Polska jako Cyfrowy challenger. Cyfryzacja nowym motorem wzrostu dla kraju i regionu

| Raport

Kluczowe wnioski z raportu:

  • W Polsce w latach 1996-2017 PKB na mieszkańca wzrósł aż o 123 proc. Było to możliwe m.in. dzięki prężnie rozwijającym się tradycyjnym sektorom gospodarki, dużej dynamice eksportu, inwestycjom zagranicznym, rosnącej sile roboczej przy jej stosunkowo niskich kosztach oraz środkom z UE.
  • Dalsze przyśpieszenie cyfryzacji może przynieść Polsce dodatkowe 275 mld złotych PKB (64 mld euro) do 2025 roku. Pozwoliłoby na to osiągnięcie poziomu cyfryzacji najbardziej zaawansowanych pod tym względem gospodarek Europy Północnej, czyli tzw. Cyfrowych Liderów (ang. Digital Frontrunners): Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Norwegii i Szwecji.
  • W 2016 roku gospodarka cyfrowa w Polsce stanowiła 6,2 proc. PKB, czyli równowartość 112 mld złotych (26 mld euro). To nieco poniżej średniej dla Europy Środkowo-Wschodniej (6,5 proc). Z drugiej strony, dystans do średniej dla pięciu największych krajów UE, gdzie gospodarka cyfrowa odpowiada za 6,9 proc. PKB, jest stosunkowo niewielki i możliwy do nadrobienia.
  • W ostatnim czasie tempo rozwoju cyfrowej gospodarki w Polsce znacząco przyśpieszyło. W latach 2012-2016 rosła ona o 7 proc. rocznie, co było dwukrotnie wyższym wynikiem niż w największych krajach UE.