Skip to main content

Chính sách Quyền riêng tư

Ngày hiệu lực: Ngày 5 tháng 2 năm 2018

McKinsey & Company cùng các công ty con và các đơn vị thành viên (sau đây gọi chung là, “McKinsey”, hoặc “chúng tôi”) hiểu rằng quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với bạn. Chúng tôi cam kết tôn trọng sự riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm bất kỳ thông tin nào có khả năng nhận diện bạn với tư cách một cá nhân, được thu thập qua tất cả các trang web hoặc ứng dụng dẫn liên kết đến Chính sách về Quyền Riêng tư này (gọi chung là, "các Trang web"). Chính sách về Quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến các Trang web, với tư cách là bên kiểm soát dữ liệu. Vui lòng xem Điều khoản sử dụng để biết thêm thông tin về các điều khoản và chính sách trực tuyến chung của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập

McKinsey thu thập dữ liệu cá nhân tại một số khu vực nhất định trên các Trang web khi bạn đăng ký hoặc nộp hồ sơ ứng tuyển thông qua Cổng thông tin Tuyển dụng McKinsey, đăng ký nhận bản tin điện tử và thông báo của McKinsey, tham gia vào các hoạt động của cựu nhân viên thông qua Trang web Trung tâm Cựu nhân viên của chúng tôi, đăng ký tham gia các hội nghị và sự kiện, và/hoặc tham gia vào các khu vực đăng bài của người dùng một cách công khai (như các bảng tin, diễn đàn thảo luận và khảo sát). Dữ liệu cá nhân được thu thập theo nhiều loại trên các Trang web và có thể bao gồm thông tin mà bạn đã cung cấp, như tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số điện thoại, số fax và thông tin cơ bản cần thiết khi nộp hồ sơ ứng tuyển. Ví dụ, bằng cách đăng ký nhận bản tin hoặc thông báo của McKinsey, bạn đồng ý nhận hình thức thông tin mà bạn đã đăng ký tại địa chỉ email bạn đã cung cấp khi đăng ký. Chỉ McKinsey hoặc các đại lý của chúng tôi được phép liên hệ với bạn bằng địa chỉ email này. Chúng tôi sẽ gửi email đến địa chỉ này về các vấn đề liên quan đến việc đăng ký của bạn.

Chúng tôi cũng có thể tự động thu thập thông tin về các thiết bị bạn sử dụng để tương tác với các Trang web của chúng tôi. Thông tin mà chúng tôi tự động thu thập có thể bao gồm địa chỉ IP, nhận dạng thiết bị, trình duyệt web, và thông tin duyệt web được thu thập qua cookie, web beacon, pixel, clear gif và các công nghệ tương tự khác (gọi chung là "Các Cookie and Các Công nghệ Theo dõi khác”) trên các Trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể tự động thu thập thông tin về cách bạn sử dụng các Trang web, ví dụ: những điều bạn đã tìm kiếm và xem trên các Trang web. Thông tin được tự động thu thập sẽ được liên kết với mọi dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp.

Sử dụng thông tin

Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập có thể được sử dụng khi chúng tôi có sự đồng ý cụ thể của bạn để làm như vậy, hoặc khi McKinsey có lợi ích hợp pháp hoặc cơ sở pháp lý khác để xử lý thông tin đó.  Trong một số trường hợp, việc thu thập dữ liệu cá nhân có thể được yêu cầu để vận hành các Trang web hoặc để cung cấp một số dịch vụ hoặc sản phẩm nhất định. McKinsey sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để đáp ứng các yêu cầu về thông tin của bạn, xử lý yêu cầu tham gia hội nghị và sự kiện của bạn, cá nhân hóa nội dung mà bạn xem hoặc nhận trên các Trang web, đánh giá và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi, phân phối các bản tin và thông báo đến cho bạn, tuyển dụng và đánh giá ứng viên cho các vị trí công việc, phân tích hiệu suất và hiệu năng của các Trang web, đăng thư bạn gửi người biên tập hoặc các bình luận của bạn, phòng chống gian lận, thi hành các điều khoản sử dụng của chúng tôi, tuân thủ tất cả các luật hiện hành và nghĩa vụ báo cáo của công ty, thi hành các thỏa thuận của McKinsey và hoàn thành những mục đích khác mà bạn có thể đưa ra hoặc yêu cầu. Chúng tôi có thể giữ lại bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn và sử dụng chúng để liên lạc với bạn.

