Partnerzy i eksperci

Amadeusz Andrzejewski
Partner Lokalny
Ekspert w zakresie zaawansowanej analizy danych, data science oraz agile
Daniel Boniecki
Senior Partner, Warszawa
Doradza największym polskim i zagranicznym firmom, m.in. w budowaniu strategii cyfrowych, zaawansowanej analityce danych i przy...
Rafał Domański
Partner Lokalny
Doradza globalnym i regionalnym klientom z sektora ubezpieczeniowego w zakresie likwidacji szkód, produktów i underwritingu
Victor Finkel
Partner
Doradza klientom z sektora publicznego w zakresie strategii, operacji i organizacji oraz usług cyfrowych
Tomasz Jurkanis
Partner, Warszawa
Doradza klientom w Polsce i na świecie w obszarze cyfryzacji, poprawy efektywności operacyjnej, inwestycji oraz strategii
Rafał Kozłowski
Starszy Ekspert
Dostarcza klientom synergiczne zastosowania globalnej wiedzy McKinsey i własnej 25-letniej praktyki w zarządzaniu bankami
Franciszek Kryt
Partner Lokalny, Warszawa
Doradza instytucjom finansowym w obszarze budowania strategii wzrostu oraz transformacji sprzedaży i operacyjnej
Tomasz Marciniak
Partner Zarządzający, Warszawa
Lider Działu Energii Elektrycznej i Gazu Ziemnego w Europie Środkowej
Jan Moś
Partner Lokalny, Warszawa
Doradza firmom przemysłowym w obszarze transformacji, restrukturyzacji oraz dekarbonizacji i ESG
Wiktor Namysł
Partner, Warszawa
Doradza największym firmom w zakresie poprawy efektywności operacyjnej, kreowania strategii i transformacji cyfrowej. Lider Praktyki...
Paweł Nawrocki
Partner Lokalny, Warszawa
Doradza bankom i instytucjom finansowym w kompleksowych transformacjach obejmujących poprawę wyników, strategię rynkową, projektowanie...
Marcin Nowakowski
Partner Lokalny
Ekspert w obszarze marketingu, sprzedaży oraz strategii
Jurica Novak
Senior Partner, Warszawa
Partner Zarządzający McKinsey & Company w Europie Środkowo-Wschodniej
Borys Pastusiak
Partner Lokalny, Warszawa
Doradza klientom z czołowych instytucji sektora finansowego
Marcin Purta
Partner, Warszawa
Doradza w zakresie poprawy efektywności komercyjnej i operacyjnej, dużych programach transformacji oraz tworzenia strategii opartych...
Dawid Rychlik
Partner, Warszawa
Lider Praktyki Usług Finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej
Dariusz Smoleń
Dyrektor Implementacji
Założyciel Claims Delivery Center, wspiera klientów z sektora ubezpieczeń w realizacji transformacji w obszarze obsługi szkód
Oskar Sokoliński
Partner, Warszawa
Doradza klientom z czołowych firm globalnych i regionalnych z sektora ubezpieczeniowego
Gustaw Szarek
Partner, Warszawa
Ekspert w dziedzinie dekarbonizacji, strategii wzrostu, restrukturyzacji i transformacji operacyjnej oraz zastosowania nowych...
Adam Woś
Starszy Ekspert, Warszawa
Doradza klientom z czołowych instytucji sektora finansowego
Mateusz Woźniak
Partner Lokalny
Doradza firmom technologicznym w osiąganiu wysokiego tempa wzrostu