Hızlı Tüketim Ürünleri

Büyük Veri ve İleri Seviye Analizler

Şirketlerin sahip oldukları değerli verileri ileri seviye analizlerle işleyebilmelerine destek oluyor, böylece tüketicilerden edindikleri içgörüleri ticari başarılarını mükemmelleştirecek şekilde dönüştürebilmelerini sağlıyoruz.

Tüketici ürünleri firmaları, özellikle de perakendecilerin işlem günlüklerine ortak erişimleri varsa, gün geçtikçe daha fazla miktarda veriye maruz kalıyor. Bu veriler, ürün geliştirme, fiyatlandırma, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde daha doğru hedeflemeler yapılabilmesi için benzersiz imkânlar sağlıyor.

Analiz uzmanlarımız, birbirinden ayrı kaynaklardan edinilen verilerle çalışma, ilgili içgörüleri oluşturma ve hızlı tüketim ürünleri sektöründeki tüm önemli iş kararlarını destekleyebilecek zengin bir bilgi tabanı oluşturma alanlarında gereken bilgi ve tecrübeye sahip.

Müşteri ve Gelir Yönetimi

Modern ticaret, parçalı ticaret ve gelir yönetimi alanlarında en iyi uygulamaları kurgulayarak, şirketlerin en zor gelişme alanlarını dahi değerlendirebilmelerine ve karlılıklarını artırabilmelerine destek oluyoruz.

Müşteri yönetimi uygulamalarımız, bir arada çalıştığımız firmaların büyüme fırsatlarını tespit ederek onları yakalayabilmelerine yardımcı oluyor. Bu süreç genellikle perakendecilerle işbirliği içerisinde yürüyor. Küresel etki alanımızın ve dünyadaki önemli pazarların tümüne aşina olmamamızın avantajlarını kullanarak, modern ticaret, parçalı ticaret ve gelir yönetimi dahil olmak üzere farklı alanlarda faaliyet gösteren lider şirketlere hizmet veriyoruz.

Dijitalde Çok Kanallı Mükemmellik

Şirketlerde dijital araçların sunduğu tüm potansiyellerin kullanılabileceği kapsamlı dijital stratejiler ve pazarlama yaklaşımları geliştirme konusunda yardımcı oluyoruz.

Tüketici ürünleri şirketleriyle işbirliklerimiz kapsamında, yeni platformların sunduğu fırsatları kucaklamalarını ve müşteri bağlılığı modellerini gözden geçirmelerini sağlıyor, pazarlama ve satış performanslarını geliştirmelerine destek oluyoruz. McKinsey’nin strateji, pazarlama ve organizasyon alanındaki uzmanlığını, hızlı tüketim sektöründe kullanılan en son dijital yetkinliklerle kombine ediyoruz.

Pazarlama

Hızlı tüketim ürünleri sektöründe çalışan firmalara pazarlama alanının tüm bileşenlerine yönelik destek sağlıyoruz. Tüketici ihtiyaçlarına dair içgörülere dayandırdığımız çözümler, yine tüketiciler için somut değer üretmeye odaklanıyor.

Bugüne dek yürüttüğümüz pazarlama ve satış çalışmalarımızda, şirketlerin sahip oldukları verileri anlamlandırmasına, bunlardan işe yarar içgörüler elde etmesine ve tüketiciler için somut değer yaratırken, satışlardaki büyümeyi de sürdürülebilir kılacak pazarlama stratejileri geliştirmesine destek olduk.

Operasyon

Tüketici talepleri ve rekabetin getirdiği baskılara yanıt verebilmek amacıyla, hızlı tüketim ürünleri şirketleri operasyon birimlerinin daha az kaynakla daha fazla iş yükünün altından kalkabilmesini istiyor. Bununla birlikte operasyonların yeniliklere destek vermek ve giderek karmaşıklaşan süreçleri yönetebilmek için çevik kalması gerekiyor. Şirketlerin bu hedeflere ulaşabilmesi için onlara pek çok farklı alanda yardımcı oluyoruz. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanıyor:

Operasyon stratejisi
Hızlı tüketim ürünleri sektöründeki lider firmalarla bir arada çalışarak, operasyonlarını uzun vadeli şekilde dönüştürebilmek için hangi yolu takip edeceklerini tanımlamalarına ve büyüme kaydedebilmek için gereken strateji ve organizasyonları kurgulamalarına destek oluyoruz.

