Polska 2025. Nowy motor wzrostu w Europie

Polska gospodarka ma potencjał, by rozwijać się w tempie ponad 4 proc. rocznie i do 2025 r. doścignąć europejską czołówkę.

Najnowszy raport McKinsey & Company „Polska 2025. Nowy motor wzrostu w Europie" (Poland 2025. Europe’s new growth engine) wskazuje, jak to osiągnąć. Analizujemy m.in. konieczne zmiany w energetyce, górnictwie i rolnictwie oraz wskazujemy branże, które mają potencjał, by stać się silnikami polskiej gospodarki (m.in. zaawansowane usługi dla biznesu, produkcja przemysłowa, sektor nowych technologii).