Skip to main content

นโยบายความเป็นส่วนตัว

วันที่มีผลใช้บังคับ: 5 กุมภาพันธ์ 2018

McKinsey & Company Inc. และบริษัทย่อยและกลุ่มบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “McKinsey”, “ตัวเรา” หรือ “เรา”) ทราบดีว่าความเป็นส่วนตัวนั้นมีความสำคัญต่อคุณ เราให้คำมั่นที่จะเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณและจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งเป็นข้อมูลอันอาจนำมาระบุตัวตนของคุณได้ในฐานะปัจเจกบุคคล ซึ่งเก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์หรือแอปซึ่งมีความเชื่อมโยงกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (รวมเรียกว่า "ไซต์ฯ") นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายวิธีการที่เราจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับไซต์ฯ นี้ ภายในขีดความสามารถในการควบคุมข้อมูลของเรา โปรดดู เงื่อนไขการใช้งาน ของเรา เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขและนโยบายด้านการออนไลน์ทั่วไปของเรา

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

McKinsey จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะในบางพื้นที่ของไซต์ฯ เมื่อคุณลงทะเบียนหรือสมัครงานผ่านเว็บพอร์ทัล McKinsey Recruitment Portal ลงทะเบียนเพื่อขอรับจดหมายข่าวและการแจ้งเตือนจาก McKinsey หรือเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับศิษย์เก่าผ่านเว็บไซต์ Alumni Center ของเรา หรือการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสัมมนาและงานกิจกรรมต่าง ๆ และ/หรือการมีส่วนร่วมในพื้นที่สำหรับผู้ใช้ที่เป็นบุคคลทั่วไปได้โพสต์ข้อความ (อาทิ กระดานข่าวสาร กระดานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการสำรวจ) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บจากไซต์ฯ ต่าง ๆ ที่หลากหลาย ซึ่งยังอาจรวมข้อมูลที่คุณให้ไว้ อย่าง ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร และข้อมูลประวัติที่จำเป็นในการสมัครงาน ยกตัวอย่างเช่น การลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและการแจ้งเตือนจาก McKinsey นั่นคือคุณได้เห็นชอบที่จะรับการติดต่อในเรื่องที่คุณสมัครขอรับข่าว ที่อยู่อีเมลซึ่งคุณให้ไว้เมื่อทำการลงทะเบียน McKinsey หรือผู้แทนเท่านั้นที่จะติดต่อกับคุณได้ เราจะส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนของคุณ

เรายังอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คุณใช้ติดต่อกับทางไซต์ฯ เราโดยอัตโนมัติ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เราเก็บแบบอัตโนมัติอาจรวมถึง IP address, รหัสระบุอุปกรณ์, เว็บเบราว์เซอร์, และข้อมูลการเรียกดูเว็บที่เก็บผ่านคุกกี้, เว็บบีคอน, พิกเซล, GIF แบบโปร่งใส (clear gif), ตลอดจนเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน(รวมเรียกว่า "คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ") เรายังอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้ไซต์ฯ อย่างเช่นคุณค้นหาอะไรบ้าง และดูอะไรบ้างบนไซต์ฯ ของเรา ข้อมูลที่เก็บโดยอัตโนมัติจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้กับเราในแง่ใดแง่หนึ่ง

