Skip to main content

Повідомлення про конфіденційність даних під час працевлаштування в компанії McKinsey & Company

Чинне з 4 грудня 2017 року.

Компанія McKinsey & Company Inc., а також її дочірні компанії та афілійовані особи (далі — «McKinsey», «нас» або «ми») розуміють, що Ваша конфіденційність важлива для Вас. Дочірні компанії та афілійовані особи компанії McKinsey мають право обробляти Ваші персональні дані як розпорядники персональних даних. Ми зобов’язуємось поважати Вашу конфіденційність і захищати Ваші персональні дані, тобто будь-яку інформацію, яка дозволяє ідентифікувати Вас як фізичну особу. Це повідомлення про конфіденційність даних під час працевлаштування (далі — «Повідомлення про конфіденційність») описує те, як ми обробляємо й захищаємо Ваші персональні дані у зв’язку з процесами та програмами працевлаштування в компанії McKinsey.

Це Повідомлення про конфіденційність стосується тільки персональних даних кандидатів на вакантні посади, потенційних кандидатів на робочі місця, а також наших додаткових рекрутингових програм і заходів. Воно не стосується наших співробітників, підрядників або клієнтів, або інших персональних даних, які компанія McKinsey збирає для інших цілей.

Використовуваний в цьому Повідомленні про конфіденційність термін «персональні дані» означає інформацію, яка ідентифікує кандидатів та потенційних кандидатів на роботу в нашій компанії, та представлена через інтернет-додатки та/або через альтернативні канали (наприклад, через професійні рекрутингові фірми).

Ми обробляємо Ваші персональні дані відповідно до цього Повідомлення про конфіденційність, якщо така обробка не суперечить вимогам чинного законодавства; у випадку суперечностей переважну силу має застосовне право.

Надаючи нам свої персональні дані, Ви підтверджуєте, що:

 • Ви прочитали й зрозуміли це Повідомлення про конфіденційність і погоджуєтесь із використанням Ваших персональних даних, як це передбачено в цьому документі.
 • Ваші персональні дані можуть передаватись і оброблятись у будь-якій країні світу, зокрема в країнах, які не можуть вважатися такими, що забезпечують такий самий рівень захисту даних, що й у вашій країні, для цілей і в порядку, зазначеному в цьому Повідомленні про конфіденційність.
 • Ви не зобов’язані надавати нам будь-яку запитувану інформацію, проте в такому випадку Ви не зможете претендувати на посаду, для отримання якої Ви подали заяву.
 • Усі Ваші твердження є, наскільки Вам це відомо, правдивими й достовірними, і Ви не приховували свідомо будь-яку небажану для Вас інформацію, що має відношення до справи. Надання недостовірної інформації може позбавити Вас права на роботу.
 • Це Повідомлення про конфіденційність не є частиною жодного трудового договору, який пропонується кандидатам під час прийому на роботу в компанію McKinsey.

Які персональні дані ми збираємо

Типи персональних даних, які ми просимо Вас надати, та способи їхньої обробки визначаються вимогами країни, в якій знаходиться посада, а не країни, в якій Ви проживаєте. Якщо Ви подаєте заяву на роботу в кількох місцях або якщо посада, на яку Ви претендуєте, доступна в кількох країнах, типи персональних даних, які ми проситимемо Вас надати, та способи їхньої обробки визначаються вимогами всіх країн, в яких знаходиться посада.

Зазвичай ми збираємо персональні дані (наприклад, Ваше ім’я, адресу, контактну інформацію, дані про досвід роботи та освіту, досягнення та результати тестувань) безпосередньо від Вас, коли Ви подаєте заяву на посаду в нашій компанії. Ми також можемо отримувати Ваші персональні дані у третіх осіб, таких як професійні рекрутингові фірми, особи, що рекомендують Вас, попередні роботодавці, співробітники компанії McKinsey, з якими Ви проходили співбесіду, постачальники послуг із перевірки попереднього досвіду роботи, якщо це допускається чинним законодавством.

