COVID-19 - wpływ na sektor ubezpieczeń

| Artykuł

Należy pamiętać, że skutki trwającej pandemii będą najprawdopodobniej odczuwalne nie tylko w krótkiej, ale także w dłuższej perspektywie. Działania podejmowane teraz przez zakłady ubezpieczeniowe powinny nie tylko brać pod uwagę krótkoterminową stabilizację operacji czy zapewnienie ciągłości działania, ale także uwzględniać dostosowanie modelu operacyjnego do potencjalnych długoterminowych konsekwencji kryzysu. Działania podejmowane w najbliższych miesiącach, mogą mieć znaczący wpływ na przyszłą pozycję firmy na rynku ubezpieczeń.

W majowym wydaniu Miesięcznika Ubezpieczeniowego o krótkoterminowych wyzwaniach oraz długoterminowych scenariuszach dla sektora piszą Zbigniew Borowski, Omar Costa, Dawid Radwan oraz Oskar Sokoliński.