım modelleri geliştirmek için de kullanabilir durumdalar.

Analitik çalışmaları telekomünikasyon şirketlerine, bu trendleri ve yenilikçi araçları, beraberinde getirdiği fırsatlardan yararlanabilecek şekilde kavrayabilme kabiliyeti sunuyor. Analitik yetkinliklerimiz sayesinde, birlikte çalıştığımız şirketler için inovasyonu tetikleyecek ve başarılı sonuçları getirecek yeni yol ve yöntemler keşfediyoruz.

McKinsey Dijital

Telekomünikasyon şirketlerinin, değer yaratan dijital stratejileri hayata geçirmelerine, teknolojiden operasyonlarını ve verimliliklerini optimize edecek şekilde faydalanmalarına yardımcı oluyoruz.

McKinsey Telekomünikasyon Dijital grubu, yönetim danışmanlığı yaklaşımımızı, bilişim teknolojileri ve dijital alanlardaki uzmanlığımız ile birleştiriyor; böylece şirket içi teknoloji ekiplerine sunduğu stratejiler ve danışmanlık hizmetleri, özelleştirilmiş ve hedef odaklı olarak şekilleniyor.

Danışmanlarımız teknoloji ve bilişim alanındaki C seviye yöneticilere şirketlerinin performansına etki edecek büyük yatırım kararlarını almalarında yardımcı oluyor. Bugüne dek telekomünikasyon operatörlerine verdiğimiz hizmetlerden elde ettiğimiz uzmanlık ve içgörüler sayesinde, teknolojik ve dijital ortamların dinamik yapısını en iyi şekilde anlayabiliyoruz. Teknolojiyi kullanarak değer ve etki yaratmak isteniyorsa, bunun karmaşık süreçleri de içereceğini biliyoruz. Çalışmalarımızın şirketler açısından net etkisi, genel dijital performanslarının gözle görülür şekilde iyileşmesi, yatırım getirilerinin artması ve toplam sahiplik maliyetlerinin düşmesi şeklinde oluyor.

Tüketici

Telekomünikasyon operatörleri ile bu alandaki diğer hizmet tedarikçilerinin, hem mobil hem de sabit hat sektörlerindeki tüketicilere yönelik iş süreçlerini dönüştürmesine yardım ediyoruz.

Cihazların, yazılımların, hizmetlerin ve içeriklerin adeta iç içe geçtiği günümüzde tüketici teknolojileri alanındaki değer zincirlerinde tanımlanmış olan geleneksel roller de bulanıklaşıyor. Çoğunlukla tüketici odaklı olarak gelişen bu devinim hali, tüketici ve kurumlara yönelik sektörlerin inovasyon çalışmalarında referans alacakları tempoyu belirliyor. Bu tarz değişimleri ilk elden tecrübe etmiş olan McKinsey hem yerleşik firmaların hem de sektöre yeni giren aktörlerin pazarda sahip oldukları pozisyonu korumalarına ve geliştirmelerine yardım etme konusunda önemli deneyime sahip.

Telekomünikasyon çalışma grubumuzdaki tüketici ekibi, şirketlerin teknolojik yenilikleri, pazardaki değişimleri ve tüketici tarafında ortaya çıkan yeni iş modellerini saptamalarına ve anlamalarına yardımcı olmak için İleri Teknoloji çalışma grubu ile yakın işbirliği içerisinde çalışıyor. Tüketici hizmetlerinde ve teknolojide performansı artırmaya dair içgörülerimiz, iletişim teknolojileri sektöründeki şirketlerin büyük bir çoğunluğu ile doğrudan yürüttüğümüz çalışmaların ürünü.

McKinsey'in tüketici hizmetleri ve teknolojilerindeki uzmanlığı oldukça kapsamlı olup, bu alandaki tüm alt kategorileri ve fonksiyonları içine alıyor. Şirketlere rekabetçi konumlarını ve operasyonel performanslarını geliştirecek uygun yetkinlikleri geliştirmeleri konusunda yardımcı oluyoruz.

Kurumsal Finansman

Birlikte çalıştığımız organizasyonlara, şirketlerini ve portföylerini rekabet avantajı ve kalıcı değer yaratacak şekilde yapılandırırken, bilgiye dayalı sağlam kararlar alabilmeleri ve uygulayabilmeleri için destek veriyoruz. Grubumuz birbiri ile ilintili olan iki farklı uzmanlığa sahip: İşlem yönetimi ve finans-organizasyon iyileştirme.

Bu alanlarda görev alan ekiplerimiz, analitik uzmanlıklarını ve bize özgü tescilli modeller ve araçları kullanarak, telekomünikasyon operatörlerinin gerçek değer kaynaklarını belirlemelerine yardımcı oluyor. Sonrasında bu bulguları birleşmeler, elden çıkarmalar, varlık satışı veya öz-kaynak bazlı işlemler gibi değer yaratacak stratejiler geliştirmek ve mevcut değeri artıracak yatırımlara yön vermek için kullanıyor.

Şirketlerin gerçek değer kaynaklarını fark etmelerine yardımcı olarak, portföylerine kendi benzersiz yetkinlikleriyle daha çok uyuşacak şekli vermelerini, performanslarının önünde engel oluşturan önermeleri ortadan kaldırmalarını ve organizasyonlarını bunlarla uyumlu hale getirmelerini sağlıyoruz. Telekomünikasyon ve özel sermaye şirketleri ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, değerleme ve strateji konusunda verilen desteğin ötesinde, durum tespiti ve birleşme yönetiminin tüm etaplarını kapsıyor.

Telekomünikasyon Kurumsal Finansman profesyonellerimiz ayrıca, birleşme sonrası entegrasyon ekiplerinin oluşturulması ve yönetilmesi, buna ek olarak kapanış öncesi ve sonrası yürütülen müzakerelere destek sağlayacak objektif analizlerin sunulması konusunda geniş deneyime sahip.

Bununla beraber şimdiye kadar birçok finans ekibinin, kaynak kullanımını iyileştirme, sermaye piyasalarına erişim ve likidite artırımına yönelik olarak şirketlerindeki sermaye yapısını değerlendirmesine ve yeniden düzenlemesine yardımcı olduk.

İşletme

Telekomünikasyon şirketlerine B2B alanında hizmet veriyor, bize özgü tescilli araçlarımız ve içgörülerimizden faydalanarak ileri seviye süreçler, ürün ve hizmetler geliştirmelerine yardımcı oluyoruz.

Hem küçük ve orta ölçekli işletmelere hem de büyük ölçekli kurumlara odaklanarak, telekomünikasyon şirketlerinin B2B stratejilerini belirlemesine yardımcı oluyoruz. Ekiplerimiz, şirketlerin işlerini tüketici ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dönüştürmesine yardımcı oluyor. Bulut hizmetleri ve kurumsal hareket kabiliyeti gibi yeni fırsat alanları konusunda da uzmanlığımızı sunuyoruz.

Organizasyonlara B2B değer zincirinin her alanında hizmet veriyoruz. Bu kapsamlı perspektifimiz ve geniş çaplı araştırmalarımız, B2B odaklı telekomünikasyon şirketlerinin ileri seviye süreçler, ürünler ve hizmetler geliştirmesine yardımcı olabilmemizi sağlıyor.

Küresel ve bölgesel telekomünikasyon şirketleri, olgun piyasalarda trafiğin gelir getirecek şekilde yönlendirilmesi veya sermaye ve işgücü verimliliği, gelişmekte ve yükselmekte olan pazarlarda ise giderek yoğunlaşan rekabet gibi çok sayıda kritik zorlukla karşı karşıyadır. Cihaz ve sistem üreticileri, sabit ve mobil servis sağayıcıları, içerik ve uygulama oyuncuları da dahil geniş bir katılımcı ağının bu trendleri anlamasına yardımcı oluyoruz. Bu geniş perspektif çerçevesinde McKinsey ekibi, şirketlere uygun stratejik içgörüler sunuyor.

Global Web Sitemizde