Finansal Hizmetler

Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı

Yatırım bankacılığı alanındaki şirketlerin stratejik, organizasyonel ve operasyonel alanlardaki farklı talepleri karşılayabilmelerine yardımcı oluyoruz.

Kurumsal bankacılık ve yatırım bankacılığı sektörü belirsizliğin egemen olduğu bir geçiş dönemi yaşıyor. Bankalar, yoğun mevzuat değişiklikleri ve sermaye engelleri bağlamında sürdürülebilir model arayışlarına devam ediyor. Bankacılığın bu yeni dönemine yönelik stratejileri ve öncelikleri tanımlamak için sermaye piyasaları ve yatırım bankacılığı kuruluşları ile yürüttüğümüz çalışmalar, yenilik ve etki yaratma noktasında kanıtlanmış başarılar ortaya koyuyor.

Küresel bankalar, menkul kıymet firmaları, ulusal bankalar, borsalar ve bilgi tedarikçileri de dahil olmak üzere bankacılık sektöründe ve sektörün dışında yer alan, farklı pek çok kurum ile çalışıyoruz. Toptan ticaret veya sadece belirli ürünler, farklı müşteri segmentleri ve farklı coğrafyalara yönelik bütüncül stratejiler oluşturma, organizasyonel konular, performans iyileştirme, birleşme ve ittifaklar çalışmalarımızın kapsamında yer alıyor. Ayrıca şirketlerin, bilişim teknolojileri, risk yönetimi, markalaşma ve müşteri ilişkileri yönetimi konularındaki sorunlarına yönelik çalışmalar da üstleniyoruz.

Sigortacılık

Dünyanın önde gelen sigorta şirketlerine stratejik ve operasyonel hedeflerine ulaşmaları konusunda destek veriyoruz.

Sigortacılık alanındaki global ağımızda yer alan deneyimli iş ortaklarımız, strateji, organizasyon, operasyonlar, teknoloji, pazarlama, satış ve risk gibi konular ile ilgili sorunları çözmek üzere mal ve kaza sigortası, hayat sigortası ve reasürans şirketleri, sektör kuruluşları, brokerler ve diğer kurumlarla bir arada çalışıyor. Operasyonun temel yetkinliklerine odaklanıyor, birlikte çalıştığımız şirketlerin değişen rekabet ve mevzuat ortamına ilişkin uzun vadeli ve geniş kapsamlı bir bakış açısı kazanmasına yardımcı oluyoruz.

Mal ve kaza sigortası konusundaki uzmanlığımız farklı alanları kapsıyor. Tazminat taleplerinin yönetimi alanında şirketlerle birlikte çalışarak, süreçleri nitelikli şekilde yürütme ve bu şekilde maliyetleri azaltma imkanı sağlıyoruz. Üstlenim süreçlerinde işletmelere ait sigorta riskini yüklenen tarafların, teknik sonuçlarını geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Operasyonlar ve teknoloji, işletme modelinin gözden geçirilmesi ve yeniden tasarlanması, dış kaynak kullanımı, offshore ve altyapı konsolidasyonu konularında da çalışmalar yürütüyoruz.

Hayat sigortası alanında çalışan firmaların sermayelerini optimize etmelerine ve değer yaratımını kilit bir metrik olarak kullanmalarına yardımcı oluyoruz. Marka stratejisi, satış ekibi performansının iyileştirilmesi ve dağıtım konusunda içgörülerimizi paylaşıyor, birlikte çalıştığımız şirketlerin mevzuat değişikliklerinin etkisini değerlendirmelerine destek veriyoruz.

Bireysel Bankacılık

Bireysel bankacılık ve tüketici finansmanı alanlarında faaliyet gösteren şirketlerle birlikte çalışarak, mevzuatların, müşteri davranışlarının ve teknolojinin durmadan değiştiği bu dinamik ortamda yönlerini belirlemelerini sağlıyoruz.

Bankacılık ve tüketici finansmanı alanlarında çalışan çok sayıda firmaya destek oluyor, mevzuatların getirdiği kısıtlamalar, tüketicilerin borç oranlarını giderek düşürmesi ve kanalların farklılaşması gibi olguların karlılığın önüne dikkat çekici engeller koyduğu son derece dinamik günümüz ortamında yollarını bulmalarına yardım ediyoruz. Her şirket için özelleştirilmiş bir yaklaşım benimsiyor, işbirliği içerisinde hareket ediyoruz. Sektördeki tecrübemiz ve uzmanlığımızın yanı sıra, bize özgü sayısal analizler ve araştırmalardan da faydalanıyoruz. Böylece bankaların uzun vadede başarıyı yakalamak için ihtiyaçları olan yetkinlikleri inşa etmesine destek oluyoruz.

Ödemeler

Ödeme kuruluşlarının, hızla değişen günümüz ortamındaki fırsatları yakalamasına yardımcı oluyoruz.

Teknolojide ve müşteri davranışında yaşanan değişiklikler, ödeme hizmetleri sektöründeki dönüşümü tetiklemeye devam ediyor. Şirketlerin bu değişken ortama ayak uydurarak, beraberinde getirdiği fırsatları yakalamasını sağlıyoruz. Dünyanın dört bir yanına uzanan uzmanlar ağımız, bankalara, kredi kartı şirketlerine, işlem takipçilerine, ödeme kooperatiflerine, teknoloji firmalarına ve bankacılık dışındaki diğer aktörlere, uçtan uca ödemeler stratejisi yaratılmasından sonuçların ortaya konmasına, bireysel ödeme hizmetleri ve nakit yönetiminden ödeme teknolojilerine pek çok farklı alanda hizmet veriyor.

Kurumlar arası ödemelere yönelik entegre stratejiler ve ödeme hizmetlerindeki hızlı değişime cevap verecek adımlar başta olmak üzere, birlikte çalıştığımız şirketlere oldukça geniş bir alanda uzman desteği veriyoruz. Kurumsal ödemeler tarafındaki çalışmalarımız, küçük işletme ödeme hizmetleri, kurumsal nakit yönetimi ve bankalar arası ödeme hizmetlerini kapsıyor. Bireyselde ise, birlikte çalıştığımız şirketlere kredi kartları ve banka kartları, ATM'ler, bireysel vadesiz mevduat hesapları ve mobil ödemeler ile ilgili destek sunuyoruz. İşleme, dış kaynak kullanımı ve altyapı yönetimi alanındaki çalışmalarımız kart işleme ve kart kabul, elektronik para transferi/otomatik takas merkezi işleme, ATM çözümleri ve öğe işleme konularını içeriyor.

Servet ve Varlık Yönetimi

Servet yönetim ve varlık yönetim firmaları ile emeklilik alanındaki oyuncularla bir arada çalışarak, hızla değişen pazarda değer yaratabilmelerini amaçlıyoruz.

Birlikte çalıştığımız şirketler, büyüme ve performans alanındaki stratejik ve operasyonel iyileştirmelerin, organizasyonun derin noktalarına dahi etki ederek kalıcı hale gelmesini bekliyor. Danışmanlık alanımız strateji, organizasyon, gelir artırma, IT ve operasyonlar, satış ve pazarlama konularını kapsıyor. Şirketlerle işbirliği yaparak, sektörün gelecekteki durumunu doğru şekilde gözlemleyebilmelerini ve değişen pazara ayak uydurabilmelerini sağlayacak güçlü stratejik tercihler yapmalarını sağlıyoruz.

İşbirliğine ve bulgulara dayalı yaklaşımımız, tüm kurumsal ve bireysel segmentler, varlık sınıfları (örneğin, alternatifler), borsada işlem gören fonlar ve sonuç odaklı fonlar gibi ürünleri kapsayan derinlikli ve özel araştırmaların sonucu. Bize özgü tescilli araçlarımız sayesinde, akışlar, varlıklar ve bu pazarın tüm alt segmentlerindeki ekonomik duruma dair içgörü oluşturabiliyor, tüketicilerin, yatırımcıların ve aracıların tercihleri ve davranışlarını doğru şekilde anlayabiliyoruz.

Pazarlama ve Satış

Finansal hizmetler alanındaki şirketlerle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda, uzun vadeli ve sürdürülebilir büyümeyi hedefliyoruz.

Pazarlama ve Dağıtım çalışma grubumuz, hayat sigortası ve emeklilik şirketleri, mal ve kaza sigortası firmaları, bireysel bankalar, tüketici finansmanı ve mortgage kredisi kurumları da dahil olmak üzere, bireysel hizmetler alanında çalışan finans kuruluşlarının uzun vadeli ve sürdürülebilir büyüme elde etmelerini sağlıyor. İş stratejisi, organizasyonel performans liderliği ve operasyonel mükemmellik konularındaki bilgi birikimimizi bir araya getiriyor, bu şekilde pazarlama ve dağıtım alanında geniş bir hizmet çerçevesi sunabiliyoruz.

Operasyon ve Teknoloji

Finansal hizmetler alanındaki firmaların, idare departmanlarından müşteri temas noktalarına kadar her aşamadaki operasyonel ve teknolojik zorluğu göğüslemesine yardım ediyoruz.

Teknolojinin hiç durmadan değiştiği günümüzde, finans firmalarının performanslarını iyileştirmesine, operasyonel riskleri azaltmasına ve müşterilerine yönelik sağlam değer önermeleri geliştirmesine yardımcı olmak için geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Birlikte çalıştığımız şirketler arasında büyük pazarlarda faaliyet gösteren lider bankalar, sigorta şirketleri, varlık yönetim şirketleri ve ödeme kuruluşları bulunuyor. Dünyanın dört bir yanına uzanan ağımızda yer alan uygulayıcı ve uzmanlar çalışmalarını, araştırmalar, karşılaştırmalı örnekler ve benzeri donelerden oluşan, bize özgü ve son derece güçlü bilgi birikimimiz ile destekliyor.

Şirketlerde birlikte IT stratejilerine ve bu alandaki çalışmaların etkinliğine, idare departmanlarındaki performansın iyileştirilmesine, akıllı kaynak kullanımı, risk yönetimi, satış ve pazarlama verimliliği ile büyük ölçekli program yönetimine odaklanıyoruz. Değer önermemiz, şirketler için fark yaratan formülleri oluşturmak üzerine yoğunlaşıyor. Hem yenilikçi çözümleri tasarlayan mimarlar olarak görev alıyor hem de uygulama süreçlerini firma yetkilileri ile ortaklaşa yönetiyoruz.

Global Web Sitemizde