การใช้ข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บอาจถูกใช้งานในส่วนที่เราได้ขอความยินยอมจากคุณแล้วโดยเฉพาะ หรือเมื่อ McKinsey มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย หรือประมวลผลข้อมูลดังกล่าวได้ตามพื้นฐานแห่งกฎหมาย  ในบางสถานการณ์ การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอาจจำเป็นในการดำเนินการของไซต์ฯ หรือเพื่อจะมอบบริการหรือผลิตภัณฑ์บางอย่างให้ McKinsey ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อที่จะตอบสนองต่อการร้องขอข้อมูล การดำเนินการตามคำขอเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาและงานกิจกรรม เนื้อหาที่เป็นส่วนตัวซึ่งคุณดูและได้รับจากไซต์ฯ ประเมินและปรับปรุงบริการของเรา การส่งจดหมายข่าวและการแจ้งเตือนให้แก่คุณ การจัดจ้างและประเมินผลผู้สมัครงาน วิเคราะห์ประสิทธิภาพและการทำงานของไซต์ เผยแพร่จดหมายที่ส่งถึงบรรณาธิการหรือความคิดเห็นของคุณ ป้องกันการหลอกลวง บังคับใช้เงื่อนไขการใช้งานของเรา การปฏิบัติตามกฎหมายที่นำมาใช้บังคับรวมทั้งภาระในการรายงานข้อมูลบริษัท บังคับใช้ข้อตกลงต่าง ๆ ของ McKinsey และดำเนินการตามวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากนี้ที่คุณได้ริเริ่มหรือร้องขอ เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเข้าแฟ้มไว้ และใช้เพื่อติดต่อกับคุณ

McKinsey อาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ ของบุคคลที่หนึ่งและบุคคลภายนอก เพื่อจัดการกับไซต์ฯ ของเราตลอดจนบริการอื่น ๆ และเก็บข้อมูลการวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีการใช้งานไซต์ฯ เหล่านั้น ข้อมูลที่ได้รับจากคุณผ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุกกี้ให้นำไปใช้กับเทคโนโลยีการติดตามประเภทอื่นด้วย โปรดดูนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา เพื่อ รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเรา

ไซต์ฯ ของเราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับกิจกรรมทางออนไลน์ของคุณไว้ตลอดไป และไม่เก็บข้อมูลฯ ข้ามเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ของบุคคลภายนอก ดังนั้น สัญญาณ “do not track” ที่ถูกส่งผ่านมาจากเว็บเบราว์เซอร์ จึงไม่อาจนำมาใช้กับไซต์ฯ ของเราได้ และเราจะไม่เปลี่ยนแปลงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการใช้เมื่อได้รับสัญญาณดังกล่าว

การใช้ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโมบายแอปพลิเคชั่นของเรา McKinsey อาจใช้ผู้ให้บริการจากภายนอก เพื่อวิเคราะห์กิจกรรมที่ไม่ใช่พฤติกรรมส่วนบุคคลและไม่อาจระบุได้ ทั้งนี้ก็เพื่อแก้ไขความผิดพลาด ตรวจสอบการใช้ และปรับปรุงประสิทธิภาพของโมบายแอปพลิเคชั่น ยกตัวอย่างเช่น McKinsey ได้รับรายงานเกี่ยวกับการใช้งานและรูปแบบการเรียกดูแอปพลิเคชั่นแบบรวม ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ หัวข้อที่เข้าถึง และกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในแอปของเรารวมอยู่ด้วย McKinsey ยังได้รับรายงานข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายในโมบายแอปพลิเคชั่นของเราอีกด้วย ไม่มีผู้ให้บริการจากภายนอกรายใดที่จะรวบรวมข้อมูลในลักษณะที่ตั้งใจจะระบุตัวตนของผู้ใช้รายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ

นอกจากนั้นแอป McKinsey Insights ของเรายังมีรายการสิ่งที่แนะนำให้กับคุณเป็นการส่วนตัว (เรียกว่า “Insights for you”) ซึ่งจะแนะนำคุณไปยังเนื้อหาของ McKinsey ที่เราคิดว่าคุณน่าจะสนใจ รายการสิ่งที่แนะนำนั้นอ้างอิงจากสิ่งที่คุณดูในแอป Insights เท่านั้น ตัวระบุเอกลักษณ์ของผู้ใช้ ที่สร้างขึ้นโดยแอปจะช่วยสร้างประสบการณ์บนแอปในแบบของคุณ และติดตามหัวข้อที่คุณอ่านในแอป เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลประวัติหรือแนวโน้มในการเข้าชมกับผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง (อาทิ บุคคล หรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่บริษัทในเครือ หรือผู้ให้บริการบุคคลภายนอกของ McKinsey)

