Zásady používání souborů cookie

Datum účinnosti: 1. ledna 2020

Společnost McKinsey & Company Inc. a její dceřiné a přidružené společnosti (dále jen „McKinsey“, „my“ nebo „nás“) si jsou vědomy toho, že vaše soukromí je pro vás důležité, a zavázaly se k transparentnímu informování o technologiích, které používají. Tyto zásady používání souborů cookie vysvětlují, jak a proč mohou být na vašem zařízení ukládány a zpřístupňovány soubory cookie, webové signály, pixelové tagy, soubory clear GIF a jiné podobné technologie (společně dále jen „soubory cookie a jiné sledovací technologie“), pokud používáte nebo navštěvujete libovolné webové stránky nebo aplikace, které obsahují odkaz na tyto zásady (společně dále jen „webové stránky“). Tyto zásady používání souborů cookie byste si měli přečíst společně s našimi zásadami ochrany osobních údajů a našimi podmínkami používání.

Co jsou soubory cookie a jiné sledovací technologie?

Soubor cookie je malý textový soubor, který lze ukládat na zařízení a přistupovat k němu při návštěvě některé z našich webových stránek v rozsahu, s jakým budete souhlasit. Jiné sledovací technologie fungují podobně jako soubory cookie a umístí na vaše zařízení malé datové soubory nebo monitorují vaši činnost na webových stránkách, což nám umožňuje shromažďovat informace o tom, jak používáte naše webové stránky. Díky tomu naše webové stránky rozpoznají vaše zařízení od ostatních uživatelů webových stránek. Níže uvedené informace o souborech cookie se vztahují také na tyto jiné sledovací technologie. Více informací naleznete na stránkách www.allaboutcookies.org a www.youronlinechoices.eu.

Jak naše webové stránky využívají soubory cookie a jiné sledovací technologie?

Společnost McKinsey používá soubory cookie a jiné sledovací technologie, aby identifikovala vás a vaše zájmy, pamatovala si vaše preference a sledovala vaše používání našich webových stránek. Soubory cookie a jiné sledovací technologie používáme rovněž pro kontrolu přístupu k určitému obsahu našich webových stránek, k ochraně našich webových stránek a pro zpracování jakýchkoliv požadavků, které nám zadáte.

Pro správu webových stránek a výzkumné účely společnost McKinsey také uzavřela smlouvu s poskytovateli služeb třetích stran, aby sledovali a analyzovali statistické informace o používání a objemu od uživatelů našich webových stránek. Tito poskytovatelé služeb třetích stran používají trvalé soubory cookie, které nám pomáhají zlepšit uživatelskou zkušenost, spravovat obsah webových stránek a analyzovat, jak uživatelé procházejí a využívají webové stránky.

Soubory cookie první a třetí strany

„Soubory cookie první strany“ jsou soubory cookie, které patří společnosti McKinsey a které společnost McKinsey umístí na vaše zařízení. „Soubory cookie třetích stran“ jsou soubory cookie, které na vaše zařízení umístí jiná strana prostřednictvím našich webových stránek. Společnost McKinsey může uzavřít smlouvu s poskytovateli služeb třetích stran, aby zasílali e-maily uživatelům, kteří nám poskytli své kontaktní údaje. Aby mohli poskytovatelé služeb třetích stran měřit a zlepšovat efektivitu naší e-mailové komunikace a/nebo zjistit, zda byly zprávy otevřeny a zda bylo klepnuto na odkazy v nich uvedené, mohou umístit soubory cookie do zařízení těchto uživatelů.

Další informace o tom, jak tyto společnosti shromažďují a používají informace naším jménem, naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů, jak je uvedeno níže.

Podle toho, o jaké stránky se jedná, používáme následující typy souborů cookie:

Trvalé soubory cookie. Trvalé soubory cookie používáme ke zlepšení zkušeností s používáním webových stránek. To zahrnuje zaznamenání vašeho souhlasu se zásadami o souborech cookie pro odstranění zprávy cookie, která se nejprve zobrazí při používání stránek.

Relační soubory cookie. Relační soubory cookie jsou dočasné a odstraní se z vašeho zařízení po zavření internetového prohlížeče. Relační soubory cookie používáme ke sledování používání webových stránek, jak je popsáno výše.

Přijímání souborů cookie můžete odmítnout pomocí příslušného nastavení v prohlížeči. Pokud ale toto nastavení zvolíte, pravděpodobně nebudete mít přístup k určitým částem stránek. Pokud jste upravili nastavení svého prohlížeče tak, že odmítá soubory cookie, náš systém vydá soubory cookie, když přesměrujete svůj prohlížeč na naše webové stránky.

Údaje shromážděné webovými stránkami a/nebo prostřednictvím souborů cookie, které mohou být umístěny na vašem počítači, nebudou uchovávány po delší dobu, než je nezbytné pro splnění výše uvedených účelů. V žádném případě se tyto informace nebudou uchovávat po dobu delší než jeden rok.

