Ubezpieczenia w sektorze MŚP – niewykorzystany potencjał czy ryzykowna gra

Małe i średnie przedsiębiorstwa są motorami gospodarki. Jednakże dla wielu firm ubezpieczeń w Polsce, MŚP to wciąż rozproszony rynek małych klientów z niewielkim potencjałem.

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wraz z końcem 2017 roku składał się z ponad 2 milionów podmiotów i odpowiadał za ponad 680 miliardów złotych wartości dodanej w polskiej gospodarce, stanowiąc blisko 50% polskiego PKB. Pomimo tego, że MŚP odpowiadają za znaczącą część polskiej gospodarki, nadal wiele z tych podmiotów pozostaje „niedoubezpieczona”. Choć w ostatnich latach można zaobserwować wzrost penetracji produktów ubezpieczeniowych wśród małych i średnich przedsiębiorców, nadal nie dochodzi ona do poziomu krajów Europy Zachodniej. Tymczasem zwiększenie penetracji ubezpieczeń MŚP w Polsce do poziomu Wielkiej Brytanii, mogłoby przynieść polskim zakładom ubezpieczeń około 3-4 mld zł dodatkowych składek.

O tym, jak więc traktować małe i średnie przedsiębiorstwa by skutecznie zwiększyć sprzedaż ubezpieczeń w ich sektorze, w najnowszym wydaniu Miesięcznika Ubezpieczeniowego piszą Rafał Domański, Łukasz Pająk, Dariusz Smoleń i Oskar Sokoliński.  

Artykuł do pobrania poniżej.