Witalność w ubezpieczeniach zdrowotnych

Rosnący i coraz bardziej konkurencyjny rynek ubezpieczeń zdrowotnych powoduje intensywny rozwój oferowanych przez zakłady ubezpieczeń produktów zdrowotnych. Coraz częściej czynnikiem wyróżniającym ich ofertę są usługi prewencyjne czy skupione na witalności, a nie tylko wypłata świadczeń oraz pokrycie kosztów wizyt lekarskich i badań.

Rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce rozwija się w szybkim tempie - przez ostatnie 4 kwartały liczba ubezpieczonych wzrosła o 15 procent. Pomimo tak szybkiego wzrostu, rynek ten jest nadal stosunkowo mały i na początkowym stadium rozwoju - tylko ok. 6% populacji Polski miało prywatne ubezpieczenie zdrowotne w 2017 r. w porównaniu do średniej 34% dla Europy Zachodniej. Coraz częściej czynnikiem wyróżniającym ich ofertę są ustugi prewencyjne czy skupione na witalności, a nie tylko wypfata świadczeń czy pokrycie kosztów wizyt lekarskich i badań. 

W lutowym numerze Miesięcznika Ubezpieczeniowego, eksperci z warszawskiego biura McKinsey - Ada Cierkowska, Rafał Domański, Anna Spyrzyńska - Kołda oraz Krzysztof Zdobylak - piszą o poprawie underwritingu medycznego możliwej dzięki programom witalnościowym oraz ograniczeniu kosztów związanych z leczeniem poprzez wpływanie na  poziom aktywności fizycznej oraz prawidłowe żywienie.