Partnerzy

Amadeusz Andrzejewski
Partner Lokalny
Ekspert w zakresie zaawansowanej analizy danych, data science oraz agile
Daniel Boniecki
Senior Partner, Warszawa
Doradza największym polskim i zagranicznym firmom, m.in. w budowaniu strategii cyfrowych, zaawansowanej analityce danych i przy...
Omar Costa
Senior Partner, Warszawa
Doradza klientom z czołówki firm globalnych i regionalnych z sektora finansowego w zakresie transformacji cyfrowych, tworzenia...
Rafał Domański
Partner Lokalny
Doradza globalnym i regionalnym klientom z sektora ubezpieczeniowego w zakresie likwidacji szkód, produktów i underwritingu
Tomasz Jurkanis
Partner, Warszawa
Doradza klientom w Polsce i na świecie w obszarze cyfryzacji, poprawy efektywności operacyjnej, inwestycji oraz strategii
Tomasz Marciniak
Partner Zarządzający, Warszawa
Lider Działu Energii Elektrycznej i Gazu Ziemnego w Europie Środkowej
Wiktor Namysł
Partner, Warszawa
Doradza największym firmom w zakresie poprawy efektywności operacyjnej, kreowania strategii i transformacji cyfrowej. Lider Praktyki...
Paweł Nawrocki
Partner Lokalny, Warszawa
Doradza bankom i instytucjom finansowym w kompleksowych transformacjach obejmujących poprawę wyników, strategię rynkową, projektowanie...
Jurica Novak
Senior Partner, Warszawa
Partner Zarządzający McKinsey & Company w Europie Środkowo-Wschodniej
Borys Pastusiak
Partner Lokalny, Warszawa
Doradza klientom z czołowych instytucji sektora finansowego
Marcin Purta
Partner, Warszawa
Doradza w zakresie poprawy efektywności komercyjnej i operacyjnej, dużych programach transformacji oraz tworzenia strategii opartych...
Dawid Rychlik
Partner, Warszawa
Lider Praktyki Usług Finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej
Oskar Sokoliński
Partner, Warszawa
Doradza klientom z czołowych firm globalnych i regionalnych z sektora ubezpieczeniowego
Gustaw Szarek
Partner Lokalny, Warszawa
Ekspert w dziedzinie strategii wzrostu, restrukturyzacji i transformacji operacyjnej oraz zastosowania nowych technologii
Adam Woś
Starszy Ekspert, Warszawa
Doradza klientom z czołowych instytucji sektora finansowego