McKinsey có thể sử dụng các Cookie và các Công nghệ Theo dõi khác của bản thân và của các bên thứ ba để quản lý các Trang web cùng các dịch vụ của chúng tôi và thu thập phân tích về cách bạn sử dụng các Trang web và các dịch vụ đó. Thông tin được cung cấp xuyên suốt Chính sách về Quyền Riêng tư này về cookie cũng áp dụng cho các công nghệ theo dõi khác kể trên. Vui lòng tham khảo Chính sách về Cookie của chúng tôi để biết thêm chi tiết về việc sử dụng cookie của chúng tôi.

Các Trang web của chúng tôi không thu thập dữ liệu cá nhân về các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và qua các trang web hoặc dịch vụ trực tuyến của bên thứ ba. Do đó, tín hiệu "không theo dõi" được truyền từ các trình duyệt web không có hiệu lực cho các Trang web của chúng tôi, và chúng tôi không thay đổi bất kỳ cách thức thu thập và sử dụng dữ liệu nào của chúng tôi khi nhận được tín hiệu như vậy.

Sử dụng thông tin được thu thập qua thiết bị di động

Đối với các ứng dụng di động của chúng tôi, McKinsey có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để phân tích hoạt động của người dùng mà không thể nhận dạng cá nhân để sửa lỗi, giám sát việc sử dụng và cải thiện hiệu suất của các ứng dụng di động. Ví dụ: McKinsey nhận báo cáo về các hình thái sử dụng và trình duyệt tổng hợp cho các ứng dụng di động của chúng tôi, bao gồm thông tin về loại thiết bị được sử dụng, các bài viết đã được truy cập và các sự kiện khác diễn ra trong ứng dụng của chúng tôi. McKinsey cũng nhận báo cáo về một số lỗi xảy ra trong các ứng dụng di động. Không một nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào trong số này thu thập thông tin nhằm nhận diện cá nhân người dùng cụ thể nào.

Ngoài ra, ứng dụng McKinsey Insights của chúng tôi cung cấp một danh sách đề xuất được cá nhân hóa (được gọi là "Nhận định dành cho bạn") hướng bạn đến nội dung của McKinsey mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm. Các đề xuất chỉ dựa trên những gì bạn đã xem trong ứng dụng Insights. Một mã nhận dạng người dùng duy nhất được tạo bởi ứng dụng sẽ giúp cá nhân hóa trải nghiệm ứng dụng của bạn và theo dõi các bài viết mà bạn đã đọc trong ứng dụng. Chúng tôi không chia sẻ lịch sử hoặc xu hướng xem của bạn với những người dùng khác hoặc bất kỳ bên thứ ba bên ngoài nào (cụ thể: các cá nhân hoặc các thực thể không phải là thành viên hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của McKinsey).

Người nhận dữ liệu và chuyển dữ liệu quốc tế

Dữ liệu cá nhân được thu thập trên các Trang web có thể, tùy từng thời điểm, được chuyển giao cho các công ty con và đơn vị thành viên của McKinsey cùng nhân viên của họ trong tổ chức của chúng tôi trên toàn cầu, cũng như các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi trên khắp thế giới, bao gồm cả các quốc gia mà luật pháp địa phương có thể cấp cho bạn ít quyền hơn so với quốc gia của bạn. Ngoài ra, các Trang web có thể được xem hoặc vận hành bởi McKinsey và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba từ bất kỳ nơi nào trên thế giới. TKhi pháp luật yêu cầu, chúng tôi đã thiết lập các cơ chế pháp lý được thiết kế nhằm đảm bảo biện pháp bảo vệ thỏa đáng cho dữ liệu cá nhân của bạn mà các công ty con, các đơn vị thành viên và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của McKinsey xử lý, bao gồm truyền dữ liệu cá nhân của bạn đến các quốc gia khác ngoài quốc gia bạn cư trú. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về các cơ chế pháp lý này, có thể bao gồm các Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn của Liên minh Châu Âu, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây. Bằng cách sử dụng bất kỳ Trang web nào và cung cấp thông tin trên bất kỳ trang nào của chúng tôi, bạn tự nguyện đồng ý với việc truyền và lưu trữ những thông tin này xuyên biên giới.

