Potęga równości. Jak i dlaczego warto wspierać kobiety w karierze zawodowej

| Raport

Kobiety stanowią tylko 13 proc. członków zarządów i 6 proc. prezesów największych firm w Polsce – wynika z raportu McKinsey & Company „Potęga równości. Jak i dlaczego warto wspierać kobiety w karierze zawodowej”. To mniej niż w krajach Europy Zachodniej, gdzie odsetek kobiet w zarządach sięga średnio 17 proc., a w Norwegii czy Szwecji przekracza 20 proc.

Według szacunków McKinsey, dzięki zwiększeniu aktywności zawodowej kobiet oraz wzrostowi średniej wartości dodanej generowanej przez kobiety do 2025 r. skumulowany PKB Polski mógłby wzrosnąć o dodatkowe 7 proc. (1,3 bln zł). W samym 2025 r. z tego tytułu polska gospodarka może wypracować dodatkowe 270 mld zł ponad scenariusz bazowy, czyli o 11 proc. więcej.