ผู้รับข้อมูลและการถ่ายโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวมรวมได้บนไซต์ฯ นี้ อาจถูกถ่ายโอนไปยังบริษัทย่อยและบริษัทในเครือของ McKinsey รวมทั้งบรรดาบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจโอนข้ามบริษัทที่อยู่ภายใต้ฃองค์กรระดับโลกของเรา รวมทั้งผู้ให้บริการของเราซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งดำเนินกิจการอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ รอบโลก รวมถึงในประเทศซึ่งกฎหมายท้องถิ่นได้ให้สิทธิ์คุณน้อยกว่าที่คุณพึงมีในประเทศของคุณเองนอกเหนือจากนั้น ไซต์ฯ ยังอาจอยู่ภายใต้การดูแลและเป็นเจ้าของโดย McKinsey และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่แห่งหนึ่งแห่งใดในโลกก็ได้ ตามข้อบังคับของกฎหมาย เราได้ใช้กลไกทางกฎหมายที่มีอยู่ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้แน่ใจว่าจะมีมาตรการปกป้องอย่างเพียงพอสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งถูกนำไปใช้ประมวลผล โดยบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ McKinsey ตลอดจนบรรดาผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก ทั้งนี้ยังรวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศที่คุณพำนักอาศัย หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกทางกฎหมายเหล่านี้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อสัญญาตามมาตรฐานยุโรป โปรดติดต่อเรามาตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในตอนท้ายของหนังสือฉบับนี้ การยังคงใช้งานไซต์ฯ ไม่ว่าจะเว็บใดและให้ข้อมูลบนไซต์แห่งใดแห่งหนึ่ง นั่นคือคุณยินยอมโดยสมัครใจให้โอนและเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวนั้นข้ามพรมแดนได้

McKinsey จะไม่กระทำการโดยเจตนาเพื่อเปิดเผยหรือถ่ายโอน (และจะกระทำขั้นตามตอนการป้องกันที่จำเป็นมิให้มีการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยไม่ตั้งใจ) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมของคุณ ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดของบุคคลภายนอกดังกล่าว หรือยกเว้นดังต่อไปนี้ McKinsey อาจให้สิทธิ์ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่ง McKinsey จ้างวานให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เพื่อให้บริการที่เกี่ยวกับไซต์ฯ หากผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกดังกล่าวยินยอมที่จะเก็บรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าวอย่างอย่างเคร่งครัดเสียก่อน และจะต้องให้การปกป้องข้อมูลในระดับเดียวกันกับที่ McKinsey ทำ

อีกทั้งเรายังแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งให้บริการและปฏิบัติงานในนามของเราเพื่อสนับสนุนการติดต่อกับคุณ ซึ่งรวมถึง อย่างเช่น การประมวลผลเอกสารการจัดจ้างพนักงาน การสำรวจความคิดเห็นเรื่องงานบริหารหรือการแข่งขัน หรือการสื่อสารกับคุณ ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกเหล่านี้ ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่จำเป็นในการให้บริการในนามของเรา หรือเพื่อปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนั้น เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ซึ่ง:

  • หากเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามการดำเนินคดีทางกฎหมาย
  • เปิดเผยแก่เจ้าพนักงานที่บังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๆ
  • เมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นและเหมาะสม เพื่อป้องกันการทำร้ายร่างการย หรือการสูญเสียเงิน หรือเกี่ยวเนื่องจากการสืบสวนกิจกรรมผิดกฎหมาย ซึ่งสงสัยว่าอาจจะเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นจริงก็ตาม
  • หากการเปิดเผยนั้นจำเป็นในการปกป้องผลประโยชน์สำคัญของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
  • เพื่อบังคับใช้ เงื่อนไขการใช้งานของเรา
  • เพื่อปกป้องทรัพย์สิน บริการ และสิทธิตามกฎหมาย
  • เพื่อป้องกันการฉ้อโกงที่กระทำต่อ McKinsey บริษัทย่อยและกลุ่มบริษัทในเครือของเรา ตลอดจนหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา
  • เพื่อให้การสนับสนุนการตรวจสอบบัญชี การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และหน่วยงานที่ควบคุมการบริหารองค์กร
  • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่นำมาใช้บังคับทั้งหมดหรือบางส่วน