Naše soubory cookie se používají pro následující účely:

Typ souboru cookie

 

Účel

 

Nezbytně nutné / technické

 

Tyto soubory cookie jsou nezbytné ktomu, abychom mohli provozovat naše webové stránky, abyste knim mohli přistupovat tak, jak jste oto požádali. Díky těmto souborům cookie například poznáme, že jste si vytvořili účet apřihlásili jste se do tohoto účtu pro přístup kobsahu webových stránek. Zahrnují isoubory cookie, které nám umožňují zapamatovat si vaše předchozí činnosti vrámci stejné relace azabezpečit naše webové stránky.
Analytické/výkonnostní

 

Tyto soubory cookie používáme my nebo poskytovatelé služeb třetích stran kanalýze, jak jsou webové stránky používány ajak fungují. Tyto soubory cookie například sledují, které stránky jsou nejčastěji navštěvovány aodkud naši návštěvníci pocházejí. Pokud se přihlásíte kodběru informačního zpravodaje nebo se jinak zaregistrujete nawebových stránkách, tyto soubory cookie mohou být propojeny svámi. Tyto soubory cookie zahrnují například soubory cookie Adobe Analytics.

 

Funkční

 

Díky těmto souborům cookie provozujeme webové stránky vsouladu svašimi předvolbami. Tyto soubory cookie nám umožňují „zapamatovat si“ vás mezi jednotlivými návštěvami. Například rozpoznáme vaše uživatelské jméno azapamatujeme si, jak jste si přizpůsobili webové stránky aslužby, například úpravou velikosti textu, písma, jazyků adalších částí webových stránek, které lze změnit, aposkytneme vám při budoucích návštěvách stejné přizpůsobení.

 

Reklamní

 

Tyto soubory cookie shromažďují informace ovašich aktivitách natěchto adalších stránkách aposkytují tak cílenou reklamu. Můžeme také umožnit našim poskytovatelům služeb třetích stran, aby používali soubory cookie na webových stránkách pro výše uvedené účely, včetně shromažďování informací ovašich činnostech online vprůběhu času ana různých internetových stránkách. Poskytovatelé služeb třetích stran, kteří vytvářejí tyto soubory cookie, jako jsou Adobe, LinkedIn a Facebook, mají vlastní zásady ochrany osobních údajů amohou používat své soubory cookie kcílení reklamy na vás na jiných stránkách na základě vaší návštěvy našich webových stránek.

Jak mohu stáhnout nebo odmítnout poskytnout svůj souhlas s používáním souborů cookie?

Pokud nechcete, aby na vašem zařízení byly ukládány soubory cookie, můžete upravit nastavení internetového prohlížeče tak, abyste odmítli nastavení všech nebo některých souborů cookie a dostávali upozornění, když je na vaše zařízení umístěn soubor cookie. Další informace o tom, jak to učinit, naleznete v oddílu „nápověda“ / „nástroje“ nebo „upravit“ vašeho prohlížeče, nebo se podívejte na www.allaboutcookies.org. Vezměte prosím na vědomí, že pokud nastavíte prohlížeč tak, aby blokoval všechny soubory cookie (včetně nezbytně nutných souborů cookie), nebudete mít přístup ke všem našim webovým stránkám či jejich částem nebo je nebudete moci používat.

Pokud chcete odebrat dříve uložené soubory cookie, můžete je kdykoli ručně smazat. To však nebrání webovým stránkám, aby do zařízení ukládaly další soubory cookie, dokud neupravíte nastavení prohlížeče tak, jak je popsáno výše.

Další informace o zdokonalování uživatelských profilů a používání cookie pro zacílení/reklamu naleznete na www.youronlinechoices.eu, pokud se nacházíte v Evropě, nebo na www.aboutads.info/choices, pokud se nacházíte ve Spojených státech.

Jak používáme další sledovací technologie v rámci našich komunikací?

Společnost McKinsey může shromažďovat informace o tom, zda otevřete nebo kliknete na jakékoli odkazy ve sděleních týkajících se znalostí, výzkumu nebo událostí, které vám zasíláme prostřednictvím webových signálů.

Webový signál je grafický obrázek, který je umístěn na webové stránce nebo v e-mailu, který sám nebo ve spojení se soubory cookie shromažďuje informace o vašem používání nebo interakci s webovou stránkou nebo e-mailem společnosti McKinsey. Můžeme například přidat webové signály ke sdělením týkajícím se znalostí, výzkumu nebo událostí, které vám zasíláme, abychom zjistili, zda jste náš e-mail otevřeli nebo klikli na odkaz. Takto získaná analýza nám pomáhá zvýšit efektivitu obsahu a formátu našich webových stránek a e-mailové komunikace.

Jak mohu odmítnout nebo odvolat svůj souhlas s používáním webových signálů?

Webovým signálům se můžete vyhnout tím, že nakonfigurujete program pro čtení e-mailových zpráv tak, že zablokujete funkce, které umožňují vzdálené načítání obrázků, a tím, že nebudete klikat na odkazy v e-mailových zprávách.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se našich zásad o souborech cookie, kontaktujte nás na:

McKinsey & Company
Legal Department
711 Third Avenue
New York, NY 10017
212-446-7000

privacy@mckinsey.com