Uygulama

McKinsey Uygulama, değişime destek oluyor. İstenilen sonuçlara ulaşıldığından emin olmak için sizlerle bir arada çalışıyor, dönüşümün devam etmesi ve yaratılan etkinin sürdürülebilir kılınması için ekiplerinizin yetkinliğini artırıyoruz.

Değişimi tetikleyen deneyimli liderler

McKinsey Uygulama danışmanları, karmaşık organizasyonlara derin bir örüntü tanıma yetkinliği kazandırır ve istenilen sonuçlara ulaşılması için geçmiş başarılarından edindikleri deneyimi kullanır. Organizasyondaki liderlik becerisinin daha güçlü ve daha uyumlu hale gelmesine destek olur, süreç dönüşümüne ve yönetim uygulamalarının optimizasyonuna yardım eder, organizasyonun tüm kademelerinde bir anlayış değişimi yaratır.

Uygulama odaklı

Farklı sektör ve birimlerdeki yönetim ve uygulama rollerinde 10 yılı aşkın ortalama tecrübeye sahip danışmanlarımız, liderlik ve koçluk becerilerini kullanarak, ekibinizin en zorlayıcı değişim çalışmalarını dahi başarıyla gerçekleştirmesine yardımcı olur.

En güncel uygulama araçları

Uygulama danışmanlarımızın sahip olduğu bize has araçlar ve nitelikler, organizasyonları yetkinlik gelişimi, koçluk ve karmaşık program yönetimi alanlarında daha iyiye taşır. Ek olarak, müşterilerimizin başarısını garantilemek amacıyla, McKinsey’nin sektörel ve fonksiyonel kaynaklarından yararlanır.

Esneklik ve uzun süreli destek

Dönüşüm sürecinin farklı aşamalarında farklı gereksinimler söz konusudur. Saha ekiplerimizi, arzu edilen sonuçlara ulaşıncaya dek geçilecek her aşamada, bu özel gereksinimlere uygun şekilde boyut, kıdem ve verilecek desteğin süresine göre özelleştiririz.

Ne yapiyoruz

Strateji Uygulama

Önerdiğimiz strateji ve taktiklerin mevcut ve yeni kurulan birimlerde uygulamaya geçirilebilmesi için organizasyonlarla işbirliği yapıyoruz.

Yetkinlik geliştirme ve koçluk

Kademeleri fark etmeksizin tüm çalışanlara, teknik becerilerini geliştirmeleri, liderlik ve uygulama alanındaki yetkinliklerini artırmaları için yardım ediyoruz.

Program yönetimi

Mevcut iyileştirme süreçlerinize ivme kazandırmak için sizinle bir arada çalışıyor, program ve proje yönetimi fonksiyonlarını geliştiriyor ve yönetiyoruz.

Gelişimi her ölçeğe yayma

Gerekli geliştirmelerin önce pilot uygulamasını yapıyor, ardından büyük ve karmaşık organizasyonlarda daha hızlı sonuç alabilmek için bu çalışmamızı farklı ölçeklere uyarlıyoruz.

Nakit akışı sağlama

Operasyonel ve ticari amaçlı iyileştirmelerin, en hızlı şekilde ve dikkate değer miktarda nakit kazancı sağlamasına yardım ediyoruz.

Değişimi yönetme

Başarılı uygulamaların önündeki engelleri tanımlıyor, organizasyonları sürdürülebilir sonuçlara götürecek programlar tasarlıyoruz.

Global Web Sitemizde