McKinsey sẽ không cố tình tiết lộ hoặc truyền (và sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để ngăn chặn việc tiết lộ trái phép hoặc vô tình) dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, cho dù là với mục đích tiếp thị của chính bên thứ ba hoặc các mục đích khác, ngoại trừ những trường hợp sau. McKinsey có thể cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được McKinsey thuê để cung cấp các dịch vụ liên quan đến các Trang web, với điều kiện tiên quyết là các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này đồng ý duy trì tính bảo mật nghiêm ngặt của thông tin và có biện pháp bảo mật dữ liệu ở mức độ tương tự như các biện pháp của McKinsey.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba thay mặt chúng tôi thực hiện các dịch vụ và các chức năng để hỗ trợ việc tương tác của chúng tôi với bạn, bao gồm, ví dụ như, xử lý các tài liệu tuyển dụng, tiến hành các cuộc khảo sát hoặc các cuộc thi, hoặc trao đổi thông tin với bạn. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này không được phép sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn trừ khi việc này cần thiết để thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin về bạn:

  • Nếu chúng tôi bắt buộc phải thực hiện theo yêu cầu của luật pháp hoặc quy trình pháp lý;
  • Với các cơ quan thực thi pháp luật hoặc các quan chức chính phủ khác;
  • Khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết hoặc hợp lý để ngăn ngừa những tổn hại vật chất hoặc tổn thất tài chính hoặc liên quan đến quá trình điều tra hoạt động bất hợp pháp đang xảy ra hoặc đang bị tình nghi;
  • Nếu việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ lợi ích thiết yếu của một cá nhân;
  • Để thi hành Điều khoản sử dụng;
  • Để bảo vệ tài sản, dịch vụ và các quyền hợp pháp của chúng tôi;
  • Để phòng chống gian lận với McKinsey, với các công ty con, các đơn vị thành viên và/hoặc với các đối tác kinh doanh của chúng tôi;
  • Để hỗ trợ chức năng kiểm toán, tuân thủ pháp luật và quản trị doanh nghiệp; hoặc là
  • Để tuân thủ bất kỳ và tất cả các luật hiện hành.

Chúng tôi duy trì các quy trình được thiết kế nhằm bảo đảm rằng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba xử lý dữ liệu cá nhân tuân thủ theo Chính sách về Quyền Riêng tư này và bảo vệ tính bảo mật, tính khả dụng và tính toàn vẹn đối với dữ liệu cá nhân của bạn.

Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn trong trường hợp tái tổ chức, sáp nhập, bán lại, liên doanh, chuyển nhượng, hoặc các hình thức chuyển giao hoặc chuyển nhượng khác đối với toàn bộ hay một phần doanh nghiệp của chúng tôi.

Diễn đàn Người dùng

Bạn nên lưu ý rằng bất cứ khi nào bạn công khai tiết lộ thông tin trực tuyến, thông tin đó có thể được thu thập và sử dụng bởi những người khác. McKinsey không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động hoặc chính sách của bất kỳ bên thứ ba nào thu thập thông tin mà người dùng tiết lộ công khai trong bất kỳ diễn đàn nào trên các Trang web.

Liên kết tới các trang web của bên thứ ba

McKinsey có thể cung cấp liên kết đến các trang web hoặc thông tin của bên thứ ba như một dịch vụ cho người dùng của chúng tôi. Nếu bạn sử dụng các liên kết này, bạn sẽ rời khỏi các Trang web. Các liên kết này không cấu thành hay ngụ ý sự ủng hộ, tài trợ hoặc gợi ý của McKinsey tới bên thứ ba, trang web của bên thứ ba, hay thông tin trong đó, và McKinsey sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với việc sử dụng này của bạn. Việc sử dụng này sẽ tùy thuộc vào các điều khoản sử dụng và các chính sách về quyền riêng tư được áp dụng cho các trang web đó.

Mạng Xã hội

Các Trang web có thể cho phép bạn đăng nhập và liên kết với các tài khoản mạng xã hội của bạn bao gồm, nhưng không giới hạn ở, Twitter, LinkedIn, Facebook và YouTube, với McKinsey. Các Trang web cũng có thể cho phép bạn đăng nhập vào một tài khoản McKinsey bằng một số thông tin đăng nhập mạng xã hội nhất định.

