Skip to main content
Powrót do sekcji 25 under 25

Finalistki i finaliści

Po przeanalizowaniu setek zgłoszeń i przeprowadzeniu ponad 70 rozmów z kandydatami kapituła pierwszej edycji konkursu „25 under 25” wyłoniła grupę najzdolniejszych Polek i Polaków, którzy wciąż nie przekroczyli 25. roku życia.

Finalistów i finalistki konkursu dzieli wiele. Jedni prowadzą własne firmy, zasiadają na kierowniczych stanowiskach, inni nie wyobrażają sobie pracy, która ma przede wszystkim przynosić zyski. Są studenci najlepszych uczelni na świecie, ale i tacy, którzy zrezygnowali z edukacji na rzecz biznesu. Łączy ich talent i upór, by nie poddawać się ograniczeniom wynikającym z pochodzenia, sytuacji finansowej rodziców czy stereotypów dotyczących młodych ludzi.

W każdej kategorii wyłoniony został jeden laureat lub laureatka, którzy na gali otrzymali nagrodę w wysokości 10 tys. złotych oraz wsparcie mentora przez rok od zakończenia konkursu.

Poniżej prezentujemy listę tegorocznych finalistów. Szczegółowe informacje o finalistach i ich osiągnięciach są dostępne w artykule magazynu Forbes – współorganizatora konkursu. Zachęcamy również do zapoznania się z wywiadem Marcina Purty na temat przyszłości pracy młodych ludzi.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Aleksandra Chudaś

Aleksandra zarządza platformą Zwolnieni z Teorii, umożliwiającą młodzieży realizację własnych projektów społecznych, takich jak koncerty charytatywne, akcje promujące niemarnowanie żywności czy warsztaty dla seniorów z obsługi komputera. Dzięki platformie Aleksandra nie tylko pomaga młodym działać na rzecz innych, ale też ułatwia im rozwój umiejętności potrzebnych do wejścia na rynek pracy.

Kamila Ciok

Kamila założyła Fundację Zwrotnica, która promuje polską sztukę niezależną za granicą. Zasiada również w zarządzie Fundacji Poland Helps Poland, wspierającej osadę na jednej z wysp państwa Kiribati. W listopadzie wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ambasadą Polski w Pakistanie prezentowała projekt Piece for Peace, którego celem jest szerzenie idei pokoju na świecie.

Maciej Nadzikiewicz

Maciej jest współzałożycielem Fundacji na rzecz Polskiej Młodzieży im. Ludwika Rajchmana oraz Konferencji Młodych Liderów, której celem jest budowanie relacji między ambitną młodzieżą a ludźmi sukcesu. Podczas dwóch edycji Konferencji uczestnicy mogli wysłuchać historii osób takich jak Agnieszka Holland, Janusz Gajos, reprezentanci Banku Światowego, NATO i ONZ, parlamentu Kanady oraz największych firm świata.

Wojciech Sierocki, Piotr Filberek, Jan Niziński

Wojciech, Piotr i Jan stworzyli inicjatywę „Leczymy z misją”, która ma na celu poprawę leczenia w szpitalach w Kenii poprzez dostarczanie niezbędnego sprzętu i szkoleń. Jest to program prowadzony w pełni przez studentów medycyny, dający im szansę na zdobycie doświadczenia w funkcjach biznesowych. Założyciele „Leczymy z misją” rozwijają się również indywidualnie. Wojciech przez ostatni rok mieszkania w Kenii rozwijał telemedyczny start-up eMedica, wdrażający nowe technologie do wykrywania i monitorowania chorób przewlekłych. Z kolei Jan i Piotr, jako laureaci grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prowadzą innowacyjne badania w zakresie kardiologii i prezentują ich wyniki na prestiżowych zagranicznych konferencjach.

Aleksandra Wiśniewska

Aleksandra spędziła ostatnie miesiące w Iraku, gdzie wspierała prowadzenie obozu dla 70 tys. osób prześladowanych wojną. Wcześniej ryzykowała życie, zabezpieczając łodzie uchodźców na Morzu Egejskim, prowadziła schroniska dla kobiet i dzieci w Grecji, pracowała w obozie dla uchodźców we Francji oraz w zespołach ONZ w Turcji i Jordanii. Od 2014 roku jest również członkinią rady nadzorczej Fundacji Pomocy Dzieciom Happy Kids, prowadzącej 14 rodzinnych domów dziecka.

BIZNES

Olga Grudniak

Olga jest prezesem i współzałożycielką Biolumo, w którym pracuje nad wprowadzeniem na rynek urządzenia diagnostycznego dla lekarzy pierwszego kontaktu. Urządzenie Biolumo pomaga dobrać antybiotyki na podstawie szybkiego badania, co pozwala podnieść skuteczność antybiotykoterapii. Olga łączy świat nauki z biznesem, przykładając szczególną wagę do tego, aby cele zespołu naukowego i biznesowego spotkały się w tym samym punkcie.

Ligia Kornowska

Ligia jest zaangażowana w liczne inicjatywy związane z ochroną zdrowia: jest dyrektorem zarządzającym w Polskiej Federacji Szpitali, największej organizacji szpitali w kraju, zrzeszającej 250 podmiotów leczniczych. Ponadto założyła organizację Młodzi Menedżerowie Medycyny, której celem jest wykształcenie kadry zarządzającej sektorem ochrony zdrowia. Pełniłąc funkcję prezesa Medycznego Centrum Telemonitoringu, stworzyła również całodobowe telecentrum medyczne dla kobiet w ciąży.

Michał Mojżesz

Michał założył firmę Archdesk, która tworzy oprogramowanie dla firm budowlanych, konstrukcyjnych i architektonicznych. Poszedł na przekór starym nawykom przedsiębiorców i próbuje zdigitalizować branżę budowlaną. Swój projekt rozpoczynał w Wielkiej Brytanii, ale już planuje ekspansję na Polskę i pozostałe kraje Europy Środkowo-Wschodniej. W wieku 18 lat rozpoczął realizację marzenia o stworzeniu grupy holdingowej wzorem Virgin – założył spółkę matkę, która posiada obecnie trzy niezależne podmioty i planuje założenie kolejnych.

Wiktor Warchałowski

Wiktor jest współtwórcą i CEO Airly, inteligentnego systemu monitoringu jakości powietrza. Po dwóch latach działalności z rozwiązania jego firmy korzysta ponad 250 samorządów w Polsce i za granicą oraz kilkadziesiąt firm, takich jak Onet, Interia, Philips czy Orange. Każdego miesiąca Airly dostarcza informacje na temat jakości powietrza milionom Polaków dzięki ponad 2 tysiącom urządzeń monitorujących poziom zanieczyszczeń.

Michał Zieliński

Michał rozwija software house zajmujący się technologią blockchain. Jednocześnie pracuje jako dyrektor marketingu w agencji interaktywnej Crafton, w której zarządza międzynarodowym zespołem 15 osób, specjalizującym się w tworzeniu użytecznych serwisów i aplikacji internetowych. Michał chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem w obszarze nowych technologii, w ostatnim roku prowadził wykłady na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, występował również jako prelegent podczas konferencji w Arabii oraz na Malcie.

WSPIERANIE RÓŻNORODNOŚCI

Małgorzata Kasprzak

Małgorzata stworzyła program stypendiów dla Polaków na Oksfordzie w ramach Oxford University Polish Society, którego była przewodniczącą. Zarządza też fundacją Project Access Polska, zajmującą się wspieraniem w aplikowaniu na zagraniczne studia. Po dwóch latach od jej założenia 688 podopiecznych zostało połączonych z 238 mentorami, z czego aż kilkadziesiąt osób dostało się na Oksford i Cambridge. Aktualnie Małgorzata współpracuje z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu nad przyciągnięciem do Polski polskich licealistów z Wielkiej Brytanii.

Marta Knaś

Marta stworzyła dwa ziny: „Krótkie historie. Dziewczęce smutki” oraz „Krótkie historie. Część druga”, w których podejmuje trudną tematykę uczuć i lęków, rozmawiając z ludźmi w różnym wieku o odmiennej orientacji seksualnej, poglądach i pochodzeniu. Najnowszym projektem Marty będzie opowiedzenie historii polskich kobiet.

Kamila Stachowiak

Kamila zapoczątkowała kampanię społeczną „Niewidzialni niewidomi”, która pomaga młodzieży zrozumieć sytuację osób niewidomych i uczy, jak można takim osobom pomóc. W ramach tego projektu Kamila zorganizowała prawie 30 warsztatów dla ponad pół tysiąca osób, skutecznie burząc bariery komunikacyjne i wspierając asymilację społeczną. Jednocześnie – jako wieloletnia mentorka i ambasadorka olimpiady Zwolnieni z Teorii – inspiruje młodych do społecznego działania.

Marta Wawrzyniak

Marta koordynuje projekt edukacyjno-badawczy „Studenci UAM bez Granic”, którego celem jest realizacja zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą pochodzącymi z uboższych części świata i doświadczającymi trudności w edukacji. W ramach projektu Marta prowadziła zajęcia w krajach takich jak Tanzania, Paragwaj, Indonezja czy Nepal. Do tego regularnie prowadzi warsztaty w przedszkolach, szkołach o międzykulturowości, prawach człowieka czy wiedzy o świecie.

Weronika Zimna

Weronika jest działaczką Fundacji MamyGłos, mentorką w programie Girls in IT i autorką warsztatów skupiających się na rozwoju młodych kobiet. Jako ambasadorka edukacji demokratycznej i alternatywnej działa na rzecz reformy systemu edukacji.

NAUKA

Michał Gala

Michał jest studentem MIT, gdzie prowadzi badania w zakresie technologii energetycznych. Zajmuje się poszukiwaniem metody redukcji azotu do amoniaku, niewymagającej (jak dotychczas) wysokiego zaangażowania kapitałowego i energetycznego. Jeśli mu się uda, będziemy w stanie ograniczyć obecne 2 proc. światowego zużycia energii, które wykorzystujemy na tę metodę.

Agata Majewska

Agata jest młodym medykiem i ekspertką z zakresu cukrzycy ciążowej. Propaguje zastosowanie nowych technologii w medycynie. Jest pomysłodawczynią aplikacji mobilnej, która ma ułatwić prowadzenie dokumentacji medycznej i opiekę nad pacjentką w ciąży. Aplikacja będzie oparta na inteligentnym systemie, który po wprowadzeniu wyników badań interpretuje je, sugeruje zalecenia lekarza i przypomina o obowiązkowych badaniach. Pomysł ten znacznie ułatwi życie kobietom bez łatwego dostępu do opieki lekarskiej podczas ciąży.

Paweł Piszko

Paweł swoją pracę badawczą skupia na zwiększaniu wydajności pobierania energii z odnawialnych źródeł. Pełni także rolę doradcy naukowego, rozwiązując problemy chemiczne przy produkcji drukarek 3D oraz materiałów do druku w technologii SLS. Od 5 lat zarządza również sekcją naukową przy Projekcie Scorpio – działającej przy Politechnice Wrocławskiej inicjatywie studenckiej, której celem jest zbudowanie analoga łazika marsjańskiego oraz popularyzacja sektora kosmicznego w Polsce.

Jerzy Szuniewicz

Jerzy jest studentem na Wydziale Fizyki UW. Prowadzi dwa projekty: szuka nowej metody wykorzystania zjawiska nakładania się fal elektromagnetycznych do pomiarów oraz opracowuje kamerę, która pozwala na rejestrowanie bardzo słabego światła z bardzo wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową. Kamera ta została zgłoszona do patentu europejskiego.

Anna Zych

Anna prowadzi badania nad neurogenezą wieku dorosłego, zagadnieniem potwierdzającym obecność nowych komórek nerwowych w dorosłym mózgu. Ta plastyczność pomogłaby w leczeniu objawów chorób układu nerwowego. Ma już na koncie wiele sukcesów – dotychczas zebrane dane spotkały się z zainteresowaniem na największej europejskiej konferencji z dziedziny neuronauki – FENS – a badania, w których brała udział, zostały opublikowane w piśmie akademickim „The Journal of Neuroscience”.

NOWE TECHNOLOGIE

Tomasz Bachosz

Tomasz jest współzałożycielem start-upu technologicznego BallotBox, który pozwala użytkownikom na efektywną analizę danych zbieranych w formie ankiety. Wśród klientów BallotBox znajdują się liczne organizacje polityczne, organizacje non profit oraz firmy badawcze. Po skutecznej ekspansji w USA Tomasz planuje rozpoczęcie sprzedaży aplikacji w Europie.

Maksymilian Pachucki

Maksymilian aktywnie działa w londyńskim środowisku start-upowym: jest związany z Gling Pay, fintechowym start-upem, który rewolucjonizuje sposób, w jaki ludzie myślą o swoich oszczędnościach. Maksymilian jest również partnerem technologicznym Vega Protocol, który obecnie buduje zdecentralizowany protokół niezależnych giełd dla instrumentów pochodnych.

Jakub Pawelski

Jakub stworzył innowacyjną aplikację LiveKid, która na nowo definiuje metody zarządzania żłobkami. W przyszłym roku z aplikacji Jakuba będą korzystały wszystkie publiczne żłobki w Warszawie oraz kilkadziesiąt prywatnych placówek. Celem aplikacji jest zmiana przyzwyczajeń oraz zachowania zarówno rodziców, jak i pracowników żłobków, która prowadziłaby do zbudowania bardziej personalnej więzi na linii placówka-rodzic.

Aleksandra Pędraszewska

Aleksandra jest współzałożycielką i dyrektor komercyjną start-upu VividQ, oferującego oprogramowanie holograficzne liderom w produkcji sprzętu komputerowego i mikroprocesorów. Do dziś jej firma otrzymała 12 milionów złotych finansowania i zarejestrowała 2 patenty. Na co dzień Aleksandra zajmuje się relacjami inwestorskimi oraz zarządza zespołem sprzedaży i marketingu w Londynie.

Piotr Sędzik i Jan Kamiński

Piotr i Jan są właścicielami trzech spółek technologicznych. Pierwsza z nich to Footsteps, która tworzy aplikacje mobilne dostarczające innowacyjne rozwiązania z zakresu smart city ponad 50 samorządom w Polsce. Piotr i Jan prowadzą również software house Applover, specjalizujący się w aplikacjach dla firm z sektora finansowego, edukacyjnego oraz medycznego. Ich trzecia firma, agencja wideomarketingowa Brandkick, realizowała projekty m.in. dla banku PKO BP.