เราจะรักษากระบวนการต่าง ๆ ที่ได้พัฒนาด้วยเจตนาเพื่อที่จะทำให้แน่ใจว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอกนั้นสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และปกป้องการรักษาความลับ ความพร้อมใช้งาน และความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การขาย การร่วมทุน การโอนสิทธิ์หรือการจำหน่ายการครอบครองสิทธิ์ทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจของเรา

กระดานสนทนาของผู้ใช้

คุณต้องตระหนักเสมอว่า เมื่อใดก็ตามที่เปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะช่องทางออนไลน์ ข้อมูลดังกล่าวนั้น อาจถูกเก็บรวบรวมและนำไปใช้โดยผู้อื่น McKinsey ไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหรือนโยบายใด ๆ ของบุคคลภายนอก ผู้ซึ่งเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้ได้เปิดเผยสู่สาธารณะในกระดานสนทนาบนไซต์ฯ

ลิงก์ไปยังไซต์ของบุคคลภายนอก

McKinsey อาจวางลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือข้อมูลภายนอก เป็นบริการที่ให้กับผู้ใช้ของเรา เมื่อคุณใช้ลิงก์เหล่านี้ คุณก็จะออกจากไซต์ฯ ลิงก์เหล่านั้นไม่ได้ก่อให้เกิด หรือตีความได้ถึงการรับรอง การให้ความสนับสนุน หรือการแนะนำจาก McKinsey ต่อบุคคลภายนอกนั้น ๆ เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือข้อมูลที่อยู่ในนั้น และ McKinsey จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในการใช้งานใด ๆ ของคุณหลังจากนั้น การใช้งานดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งาน และนโยบายต่าง ๆ ซึ่งนำมาบังคับใช้โดยไซต์เหล่านั้น

การเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์

ไซต์ฯ อาจไม่ยอมให้คุณลงชื่อเข้าใช้ และเชื่อมโยงกับบัญชีที่ใช้ในเครือข่ายสังคมของคุณซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Twitter, LinkedIn, Facebook และ YouTube เข้ากับ McKinsey นอกจากนี้ ไซต์ฯ ยังอาจไม่ยอมให้คุณเข้าสู่ระบบบัญชีของ McKinsey โดยใช้ข้อมูลประจำตัวของบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์บางอย่าง

ด้วยการเชื่อมโยงบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคุณกับ McKinsey หรือเข้าสู่ระบบบัญชี McKinsey โดยการใช้ข้อมูลประจำตัวของบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคุณ คุณอนุญาตให้เราเข้าใช้ข้อมูลที่คุณได้เผยแพร่ไว้ในโปรไฟล์สาธารณะของคุณสำหรับบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ดังกล่าว ข้อมูลที่คุณได้เผยแพร่ไว้ในโปรไฟล์สาธารณะของคุณจะแตกต่างกันไปตามเครือข่ายสังคมและการตั้งค่าของคุณ แต่อาจมีที่อยู่อีเมล ชื่อนามสกุลจริง รูปภาพโปรไฟล์ เพศ และตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ทั้งนี้ เราจะใช้ข้อมูลที่เราได้รับจากบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลนของคุณ โดยสอดคล้องตามเงื่อนไขการใช้งานของเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้น ๆ และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดดูที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคุณ เพื่อให้ทราบว่าข้อมูลใดบ้างที่จะถูกแชร์กับ McKinsey และแอปพลิเคชั่นอื่นที่เชื่อมต่อกัน และเพื่อจัดการกับข้อมูลที่แชร์ผ่านบัญชีของคุณ อันรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการใช้งานไซต์ฯ ของเรา

หากคุณต้องการยกเลิกการติดต่อบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณกับเรา ให้ดูที่การตั้งค่าสำหรับบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้น ๆ และของผู้ให้บริการ

