Skip to main content
Powrót do sekcji

Michael Wodzicki

Partner Lokalny, Warszawa
Ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie tworzenia strategii, efektywności operacyjnej, cyfryzacji oraz transformacji agile

O Michaelu

Michael specjalizuje się w tworzeniu strategii, efektywności operacyjnej, cyfryzacji, dochodzeniu roszczeń, bancassurance oraz agile w bankowości. Doradza klientom z czołówki firm globalnych i regionalnych z sektora finansowego.

Posiada ponad 20 lat doświadczenia w pracy w instytucjach finansowych w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej i USA, w tym 12 lat na najwyższych stanowiskach zarządczych. Był wiceprezesem m.in. w grupie Raiffeisen Bank International w Wiedniu oraz zajmował menedżerskie stanowiska w Grupie KBC w Polsce. Jest współzałożycielem firmy z sektora FinTech specjalizującej się w usługach finansowych głównie dla klientów w Wielkiej Brytanii i Europie Środkowo-Wschodniej.

Michael jest absolwentem programu MBA na Harvard Business School, ukończył również mechanikę i budowę maszyn na Uniwersytecie Waszyngtońskim.

Publikacje

Artykuł „Zwinny jak polski bank. Instytucje finansowe stają na czele awangardy zmian”, Dziennik Gazeta Prawna, marzec 2019 r.

Raport „Eksperci McKinsey o nowych perspektywach reasekuracji w Polsce”, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, sierpień 2018 r.

Raport „Eksperci McKinsey o bankach w cyfrowym ekosystemie, marzec 2018 r. 

Doświadczenie Przed McKinsey

DiPocket Limited
Dyrektor

Kathrein Privatbank
Członek zarządu odpowiedzialny za dział międzynarodowej bankowości prywatnej

Raiffeisen Bank International AG
Senior Vice President

Warta Insurance
Dyrektor

Kredyt Bank
Dyrektor

KBC Group
Doradca zarządu KBC Group

Edukacja

Harvard Business School
MBA, Bankowość i finanse przedsiębiorstw

Uniwersytet Waszyngtoński
Licencjat, inżynieria mechaniczna