Operasyon dijitalleştirme
Otonom planlama, dijital tedarik ve Endüstri 4.0 uygulamaları, operasyonel mükemmelliğini daha da ileri taşımak isteyenler için önemli fırsatlar sunuyor. Şirketlerin operasyon modellerini, yetkinliklerini ve kurum kültürlerini dijital çağ ile uyumlu hale getirerek, dijital dönüşümlerini başarılı ve sürdürülebilir biçimde tamamlayabilmelerine destek oluyoruz.

Karmaşık süreçlerin optimizasyonu
Şirketlerin tüketicilerin satın alma kararını verirken yararlandığı ve karşılığında para harcamaya gönüllü olduğu “iyi karmaşa” ile zaman içerisinde şekilde değiştirerek artık gereksiz hale gelmiş “kötü karmaşa” arasında ayrım yapmalarına yardım ediyoruz. Karmaşıklığın büyümeyi getirebilmesi için, ürün çeşitliliği gibi pazar odaklı yaklaşımlar ile tedarik zincirlerinin optimizasyonu gibi detayların bir arada ele alınması gerekiyor.

Değer ve büyümeye odaklı tasarım ile ürün geliştirme
Değer ve büyüme odaklı tasarım yaklaşımımız, pazar analizlerini, rekabet ortamına dair duyumları ve tedarikçilerle ilgili bilgileri dikkate alarak, bunları tüketici içgörüleri ve tasarım becerisiyle entegre ediyor. Bu yaklaşım ürün, hizmet ve deneyimlerin özgün, insan odaklı ve cazip özellikler taşıyacak şekilde geliştirilmesine yardımcı oluyor.

Yeni nesil satın alma
Emtialaşmanın etkilerini azaltmak için, şirketlerin satın alma süreçlerini “toplam sahip olma maliyeti” yaklaşımı ile yürütebilmelerini sağlayacak, geniş kapsamlı kategori stratejileri oluşturmasına yardım ediyoruz. Risk yönetimi, yalın tedarik ağları oluşturma ve tedarikçilerle işbirliği yaparak değer zincirlerini optimize etme alanlarında hizmet veriyoruz.

Üretim ve kaynak temini
Uzmanlarımız şirketlerle birlikte çalışarak esnek, duyarlı, yenilikçi ve dirençli üretim ağları kurulmasına yardımcı oluyor. Şirketlerin yeni teknolojiler ve dijital yetkinliklerin sunduğu fırsatları kullanarak, bir yandan maliyetlerini düşürüp diğer yandan çevikliklerini artırmalarını ve böylece performanslarını yükseltmelerini sağlıyoruz.

Müşteri odaklı ve çok kanallı tedarik zincirleri
Birlikte çalıştığımız şirketlerin ürün akışlarını optimize etmelerine destek olmak için segmentasyon ve planlama gibi alanlarda iyileştirmeler yapıyor, süreçleri yalınlaştırıyor ve tedarik zincirlerindeki işbirliğini güçlendiriyoruz. Tedarik zincirlerini müşteri odaklı ve çok kanallı olarak düzenleyen özgün yaklaşımımız, genellikle hizmet kalitesinin artması, stokların yalınlaşması ve maliyetlerin düşmesi şeklinde sonuç veriyor.

Sıfır tabanlı bütçeleme
Sıfır tabanlı bütçeleme (ZBB 360 - Zero-based budgeting) aracımız “Anaplan” planlama çözümünden yararlanarak, verimliliğin hızlı, çevik, ölçeğe uygun ve sürdürülebilir biçimde geliştirilmesine olanak tanır.

Global Web Sitemizde