Analytics

Data Scientist

McKinsey oferuje ogromną pomoc w zakresie szkoleń, coachingu oraz tworzy warunki do przekazywania feedbacku nakierowanego na rozwój. Na moim przykładzie widzę, że wspomniane elementy niezwykle przyspieszają rozwój zawodowy i osobisty w  firmie.

Piotr
Data Science Specialist, Warszawa