ความปลอดภัย

McKinsey ได้นำมาตรฐานความปลอดภัยด้านเทคนิคและการปฏิบัติงานที่ยอมรับโดยทั่วไปมาใช้ เพื่อปกป้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลมิให้สูญเสีย ใช้ในทางที่ผิด เปลี่ยนแปลง หรือทำลาย เฉพาะบุคลากรของ McKinsey และผู้ให้บริการบุคคลภายนอกผู้มีอำนาจกระทำการแทนของเราเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ อีกทั้งพนักงานและผู้ให้บริการบุคคลภายนอกดังกล่าวจำเป็นต้องปฏิบัติกับข้อมูลนี้อย่างเป็นความลับ ถึงแม้จะมีข้อควรระวังเหล่านี้ McKinsey ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

นโยบายในการเก็บข้อมูล

McKinsey เก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามที่จำเป็น ภายในระยะเวลาซึ่งยังมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างกันเท่านั้น เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานกว่าระยะเวลาซึ่งยังมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันอยู่ หากเราต้องการจะเก็บรักษาไว้ เพื่อที่จะปกป้องตนเองให้พ้นจากการเรียกร้องทางกฎหมาย ใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์หรือการเก็บบันทึกทางประวัติศาสตร์ หรือเพื่อปฏิบัติตามนโยบายและกำหนดการเพื่อการจัดการข้อมูลของเราเอง หากคุณได้ร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ McKinsey จะใช้ความพยายามอันสมเหตุสมผล เพื่อลบข้อมูลทั้งหมดในคราวเดียว จากข้อมูลทั้งหมดที่มี รับทราบข้อมูลการร้องขอเพื่อเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูล โปรดดูที่เนื้อหาในส่วน "สิทธิของคุณ” ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 

ผู้เยาว์

ไซต์ฯ ไม่ได้ออกแบบมาหรือเพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมายผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่เกิน 13 ปี และ McKinsey ไม่ได้มีเจตนาที่จะรวบรวมหรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ซึ่งมีอายุต่ำกว่านี้

เว็บไซต์ McKinsey Recruitment/McKinsey Recruiting Program/Alumni Center

คุณสามารถสมัครงานในตำแหน่งใด ๆ ก็ตามกับ McKinsey ได้โดยผ่านเว็บพอร์ทับ McKinsey Recruitment หรือลงชื่อเข้าใช้ McKinsey Recruiting Program ซึ่งคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปิดรับตำแหน่งที่เหมาะกับคุณ หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่คล้ายกันซึ่งคุณอาจสนใจ Recruitment Privacy Notice จะอธิบายในรายละเอียดที่ลึกลงไปถึงการที่ McKinsey ตลอดจนบริษัทย่อยและบริษัทในเครือรับมือและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรบ้าง ซึ่งเป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากขั้นตอนการจัดจ้าง

หากคุณเป็นพนักงานเดิมของ McKinsey คุณยังมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมโปรแกรม Alumni และเข้าถึงเว็บไซต์ Alumni Center ได้ด้วย เว็บไซต์ Alumni Center website นี้เข้าถึงได้ก็แต่เฉพาะเพื่อนร่วมงานปัจจุบันและผู้เคยทำงานที่ McKinsey โดยเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ นั้นมีเขียนไว้อยู่ในเว็บไซต์ Alumni Center 

สิทธิของคุณ

เมื่อกฎหมายอนุญาต คุณอาจมีสิทธิ์ที่จะร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณเพื่อความมุ่งหมายในการทบทวน การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการร้องขอเพื่อลบข้อมูล คุณอาจมีสิทธิ์ที่จะร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณและยังขอให้แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตรงตามจริงทั้งหมดได้ ในบางสถานการณ์ คุณยังอาจของให้เราหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้อีกด้วย