Bằng cách liên kết tài khoản mạng xã hội của bạn với McKinsey hoặc đăng nhập vào tài khoản McKinsey bằng các thông tin đăng nhập tài khoản mạng xã hội của bạn, bạn cho phép chúng tôi truy cập thông tin mà bạn cung cấp trong tiểu sử công khai cho tài khoản mạng xã hội đó. Thông tin có trong tiểu sử công khai của bạn thay đổi dựa trên mạng xã hội và cài đặt của bạn, nhưng có thể bao gồm địa chỉ email, tên thật, hình ảnh đại diện, giới tính và địa điểm của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin nhận được từ tài khoản mạng xã hội của bạn tuân theo các điều khoản sử dụng của mạng xã hội đó và Chính sách về Quyền riêng tư này. Vui lòng tham khảo phần cài đặt quyền riêng tư trong tài khoản mạng xã hội của bạn để biết dữ liệu nào được chia sẻ với McKinsey cùng các ứng dụng được kết nối và để quản lý dữ liệu được chia sẻ thông qua tài khoản của bạn, bao gồm thông tin về các hoạt động của bạn khi sử dụng các Trang web của chúng tôi.

Nếu bạn muốn huỷ kết nối tài khoản mạng xã hội của bạn khỏi Trang web của chúng tôi, hãy tham khảo cài đặt của tài khoản mạng xã hội đó và nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội đó.

Bảo mật

McKinsey đã triển khai các tiêu chuẩn chung được công nhận về bảo mật công nghệ và vận hành để bảo vệ các dữ liệu cá nhân khỏi bị mất, lạm dụng, thay đổi hoặc tiêu hủy. Chỉ những người có thẩm quyền của McKinsey và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi mới được cấp quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân, các nhân viên cùng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này được yêu cầu bảo mật thông tin này. Dù đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa, nhưng McKinsey không thể bảo đảm những người không có thẩm quyền không thể truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn.

Chính sách lưu giữ dữ liệu

McKinsey sẽ giữ lại các dữ liệu cá nhân, nếu cần thiết, trong khoảng thời gian của mối quan hệ kinh doanh tương ứng. Chúng tôi cũng có thể giữ lại dữ liệu cá nhân trong thời gian dài hơn mối quan hệ kinh doanh nếu như chúng tôi cần phải duy trì để bảo vệ bản thân khỏi các yêu cầu pháp lý, sử dụng để phân tích hoặc để lưu trữ hồ sơ quá khứ hoặc tuân theo các chính sách và lịch trình quản lý thông tin của chúng tôi. Nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn, McKinsey sẽ cố gắng trong khả năng hợp lý để xóa mọi dữ liệu thông tin liên quan. Đối với yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa, vui lòng tham khảo phần "Quyền của Bạn" trong Chính sách Bảo mật này.

Trẻ em

Các Trang web không được thiết kế cho trẻ em từ 13 tuổi trở xuống, và McKinsey không cố ý thu thập hoặc lưu giữ dữ liệu cá nhân của bất cứ ai ở độ tuổi này.

Cổng thông tin Tuyển dụng McKinsey/Chương trình tuyển dụng McKinsey/Trang web Trung tâm Cựu nhân viên

Thông qua cổng thông tin tuyển dụng McKinsey, bạn có thể ứng tuyển vào các vị trí tại McKinsey hoặc đăng ký vào Chương trình Tuyển dụng McKinsey nơi bạn có thể nhận thông báo về mọi yêu cầu tuyển dụng tiềm năng hoặc các cơ hội tương tự mà bạn có thể quan tâm. Thông báo về Quyền Riêng tư liên quan đến Tuyển dụng mô tả chi tiết hơn về cách McKinsey và các công ty con và đơn vị thành viên của chúng tôi xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập được liên quan đến quá trình tuyển dụng.

Nếu bạn là cựu nhân viên của McKinsey, bạn có thể có đủ điều kiện tham gia chương trình Cựu nhân viên của chúng tôi và có quyền truy cập vào trang web của Trung tâm Cựu nhân viên. Chỉ các nhân viên hoặc cựu nhân viên của Mckinsey mới có thể truy cập vào trang web của Trung tâm Cựu nhân viên và các điều kiện liên quan được nêu rõ trong trang web của Trung tâm Cựu nhân viên. 

