COVID-19 - wpływ na sektor ubezpieczeń

Podobnie jak dla całej gospodarki, również dla rynku ubezpieczeń epidemia COVID-19 jest jednym z największych wyzwań na przestrzeni ostatnich dekad. Firmy ubezpieczeniowe powinny jak najszybciej wyjść poza ramy bieżącego zarządzania kryzysowego i przygotować się długoterminowo na nadchodzącą nową rzeczywistość.

Należy pamiętać, że skutki trwającej pandemii będą najprawdopodobniej odczuwalne nie tylko w krótkiej, ale także w dłuższej perspektywie. Działania podejmowane teraz przez zakłady ubezpieczeniowe powinny nie tylko brać pod uwagę krótkoterminową stabilizację operacji czy zapewnienie ciągłości działania, ale także uwzględniać dostosowanie modelu operacyjnego do potencjalnych długoterminowych konsekwencji kryzysu. Działania podejmowane w najbliższych miesiącach, mogą mieć znaczący wpływ na przyszłą pozycję firmy na rynku ubezpieczeń.

W majowym wydaniu Miesięcznika Ubezpieczeniowego o krótkoterminowych wyzwaniach oraz długoterminowych scenariuszach dla sektora piszą Zbigniew Borowski, Omar Costa, Dawid Radwan oraz Oskar Sokoliński.