İşimizin Geleceği: Dijital Çağda Türkiye’nin Yetenek Dönüşümü

| Report

McKinsey Global Institute (MGI) son yıllarda otomasyon, yapay zeka ve dijital teknolojilerin iş yaşamı ve işgücü üzerindeki etkilerini araştırıyor. Farklı ülkeler için öncelikli değişim alanlarını adresleyerek işgücünü geleceğe hazırlayacak inisiyatiflere ışık tutuyor.

McKinsey Türkiye olarak MGI işbirliği ile otomasyon, yapay zeka ve dijital teknolojilerin Türkiye’deki iş yaşamı ve işgücü üzerindeki etkilerini sayısal olarak belirlemek ve potansiyel yetenek dönüşümü inisiyatiflerini değerlendirmek üzere bir araştırma raporu hazırladık.

"McKinsey İşimizin Geleceği: Dijital Çağda Türkiye'nin Yetenek Dönüşümü” raporu otomasyon, yapay zeka ve dijital teknolojiler ile ortaya çıkan verimlilik artışının ekonomi üzerindeki etkisi ile farklı sektör ve meslekler için 2030 yılı işgücü ve yetkinlikler ihtiyacını sayısal olarak belirlemektedir. Rapor ayrıca farklı paydaşların katılımıyla gerçekleşebilecek yetenek dönüşüm programı için potansiyel inisiyatifleri sunmaktadır.

Raporumuzun tamamına, rapor özetine ve sunuma kaynaklar bölümünden ulaşabilirsiniz. İngilizce kaynaklarımız ise aşağıdaki linklerde bilgilerinize sunulmuştur.

Future of work: Turkey’s talent transformation in the digital era” report (PDF–3MB)

Future of work: Turkey’s talent transformation in the digital era” report summary (PDF–371KB)