Quyền của bạn

Nếu được luật pháp địa phương cho phép, bạn có thể có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn nhằm mục đích kiểm tra, sửa đổi hoặc yêu cầu xóa dữ liệu. Bạn có thể có quyền yêu cầu bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn và yêu cầu sửa chữa mọi thông tin không chính xác về bạn. Trong một số trường hợp nhất định, bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Nếu bạn muốn gửi yêu cầu truy cập, kiểm tra hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn, hoặc để thảo luận về cách thức chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ datasubjectrights@mckinsey.com. Để giúp bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để xác minh danh tính của bạn, như yêu cầu một mật khẩu và ID người dùng, trước khi cấp cho bạn quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình. Chúng tôi sẽ nỗ lực trong khuôn khổ hợp lý để nhanh chóng tiến hành điều tra, đáp ứng hoặc phản hồi các yêu cầu của bạn tuân theo quy định của pháp luật hiện hành. Luật pháp của các nước khác nhau có thể ngăn cản chúng tôi cấp cho bạn quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn hoặc đáp ứng đầy đủ yêu cầu của bạn tùy thuộc điều kiện hoàn cảnh thực tế và yêu cầu của bạn là gì; ví dụ, khi việc cung cấp thông tin của bạn có thể tiết lộ danh tính của người khác. Chúng tôi bảo lưu quyền thu phí với mức phù hợp để thực hiện yêu cầu của bạn khi luật hiện hành cho phép, và/hoặc từ chối yêu cầu của bạn nếu như chúng được coi là vô căn cứ, và/hoặc quá mức, hoặc không được chấp nhận hay được phép theo pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, khi luật hiện hành địa phương cho phép, bạn có quyền gửi khiếu nại cho cơ quan bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền.

Bạn cũng có thể hủy đăng ký khỏi danh sách gửi thư hoặc bất kỳ đăng ký nào trên bất kỳ Trang web nào. Để làm như vậy, vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn trên trang của Trang web mà bạn đã cung cấp thông tin, hoặc đã đăng ký hoặc liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ được cung cấp ở cuối Chính sách về Quyền riêng tư này.

Quyền riêng tư theo luật của bang California

Theo Bộ luật Dân sự California, mục 1798.83 (c)(2), McKinsey không chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba cho các bên thứ ba đó sử dụng trực tiếp vào mục đích tiếp thị.

Nếu bạn là cư dân dưới 18 tuổi tại California và là người dùng đã đăng ký của bất kỳ Trang web nào liên kết đến Chính sách về Quyền riêng tư này, Bộ luật về Kinh doanh và Nghề nghiệp California mục 22581 cho phép bạn được yêu cầu và được xóa nội dung hoặc thông tin mà bạn đã đăng công khai. Để đưa ra yêu cầu như vậy, vui lòng gửi email mô tả chi tiết về nội dung hoặc thông tin cụ thể tới privacy_information@mckinsey.com. Xin lưu ý rằng yêu cầu như vậy không đảm bảo việc loại bỏ hoàn toàn hoặc toàn diện nội dung hoặc thông tin bạn đã đăng và rằng có thể có các trường hợp mà pháp luật không bắt buộc hoặc không cho phép xoá ngay cả khi được yêu cầu.

Chấp thuận; thay đổi Chính sách về Quyền Riêng tư

Bằng cách sử dụng các Trang web, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu cá nhân của chúng tôi theo cách được mô tả trong Chính sách về Quyền Riêng tư này và những điều khoản trên các Trang web. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi Chính sách về Quyền Riêng tư này vào những thời điểm nhất định. Chúng tôi sẽ thông báo đến bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng việc cập nhật Chính sách về Quyền Riêng tư này. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng đối với Chính sách về Quyền Riêng tư này gia tăng quyền sử dụng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập được trước đây của bạn, chúng tôi sẽ gửi yêu cầu đến bạn đề nghị chấp thuận qua email đến địa chỉ email đã đăng ký của bạn hoặc bằng cách đăng thông tin về những thay đổi trên các Trang web của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến Chính sách về Quyền Riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

McKinsey & Company
Bộ Phận Pháp lý
711 Third Avenue
New York, NY 10017
212-446-7000
privacy_information@mckinsey.com