Cyfrowa Polska

| Raport

„Cyfrowa Polska. Szansa na technologiczny skok do globalnej pierwszej ligi” to najnowszy raport McKinsey & Company, który powstał we współpracy z miesięcznikiem „Forbes”. Analizujemy w nim cyfrowy potencjał kraju oraz poziom cyfryzacji poszczególnych sektorów. Z naszych szacunków wynika, że wartość dodana całej gospodarki może zwiększyć się nawet o 13-22 procent w ciągu najbliższych 10 lat. W raporcie przedstawione są wyniki analiz rozwijających tezy z naszych ubiegłorocznych raportów „Polska 2025. Nowy motor wzrostu w Europie” oraz „5 zadań dla Polski”.

Czytaj również: