Etap 1 – formularz aplikacyjny

Wypełnij formularz aplikacyjny oraz załącz swoje CV i krótki esej (max. 500 słów), w którym opowiesz nam o sobie, o tym dlaczego powinieneś/-aś zostać wyróżniony w programie oraz na co planujesz przeznaczyć nagrodę. Esej powinien być napisany w języku polskim, natomiast CV w języku polskim lub angielskim. 

Etap 2 – rozmowa z kapitułą

Wybrane osoby zaprosimy na rozmowę z członkami kapituły konkursu z danej kategorii. Zadaniem kapituły będzie lepsze poznanie Twojej historii, motywacji i aspiracji. Rozmowy będą miały na celu wyłonienie 25 finalistów, po pięciu w każdej kategorii. Rozmowy prowadzone będą w języku polskim lub angielskim, w zależności od składu Kapituły i ewentualnej obecności osób niepolskojęzycznych. O języku rozmów poinformujemy kandydatów zakwalifikowanych do Etapu 2. 

Etap 3 – ogłoszenie wyników

Lista 25 finalistów zostanie ogłoszona na łamach magazynu Forbes oraz na stronie www.mckinsey.com/pl/kariera/25-under-25.

Spośród 25 finalistów wyłonimy 5 zwycięzców, którzy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 złotych oraz wsparcie Mentora przez rok od zakończenia konkursu.