McKinsey Digital

Dijital İş Geliştirme

Büyük ölçekli organizasyonlar için alışılmış olanı yıkan dijital yetkinlikler geliştiriyor, bu yolla inovasyonların kalıcı, etkileşimlerin ise çığır açıcı hale gelmesini tetikliyoruz.

Günümüzde firmalar muazzam bir belirsizlik ortamıyla karşı karşıya. Müşteri beklentileri sürekli değişiyor, teknoloji durmadan evriliyor ve piyasaya tamamen yeni tarzda rakipler giriyor. Firmalar bu koşullarda başarılı olabilmek için baştan aşağı yeni bir beceri setine ihtiyaç duyuyor: Yeni tarz yetenekler, esnek ve inovatif bir operasyon modeli, tamamen farklı bir kültür…

Müşterilerimizin bu alandaki açıklarını “Dijital İş Geliştirme” yoluyla kapatmasına yardımcı oluyoruz. 12 ile 18 ay arasında süren çalışmalarımızla, ihtiyaca göre dijital birimler oluşturuyor veya yeni, bağımsız dijital şirketler yaratıyoruz; sonrasında, tamamıyla işler hale gelmiş bu oluşumları operasyona entegre ediyoruz.

Adım adım: Dijital Yetkinliği Geliştirme

Müşterimizin ihtiyaçlarına göre, mevcut bir şirket içerisinde yeni bir dijital birim oluşturuyor veya bağımsız bir şirket tasarlayıp ölçeklendiriyoruz. Her iki durumda da, inovasyonu şart koşan bir yaklaşımla yola çıkıyor, ürün liderleri, kullanıcı odaklı tasarımcılar, mühendisler ve farklı uzmanlıklara sahip profesyonellerden oluşan Digital Labs ekibiyle bir araya gelerek yeni takımlar oluşturuyoruz. Yeni oluşumun işlemesi için güçlü bir geçici liderler ekibi de yaratıyoruz.

Vizyon ve yol haritasını birlikte oluşturuyoruz. Şirketin gelecekte yürüyeceği yolun mimarı ise, bir inovasyon merkezi niteliği kazanan yeni dijital birim oluyor.

Yeni dijital oluşum, kurumsal stratejiye sıkı sıkıya bağlı olsa da, yeni deneyimler ve yetenekler geliştirilmesi ile pazara erişim için gereken yolların inşası noktasında bağımsız hareket ediyor.

Büyük bir şirkette yeni bir yetkinlik geliştirmek için karmaşık zorluklarla başa çıkmak gerekiyor. Yeni birimi stratejik bakımdan önemli hale getirmek, birimin önemini anlatmak ve duyurmak için ortaya konan çabanın bir parçası oluyor, iç ve dış paydaşlarla işbirliği yapıyoruz. Kurumların yeni yetkinlikler geliştirme, planlama ve bütçeleme gibi standart süreçlerini güncelleme, ilgili performans metriklerini belirleme ve doğru liderlik takımı ile yönetişim modelini oluşturma gibi çalışmalarının ardında yatan gerekçeleri paylaşmasına yardımcı oluyoruz.

Dijital alandaki yetenekli çalışanları ekibe katıyoruz

Dijital alandaki insan kaynağı son derece sınırlı ve doğru yeteneklere sahip çalışanların eksikliği firmalar için inovasyonun önündeki büyük bir engel. İnovasyonların gerçekten etki yaratmasını sağlayacak en iyi dijital yetenekleri cezbedebilmek ve onları geliştirmek için, organizasyonlara aday belirleme aşamasından işe alım ve yerleştirmeye kadar her noktada destek oluyoruz.

Ayrıca, etraflı bir kurum kültürü inşa etmek, deneysel çalışmalara teşvik edecek çevik süreçleri desteklemek ve öğrenmeye uygun ortamlar oluşturmak için birebire işin içinde aktif görev alıyoruz. Yeni oluşum büyüme gösterdikçe McKinsey’nin dahli kademeli olarak azalıyor ve geçici takım üyeleri işe yeni alınan yeteneklerle değiştiriliyor.

Yeni bir takım, yeni ürün, yeni hizmetler ve nihai olarak yeni bir yapılanma sonuçlanan bu yaklaşım, organizasyonların karmaşık bir dijital ortamda hızla işleyebilmesini ve rakiplerine göre avantaj kazanmasını sağlarken, firma müşterilerinin farklı aşamalarda karşılaşabileceği riskleri azaltıyor ve onlar için değer yaratıyor. Başarılı bir “teknoloji” şirketi olmak için hangi teknolojilerin kullanıldığı değil, organizasyonun müşterilerine yararlı olmak, yeteneklerini geliştirmek ve yetkinliklerini dönüştürmek için teknolojiyi nasıl kullandığı önem kazanıyor.

Kurumsal Çeviklik

Günümüzün iş dünyasında hayatta kalabilmek ve başarılı olabilmek için organizasyonların tüm şirket genelinde daha çevik bir çalışma yöntemi benimsemesi gerekiyor.

Global Web Sitemizde