McKinsey’nin dijital yetkinlik gelişimi platformu Forward’a kayıtlar başladı

| Article

Katılımın ücretsiz olduğu programa başvurular, 20 Haziran 2022 tarihine kadar, https://www.mckinsey.com/forward/locations/turkey adresi üzerinden yapılabiliyor.

McKinsey & Company’nin işimizin geleceği üzerine yaptığı araştırmalar; otomasyon, yapay zekâ ve dijital teknolojilerin yarattığı yeni iş potansiyelinin beraberinde getirdiği yeni yetenek ihtiyaçlarını da ortaya koyuyor. Günümüzde her 10 yöneticiden 9'u, organizasyonlarında belli bir görevin yerine getirilmesi için gerekli becerilerde boşluklar olduğunu ya da yakın gelecekte olmasını beklediğini belirtiyor. İşimizin geleceğinde başarı için gerekenlere odaklı bir yetenek gelişimi programı olarak McKinsey uzmanları tarafından hazırlanan Forward programı, genç profesyonelleri hem kendilerine hem de çevrelerine liderlik edebilmelerini sağlayacak yetenek setleriyle donatmayı amaçlıyor.

Katılımcılara sertifika veriliyor

Temel, ileri ve network olarak adlandırılan ve birbirini takip eden 3 seviyeden oluşan program çerçevesinde; katılanların dijital, analitik yeteneklerinin yanı sıra sosyal ve duygusal becerilerinin de gelişimine katkı sağlamak hedefleniyor. En az 1 ve en fazla 5 yıl arası iş tecrübesine sahip, üniversite mezunu, İngilizce bilen genç profesyonellerin katılabildiği Forward programını tamamlayanlara sertifika veriliyor.

Türkiye, Orta Doğu ve Afrika’da bugüne kadar 33 binin üzerinde genç profesyonel Forward yolculuğuna katıldı. Bu gençlerden biri olan Nazlı, Forward ile ilgili yaptığı açıklamada; “Bu program güçlü yönlerimi belirlememe ve geliştirmeme yardımcı oldu. Bana enerjimi nasıl yöneteceğimi ve nasıl daha üretken olabileceğimi öğretti. En önemlisi de kariyerimde büyük faydasını göreceğime inandığım, pratik problem çözme teknikleri ve düşünme biçimleri konularında kendimi daha da geliştirmeme imkan sundu” dedi.

Forward, pratik becerilere odaklanan ve tamamen dijital bir modelle verilen az sayıdaki kapsamlı programlardan birini sunarak geleneksel gelişim ve liderlik geliştirme programlarının arasından sıyrılıyor. Programda, gelecekte iş dünyasında gerekli olacak temel beceriler göz önüne alınarak McKinsey ve sektör uygulayıcıları tarafından geliştirilen içerik sunuluyor.

Forward programı, genç liderlere şu yetkinlikleri kazandırmayı hedefliyor:

  • yapılandırılmış ve yaratıcı düşüncelerden faydalanarak işlerindeki karmaşık zorlukları fırsatlara çevirmek
  • net ve etkili iletişim kurmak
  • çevik çalışma biçimleri uygulamak, veri ve teknolojiyi kullanmak için fırsatları tespit etmek
  • özellikle değişim dönemlerinde hem birey hem ekip olarak başarılı işler çıkarmak için uyumlu olmak, dayanıklılığı ve duygusal farkındalığı geliştirmek

Forward başvuruları 20 Haziran 2022 tarihine kadar açık olacak. İlgilenen adaylar bu adres üzerinden başvurabilecek: https://www.mckinsey.com/forward/locations/turkey