Dziękujemy za zainteresowanie firmą McKinsey & Company w Polsce. W sprawach ogólnych prosimy o kontakt z recepcją. Pytania związane z rekrutacją, usługami doradczymi, a także pytania ze strony mediów prosimy wysyłać za pomocą poniższego formularza:

Kwestie dotyczące

McKinsey & Company is committed to protecting your information. Your information will be used in accordance with the applicable data privacy law, our internal policies and our privacy policy. As McKinsey is a global organisation, your information may be stored and processed by McKinsey and its affiliates in countries outside your country of residence, but wherever your information is processed, we will handle it with the same care and respect for your privacy.

Nasz Kodeks postępowania McKinsey

McKinsey dąży do tego, aby nasze działania spełniały najbardziej wymagające międzynarodowe standardy zgodności i uczciwości

Dowiedz się więcej o zasadach określonych w Kodeksie postępowania McKinsey, zbudowanym zgodnie z naszą misją, wizją i wartościami, które służą jako potwierdzenie i sformalizowanie naszego zobowiązania do etycznego i odpowiedzialnego postępowania przez cały czas.

Jeśli masz skargę, sugestię lub informację o jakimkolwiek zdarzeniu niezgodnym z Kodeksem postępowania McKinsey, złóż oficjalne zgłoszenie. Twoje informacje będą traktowane jako poufne, a jeśli wolisz, możesz zachować anonimowość.

Our Code of Conduct

McKinsey strives for our activities to meet the most discerning international compliance and integrity standards.

Learn more about the rules stipulated in the McKinsey Code of Conduct, built according to our mission, vision, and values, which serve as confirmation and formalization of our commitment to act ethically and responsibly at all times.

If you have a complaint, suggestion, or information about any occurrence in violation of the McKinsey Code of Conduct, please make an official report. Your information will be treated confidentially, and you can keep your identity anonymous if you prefer.