Конфіденційні персональні дані — це набір персональних даних, які включають в себе етнічну приналежність, стан здоров’я, членство у профспілках, філософські переконання, сексуальну орієнтацію, а також інші категорії, визначені законодавством. Ми не прагнемо отримати та не будемо збирати такі дані про кандидата, якщо це не дозволено робити відповідно до чинного законодавства (наприклад, контроль відсутності дискримінації з боку уряду США).

Використання Ваших персональних даних

Ми збираємо та використовуємо Ваші персональні дані для законних кадрових і управлінських цілей, зокрема для:

 • виявлення та оцінки потенційних кандидатів на посади, а також майбутніх посад, які можуть стати вакантними;
 • ведення документації процесу наймання;
 • забезпечення дотримання вимог законодавства, зокрема вимог і практики щодо різноманітності та врахування індивідуальних особливостей;
 • проведення перевірки на відсутність судимості, передбаченої чинним законодавством;
 • захисту наших законних прав у межах, дозволених законодавством;
 • у надзвичайних ситуаціях, в яких здоров’я або безпека одного або декількох осіб можуть бути поставлені під загрозу.

Ми також можемо аналізувати Ваші персональні дані або агреговані/знеособлені дані для поліпшення процесу Вашого наймання та покращення нашої здатності залучати успішних кандидатів.

Ми обробляємо Ваші персональні дані для описаних вище цілей: якщо ми маємо Вашу згоду на це; якщо необхідно укласти трудовий договір з Вами; якщо нам необхідно дотримуватися законного обов’язку; якщо це необхідно для наших законних інтересів як роботодавця, що працює на міжнародному рівні.

Нам може знадобитися зберегти Ваші персональні дані, щоб розглянути Вашу кандидатуру під час працевлаштування в майбутньому. У такому разі ми звернемось до Вас за згодою (або до, або після того, як Ви офіційно подасте заяву про працевлаштування) долучитися до однієї з наших рекрутингових програм, що забезпечують подальше знайомство з компанією McKinsey. Ці рекрутингові програми є абсолютно добровільними. 

Якщо Ви вступаєте в рекрутингову програму, але згодом хочете вийти з неї, будь ласка, зв’яжіться з нами за адресою keep-in-touch@mckinsey.com. Для кандидатів у Німеччині, будь ласка, зв’яжіться з нами за адресою karriere@mckinsey.com.

Одержувачі даних і міжнародна передача даних

Ваші персональні дані можуть надаватись агентствам із найму та особам, що проводять співбесіди та працюють в країні, де знаходиться посада, на яку Ви подаєте заяву, а також агентствам із найму та особам, що проводять співбесіди та працюють у різних країнах у межах міжнародної організації McKinsey. Особи, які виконують адміністративні функції та персонал ІТ-відділу компанії McKinsey також можуть отримувати обмежений доступ до Ваших персональних даних для виконання службових обов’язків. У деяких країнах Ви можете мати менше прав відповідно до місцевого законодавства, ніж у Вашій країні проживання, проте ми ввели в дію правові механізми, спрямовані на забезпечення адекватного захисту Ваших персональних даних, які обробляють дочірні компанії та афілійовані особи компанії McKinsey в межах глобальної організації McKinsey, зокрема під час передачі Ваших персональних даних до країн, відмінних від тієї, в якій Ви проживаєте.

Ми використовуємо послуги сторонніх постачальників, щоб підтримувати програмне забезпечення для рекрутингу. Ми також надаємо Ваші персональні дані іншим стороннім постачальникам послуг, які можуть допомагати нам у пошуку співробітників, проведенні перевірок і тестуванні перед прийомом на роботу, а також поліпшенні наших методів рекрутингу.

Ми маємо процеси, призначені для забезпечення того, щоб будь-яка обробка персональних даних сторонніми постачальниками послуг відповідала положенням цього Повідомленням про конфіденційність, а також захисту конфіденційності, доступності та цілісності Ваших персональних даних. Якщо цього вимагає законодавство, ми застосовуємо правові механізми, спрямовані на забезпечення належного захисту Ваших персональних даних у третіх країнах. Якщо Ви хочете отримати додаткову інформацію про ці правові механізми, які можуть включати стандартні договірні положення ЄС, будь ласка, зв’яжіться з нами за адресою, вказаною в кінці цього Повідомлення про конфіденційність.

