Global banking annual review 2018

| Artykuł

Ósma edycja raportu bankowego McKinsey skupia się na globalnym systemie pośrednictwa finansowego – systemie, który przechowuje, przekazuje, pożycza, inwestuje i zarządza ryzykiem funduszy o wartości ok. 260 bln dolarów. Pula przychodów związanych z pośrednictwem finansowym – zdominowanym przez banki – wyniosła w 2017 r. około 5 bilionów dolarów. Analizy McKinsey wskazują, w jaki sposób kwota ta może ewoluować na przestrzeni kolejnych lat.

W raporcie można znaleźć również rozwinięcie następujących wniosków:

  • W ciągu dekady, która upłynęła od globalnego kryzysu finansowego, sektor bankowy i organy nadzoru finansowego pracowały wspólnie, aby przywrócić stabilność i bezpieczeństwo systemu finansowego. Globalny współczynnik kapitałowy Tier 1 (jedna z miar bezpieczeństwa systemu bankowego) wzrósł z 9,8 proc. w 2007 roku do 13,2 proc. w 2017 roku.
  • Wzrost w sektorze bankowym jest nadal umiarkowany, a przychody  rosły w ciągu ostatnich pięciu lat w tempie 2 proc. rocznie, znacznie poniżej historycznego rocznego wzrostu w sektorze wynoszącego od 5 do 6 proc.
  • Od 2012 roku globalna stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) w sektorze bankowym utrzymuje się w wąskim przedziale od 8 do 9 proc. Zauważalne jest przy tym znaczne zróżnicowanie geograficzne – banki zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Europie Zachodniej znacznie zwiększyły swój wskaźnik ROE, podczas gdy ich odpowiedniki w USA i Japonii odnotowały spadki.
    Banki mają szansę wyjść obronną ręką z niekorzystnej dla nich obecnie sytuacji na rynku finansowym. Eksperci McKinsey wskazują cztery strategiczne kierunki w tym obszarze:
  • innowacyjny bank działający w obrębie złożonego ekosystemu, stworzonego wokół potrzeb klientów wykraczających poza usługi finansowe,
  • bank jako efektywny, tani dostawca produktów (white label) dla innych graczy,
  • bank skoncentrowany na wybranych segmentach działalności – klientowskich lub produktowych,
  • tradycyjny, uniwersalny bank w pełni zoptymalizowany i zdigitalizowany.

Raport Global banking annual review 2018 powstał w oparciu o doświadczenia liderów i ekspertów branży bankowej, wsparte analizą danych zawartych w Panorama Global Banking Pools – bazie danych McKinsey & Company, obejmującej sektory bankowe w ponad 140 krajach.

Zachęcamy również do lektury artykułu poświęconego wynikom raportu McKinsey na blogu Macieja Samcika.

Pełen raport dostępny jest po wypełnieniu formularza TUTAJ.