Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

| Artykuł

„Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Perspektywy i ocena wpływu na lokalną gospodarkę” to najnowszy raport McKinsey & Company, który przedstawia możliwości rozwoju tej technologii w Polsce oraz ocenia, jaki wpływ może mieć ona na gospodarkę. W naszym kraju istnieje wiele firm, które mają odpowiednie zasoby do działania w tym sektorze. Według analiz ekspertów McKinsey morska energetyka wiatrowa może do roku 2030 dodać nawet 60 mld zł do PKB Polski oraz przyczynić się do powstania 77 tys. nowych miejsc pracy, w szczególności w regionach nadmorskich oraz zasilić budżet państwa i samorządów kwotą 15 mld zł.