Polska 2025. Nowy motor wzrostu w Europie

| Raport

Najnowszy raport McKinsey & Company „Polska 2025. Nowy motor wzrostu w Europie" (Poland 2025. Europe’s new growth engine) wskazuje, jak to osiągnąć. Analizujemy m.in. konieczne zmiany w energetyce, górnictwie i rolnictwie oraz wskazujemy branże, które mają potencjał, by stać się silnikami polskiej gospodarki (m.in. zaawansowane usługi dla biznesu, produkcja przemysłowa, sektor nowych technologii).