Strateji ve Kurumsal Finans

Yönetim Kurulu Hizmetleri

Danışmanlık, yetkinlik geliştirme ve yeni içgörüler yaratma yoluyla birlikte çalıştığımız şirketlerin Yönetim Kurulu çalışmalarının verimliliğini arttırmasına yardımcı oluyoruz.

İş Birimi Stratejisi

Liderlere cesaretle yola çıktıkları stratejik serüvenlerinde deneyimsel ve sosyal içgörülerimizle destek veriyor, pazardaki rakiplerinin önüne geçmelerini sağlıyoruz.

Kurumsal Finans

Finans alanındaki derinlemesine uzmanlığımızı özel araçlarla bir araya getirerek, CFO’ların en yüksek değeri yaratmasına yardım ediyoruz.

CFO’ların rol ve sorumlulukları önemli ölçüde şekil değiştirmiş durumda. Daha önce görevleri yalnızca finans fonksiyonuyla sınırlı olan CFO’lar, günümüzde bütün organizasyon için değer yaratmakla sorumlu stratejik birer ortak olarak görev yapıyor. CFO’lara finansal organizasyonu dönüştürme, portföy stratejilerini şekillendirme, büyük yatırım ve finansman kararlarını alma ve yatırımcılarla iletişim kurma süreçlerinde destek veriyoruz.

Kurumsal Strateji

Birlikte çalıştığımız şirketleri başarıya taşıyacak portföyler geliştiriyor, kaynakların yeniden dağıtımı, entegre iş birimi stratejileri ve planlama süreçleriyle desteklediğimiz bu çalışmalarla performanslarını artırmalarına yardımcı oluyoruz.

Dengeli bir portföy oluşturmak ve büyümeyi yeniden canlandırmak için, şirketlerin mevcut varlık, yetkinlik ve süreç karmasını hassas bir şekilde düzenlemesi gerekiyor. Kaynak dağıtımı, performans geliştirme, birleşme, satın alma ve elden çıkarma alanındaki uzmanlıklarımızı kurumları güçlendirmek ve sürdürülebilir değer yaratmak adına bir araya getiriyoruz. Titiz metodolojimiz ve bize özel tescilli araçlarımız, müşterilerimizin iddialı ve çevik portföy hareketlerini kararlılıkla planlamasına ve uygulamasına yardımcı oluyor.

Dijital Strateji

Birlikte çalıştığımız şirketlerin dijital çağa uygun stratejiler geliştirmesine ve dijital dönüşümün sektörleri için yaratacağı fırsat ve tehditleri tespit etmesine yardımcı oluyoruz.

Şirketlerin dijital çağı yeniden keşfetmesine yardımcı oluyoruz. Madencilik alanındaki gibi dijitali yeni tanıyan yapılara, farklı nitelikteki şirketlerle çalışıyor, dönüşümlerine ivme kazandırmak için hız ve istikrar sağlayan yapılar oluşturuyor, kültürlerini deneyselliği teşvik edecek şekilde değiştiriyor ve en iyi dijital yeteneklere sahip çalışanları belirleyip istihdam ediyoruz. Birlikte çalıştığımız şirketlerin deneyimlerini kusursuz şekilde kurgulamalarını, sorunsuz hizmetler ve yenilikçi iş modelleri yaratmalarını sağlayacak dijitalleşme kodlarını kurum DNA’larının içine gömmelerine yardım ediyoruz.

Yönetici geçişleri

Yöneticilerin C seviyedeki görevlerine başarıyla geçmesine destek veriyoruz.

Değişim özellikle de en üst kademelerde hiçbir zaman kolay değildir. Yöneticilerin yeni rollerinde başarılı olabilmek için hızlı bir şekilde ivme kazanması ve beş alanda aynı anda etki yaratması gerekir:

İş
Mevcut iş performansı ve gelecekteki önceliklerle ilgili net bilgilere sahip misiniz?

Kültür
Kültürdeki hangi değişiklikler en büyük etkiyi yaratacak ve siz bu süreci nasıl yönlendireceksiniz?

Takım
Doğru liderler takımına sahip misiniz ve takımınızın performansını düzenli olarak artırıyor musunuz?

Siz
Arzu ettiğiniz hıza çıkabilmek ve güçlü yönlerinizi açığa çıkarmak için gerekli çalışmayı yaptınız mı?

Dış Paydaşlar ve Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu ve kilit pozisyonlardaki paydaşlarla ilişkilerinizi güçlendirmek için adım atmaya hazır mısınız?

Büyüme ve İnovasyon

Detaylardaki büyüme fırsatlarını belirleyerek şirketlerin işlerini geliştirmelerine ve ürün, hizmet, süreç ve iş modellerinde gerçekleştirilen inovasyonlarla performanslarını iyileştirmelerine yardımcı oluyoruz.

İşlemler

Tarafsız analizlerimizi sektör deneyimimizle birleştirerek birlikte çalıştığımız şirketlerin karmaşık stratejik işlemleri değerlendirip uygulamasına, bu şekilde sürdürülebilir büyüme sağlamasına yardımcı oluyoruz.

Trendler ve Global Etkiler

Birlikte çalıştığımız şirketlerin global ekonomiyi şekillendiren trend ve etkilerin yarattığı fırsatları yakalayabilmeleri için söz konusu trendleri anlamasına, öngörmesine ve kararlı bir şekilde aksiyon almasına yardımcı oluyoruz.

Global Web Sitemizde