This is a profile image of Amadeusz Andrzejewski

Amadeusz Andrzejewski

Lider QuantumBlack w Polsce, Partner LokalnyWarszawa

Ekspert w zakresie zaawansowanej analizy danych, data science oraz agile

Amadeusz dołączył do warszawskiego biura McKinsey & Company w 2013 r., gdzie współtworzył McKinsey Advanced Analytics Hub dla Europy Środkowej. Jest ekspertem w zakresie zaawansowanej analizy danych, data science, agile, transformacji IT oraz budowaniu strategii wejścia na rynek. Wspiera klientów głównie z sektora telekomunikacyjnego w regionie Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej oraz sektora bankowego i ubezpieczeniowego.

W czasie wolnym Amadeusz podróżuje oraz uprawia kitesurfing.

Publikacje

Raport „5 zadań dla Polski", wrzesień 2015 r. 

Doświadczenie przed McKinsey

EY
Asystent w dziale Global Financial Services

Edukacja

Szkoła Głowna Handlowa
Magister na kierunku Finanse i Rachunkowość

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Licencjat, Zarządzanie