Private equity - doroczny raport o trendach na globalnym rynku

| Raport

Najnowszy raport McKinsey & Company to wyczerpujące sprawozdanie roczne wraz z oceną przepływów kapitału w 2017 r. i jego wykorzystania we wszystkich rodzajach aktywów rynku prywatnego. Eksperci McKinsey analizują w nim dynamikę rozwoju podmiotów działających na rynku oraz dominujące trendy.

Informacje o raporcie można znaleźć również na globalnej stronie McKinsey oraz w artykule Reuters.com.