หากคุณประสงค์ที่จะร้องขอในการเข้าถึง ทบทวน หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ หรือประสงค์ที่จะพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราที่ datasubjectrights@mckinsey.com ในการช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบตัวตนของคุณ อย่างเช่นการขอให้กรอกรหัสผ่านและ ID ผู้ใช้ ก่อนอนุญาตให้คุณเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะพยายามตามสมควรเพื่อดำเนินการตรวจสอบในทันที ปฏิบัติตาม หรือไม่เช่นนั้น ตอบสนองตามคำร้องขอของคุณตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด กฎหมายซึ่งต่างกันอาจห้ามมิให้เรามอบสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือห้ามมิให้ปฏิบัติตามคำร้องขอของคุณโดยสมบูรณ์ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และการร้องขอ ยกตัวอย่างเช่น การนำเสนอข้อมูลของคุณอาจเป็นการเปิดเผยตัวตนของบุคคลอื่น เราขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม เพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของคุณตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต และ/หรือปฏิเสธคำร้องขอของคุณ หากทางบริษัทเห็นว่าคำร้องขอดังกล่าวมิได้ตั้งอยู่บนหลักเหตุผล เกินกว่าที่จะยอมรับได้ หรือไม่สามารถยอมรับได้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

นอกจากนี้ คุณมีสิทธิ์ยื่นคำร้องเรียนกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการปกป้องข้อมูล หากกฎหมายที่ใช้บังคับในท้องถิ่นอนุญาต

คุณสามารถขอยกเลิกการสมัครขอรับข่าวสารตามรายชื่อส่งอีเมล หรือยกเลิกการลงทะเบียนบนไซต์ฯ แห่งหนึ่งแห่งใดก็ตาม ในการจะยกเลิก โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำบนเพจของไซต์ฯ ซึ่งคุณได้ให้ข้อมูล สมัครสมาชิก หรือลงทะเบียนเอาไว้ หรือติดต่อกับเราได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านล่างของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณในรัฐแคลิฟอร์เนีย

ตามประมวลกฎหมายแพ่งของรัฐแคลิฟอร์เนียมาตรา 1798.83(c)(2) ได้บัญญัติห้ามมิให้ McKinsey แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอก เพื่อใช้ทำการตลาดแบบขายตรง

หากคุณเป็นผู้มีถิ่นพำนักในรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปี และลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ของไซต์ฯ แห่งหนึ่งแห่งใดอันเกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ประมวลกฎหมาย California Business and Professions Code มาตรา 22581 อนุญาตให้คุณร้องขอและได้รับการปฏิบัติเพื่อนำเนื้อหาหรือข้อมูลที่คุณได้เผยแพร่สู่สาธารณะออกไปได้ ในการที่จะร้องขอเช่นนั้น โปรดส่งอีเมลพร้อมกับคำบรรยายที่เจาะจงเนื้อหาหรือข้อมูลโดยละเอียดมาที่ privacy_information@mckinsey.com โปรดพึงระลึกว่า การร้องขอดังกล่าวไม่อาจจะรับประกันได้ว่าการนำเนื้อหาหรือข้อมูลที่คุณได้โพสต์ลงไปนั้นจะครบถ้วนหรือสมบูรณ์ อีกทั้งยังอาจมีกรณีซึ่งกฎหมายไม่ได้กำหนดหรืออนุญาตให้ลบข้อมูลถึงแม้จะถูกร้องขอก็ตาม

ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

การใช้งานไซต์ฯ นี้ นั่นคือคุณได้ยินยอมให้เรารวบรวม ใช้ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเอง ในลักษณะซึ่งได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และในเนื้อหาส่วนอื่นของไซต์นี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นระยะ ๆ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยการปรับปรุงเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัวให้ทันสมัย หากเราได้ทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเพิ่มสิทธิ์ของเราในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเราได้เก็บรวบรวมมาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับตัวคุณ เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อน ทั้งโดยแจ้งผ่านอีเมล ตามที่อยู่อีเมลที่คุณใช้ลงทะเบียน หรือโดยการโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบนไซต์ฯ ของเราให้เห็นอย่างเด่นชัด

ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาติดต่อเราที่ :

McKinsey & Company
Legal Department
711 Third Avenue
New York, NY 10017
212-446-7000
privacy_information@mckinsey.com