Risk

Günümüzde tüm organizasyonlar, giderek çeşitlenen yeni kaynakların yarattığı, bugüne dek benzeri görülmemiş seviyedeki son derece farklı tarzda risklerle karşı karşıyalar. Siber güvenlik tehditlerini beraberinde getiren teknolojik gelişmeler, bilginin yanı sıra dezenformasyonun da yayılmasına neden olan yeni platformlar, sosyal medyanın bu süreci daha da etkili ve hızlı hale getirmesi ve öngörülemeyen jeopolitik ortam bu risklerden bazıları. Şirketlerin karşı karşıya kalabileceği riskleri ortadan kaldırmasına yardımcı olmak adına global, sektörler arası ve fonksiyonlar arası bir bakış açısı ortaya koyuyoruz. Organizasyonların risk yönetiminin ötesine geçerek dayanıklılıklarını arttırmasına, değer yaratmasına, risk becerilerini ve varlıklarını geliştirmesine yardımcı olmak için teknik alandaki derinlemesine uzmanlığımızı ve kapsamlı sektör içgörülerimizi kullanıyor, yenilikçi analitik yaklaşımlar ortaya koyuyoruz.

Derinlemesine teknik uzmanlık

Farklı sektörlerdeki şirketlere kredi riski, kriz müdahalesi, risk verisi ve veri sayısallaştırma, operasyonel risk, uyumluluk ve kontroller, kurumsal risk yönetimi ve risk kültürü, alım satım ve bilanço riski, gelişmiş risk analitikleri, risk ve düzenleme dâhil olmak üzere riskle ilgili tüm alanlarda hizmet veriyoruz.

Kapsamlı sektör içgörüleri

Risk alanındaki uzmanlığımızı derinlikli tecrübelerimizle birleştiriyoruz. Şirketlere on yıllardan bu yana danışmanlık veriyor, bu süreçte edindiğimiz bilgi birikim sayesinde, şirketlerin yapılanmalarını en iyi şekilde anlayabiliyoruz. Böylece risk programlarımızı birlikte çalıştığımız şirketlerin genel stratejilerine entegre edebiliyoruz. En güncel fikir ve görüşlerimizi McKinsey.com adresinden ve risk alanındaki başlıca yayınımız olan McKinsey on Risk üzerinden yayınlıyor, lider akademik ve sektörel yayınlarda düzenli olarak yer alıyoruz.

Yenilikçi analitik yaklaşımlar

Şirketlerin teknik anlamda gittikçe daha da zorlayıcı hale gelen risk problemleri, bizi analitik derinliğimizi daha da artırmaya yönelik yatırımlar yapmaya yöneltti. Bugün, 65 tanesi üst seviye matematik derecesine sahip modelleme uzmanı olmak üzere, gelişmiş risk analizleri konusunda yetkin 130’dan fazla danışmanımız bulunuyor. Şirketlerin dijital kredi değerlendirme, hassasiyet analizi, uyumluluk ve dijital dayanıklılık gibi alanlardaki performanslarının değerlendirilmesine ve yetkinliklerinin geliştirilmesine yardımcı olmak için 25’ten fazla özel risk tanımlama ve yönetimi aracı geliştirdik. Şirketlerin risk yönetimi süreçlerini dönüştürmelerine, kredi riski, finans dışı risk, stres testi ve sermaye planlaması gibi alanlardaki risk kullanım senaryolarında makine öğrenmesi ve diğer tekniklerden faydalandığımız ileri seviye analitiklerle yardım ediyoruz.

Stratejik şirket satın almaları ve ortaklıklar yoluyla şirketlere yeni hizmetler ve teknoloji tabanlı çözümler sunabiliyoruz. Şirketlerle işbirliği yapıyor, akademi temelli eğitimler, hizmet içi eğitimler ve koçluk gibi yöntemleri kullanarak risk yetkinliklerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz.

Özetle, Risk çalışma grubumuz, McKinsey olarak şirketlerin performanslarında üstün, kalıcı ve kayda değer gelişme sağlamasına yardımcı olma misyonumuzu gerçekleştirmemizde gittikçe daha merkezi bir rol oynuyor.

Global Web Sitemizde