McKinsey Supplier Onboarding

Zobowiązujemy się do współpracy z dostawcami, których praktyki są zgodne z naszymi wartościami i standardami zawodowymi. Wszyscy potencjalni dostawcy muszą dokonać rejestracji za pośrednictwem naszego portalu dla dostawców i przejść proces oceny przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy z McKinsey.

Informacje dla nowych dostawców

Osoba kontaktowa po stronie dostawcy otrzyma wiadomość e-mail z zaproszeniem do utworzenia konta i przesłania kwestionariusza wprowadzającego dostawcę do portalu dostawców firmy McKinsey. Jeśli nie otrzymałeś zaproszenia e-mail, skontaktuj się ze swoją osobą kontaktową w McKinsey.

Kroki, aby zostać dostawcą McKinsey:

 • Utwórz konto w naszym portalu dostawców (za pomocą bezpiecznych danych logowania). Zajmie to około pięciu minut.
 • Wypełnij kwestionariusz wprowadzający dla dostawcy, co zajmie około 15 minut. Do utworzenia profilu dostawcy potrzebne będą następujące informacje:
  • dane kontaktowe (nazwa dostawcy, adres firmy, numer telefonu itp.)
  • kategoria i opis produktu lub usługi
  • szczegóły dotyczące relacji z dostawcą (jeśli dotyczy — udostępniania danych, interakcji z urzędnikami państwowymi, własności itp.)
  • szczegóły płatności:
   • identyfikator podatkowy/numer rejestracyjny VAT
   • preferowana metoda płatności
   • szczegóły przelewu (nazwa i adres banku, kod SWIFT/BIC, waluta płatności)
   • nazwisko właściciela konta bankowego, numer konta i numer rozliczeniowy, jeśli jest wymagane
   • karta kredytowa rodzaj, jeśli jest wymagane,
  • akceptacja Kodeksu postępowania dostawców firmy McKinsey
 • Prowadź konto swojej organizacji bezpośrednio w Portalu dostawcy. Aby uzyskać dostęp do swojego konta, użyj danych logowania, utworzonych podczas konfiguracji logowania dostawcy

Co się stanie po przesłaniu wymaganych informacji?

 • Sprawdzimy zgłoszenie twojej organizacji po podaniu przez Ciebie wszystkich niezbędnych informacji
 • Po zatwierdzeniu osoba kontaktowa z McKinsey skontaktuje się z Tobą i wyjaśni dodatkowe kroki wymagane w procesie wdrażania

Informacje dla istniejących dostawców

W ramach przejścia na globalnie ustandaryzowany Portal Dostawców, obecni dostawcy są zobowiązani do utworzenia konta w portalu i wypełnienia kwestionariusza wprowadzającego dla nowego dostawcy.

Kto kwalifikuje się jako istniejący dostawca?

Istniejący dostawca to taki, który już prowadzi interesy z firmą McKinsey.

Czy nowy proces wpłynie na obecną pracę, którą wykonuję z McKinsey?

W większości przypadków nie ma bezpośredniego wpływu na pracę, którą obecnie z nami wykonujesz. Musisz jednak ukończyć nowy proces, zanim zostanie zlecona dodatkowa praca.

Czego mogę się spodziewać?

Otrzymasz wiadomość e-mail z zaproszeniem do utworzenia konta w Portalu dostawców firmy McKinsey w celu podania wymaganych informacji. Po otrzymaniu wiadomości będziesz mieć 14 dni na zakończenie procesu.

Ile czasu zajmie założenie konta i wypełnienie ankiety?

Proces powinien zająć około 20 minut.

Jakie informacje zostaną zebrane?

 • dane kontaktowe (nazwa dostawcy, adres firmy itp.)
 • kategoria i opis produktu lub usługi
 • szczegóły relacji z dostawcami (w szczególnych przypadkach: udostępnianie danych, interakcja z urzędnikami państwowymi, własność itp.)
 • identyfikator podatkowy/numer rejestracji VAT
 • akceptacja Kodeksu postępowania dostawcy McKinsey's

Co się stanie, jeśli nie będę w stanie zakończyć proces w wyznaczonym czasie?

Jeśli potrzebujesz dodatkowego czasu, skontaktuj się z nami, a my postaramy się zapewnić terminowe zakończenie procesu

Czy nowy proces zmieni sposób przesyłania faktur lub otrzymywania płatności?

Nie ma żadnych zmian w procesie przesyłania faktur. Postępuj zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi przesyłania faktur. Możesz również skorzystać z Portalu dostawców McKinsey, aby w razie potrzeby zaktualizować szczegóły płatności.

Korzyści z programu wprowadzającego dostawców

Ukończenie procesu wdrażania w portalu zapewnia bardziej płynny proces dla dostawców, w tym:

 • możliwości samoobsługi: Uzyskaj dostęp do portalu (za pomocą bezpiecznego logowania), aby zaktualizować dane kontaktowe, płatności i inne szczegóły dostawcy w czasie rzeczywistym
 • Status zatwierdzonego dostawcy: Po pomyślnym zakończeniu nowego procesu wdrażania, Twoja firma zostanie dodana do globalnej listy dostawców McKinsey & Company, co zapewni Ci więcej możliwości prowadzenia interesów z naszą firmą

Contacte McKinsey Supplier Onboarding