Innowacje w sektorze rolnym

| Artykuł

W przyszłości przemysł rolny przejdzie transformację, głównie w kierunku ekologicznej produkcji (wynikającym głównie z preferencji konsumentów i norm ochrony środowiska) oraz digitaliazcji, która ułatwi zarządzanie gospodarstwem rolnym i wpłynie na poprawę efektywności upraw. Z perspektywy firm ubezpieczeniowych szczególnie ten drugi kierunek jest kluczowy, gdyż stanowi szansę na dokładniejszą analizę ryzyka i wartości szkód oraz budowanie trwałych relacji z klientami. 

O tym,  jakie innowacje technologiczne wprowadzać będą instytucje finansowe, by wesprzeć klientów z sektora rolnego w grudniowym wydaniu Miesięcznika Ubezpieczeniowego piszą Rafał Domański, Franciszek Kryt, Maciej Latocha i Oskar Sokoliński. 

Artykuł do pobrania poniżej.