До того ж, ми можемо розкривати або передавати Ваші персональні дані у випадку реорганізації, злиття, продажу, створення спільного підприємства, відступлення чи іншої передачі або відчуження всіх або будь-якої частини нашої компанії.

Збереження даних

Якщо Ви приймаєте пропозицію про працевлаштування в нашій компанії, будь-які відповідні персональні дані, зібрані під час прийому на роботу, стануть частиною Вашої особової справи та будуть зберігатись відповідно до вимог конкретної країни. Якщо ми не наймаємо Вас, ми можемо продовжувати зберігати та використовувати Ваші персональні дані протягом періоду часу (який може змінюватися залежно від країни) для цілей системного адміністрування, щоб розглянути Вашу кандидатуру для потенційних майбутніх посад, а також для проведення досліджень. Після цього ми зберігаємо мінімальний обсяг Ваших персональних даних, щоб документувати Ваші дії щодо працевлаштування в нашій компанії.

Якщо Ви вирішите приєднатись до рекрутингової програми, ми маємо право зберегти Ваші персональні дані, щоб розглянути Вашу кандидатуру під час працевлаштування в майбутньому, якщо Ви не вирішите відмовитися від цього до такого часу.

Безпека

Ми впровадили загальноприйняті стандарти технічної та експлуатаційної безпеки для захисту персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Тільки уповноважені співробітники компанії McKinsey й наші сторонні постачальники послуг отримують доступ до персональних даних. Ці співробітники й сторонні постачальники послуг зобов’язані вважати цю інформацію конфіденційною. Незважаючи на ці заходи безпеки, ми не можемо гарантувати, що сторонні особи не отримають доступ до Ваших персональних даних.

Ваші права

Ми вживаємо розумних заходів, які призначені для того, щоб зберегти Ваші персональні дані точними, повними та актуальними для цілей, для яких вони збирались і використовувались. Ми також вжили заходів, які призначені для того, щоб обробка нами Ваших персональних даних відповідала положенням цього Повідомлення про конфіденційність і чинному законодавству.

Ви можете мати право запросити доступ до персональних даних, які ми отримали про Вас, для цілей їхнього перегляду, зміни або видалення. Ви можете мати право запросити копію персональних даних, які ми отримали про Вас, а також виправити будь-які неточності у них. Ви також можете вимагати, щоб ми припинили обробку Ваших персональних даних (наприклад, якщо Ви вирішили вийти з нашої рекрутингової програми). Проте ми хотіли б зазначити, що нам може знадобитись зберегти певні персональні дані, якщо це потрібно чи дозволено відповідно до чинного законодавства.

Якщо Ви хочете зробити запит на доступ, перегляд або виправлення персональних даних, які ми отримали про Вас, або дізнатись, як ми обробляємо Ваші персональні дані, будь ласка, зв’яжіться з нами за адресою apps_help@mckinsey.com.

Щоб захистити конфіденційність Ваших даних і забезпечити їхню безпеку, ми будемо вживати розумних заходів для перевірки Вашої особи перед наданням Вам доступу до Ваших персональних даних. Ми докладемо розумних зусиль для оперативного розслідування, виконання або іншого реагування на Ваші запити, якщо це може бути необхідним відповідно до чинного законодавства. За певних обставин ми не зможемо надати доступ до персональних даних або іншим чином повністю відповісти на Ваш запит, наприклад, коли надання Вашої інформації може розкрити особу іншої людини. Ми залишаємо за собою право стягувати відповідну плату за виконання Вашого запиту, якщо це передбачено відповідним законодавством, та/або відмовити у виконанні Вашого запиту, якщо, на розсуд фірми, він може бути необґрунтованим, надмірним або іншим чином неприйнятним відповідно до чинного законодавства.

До того ж, Ви можете мати право подати скаргу до компетентного органу із захисту даних у разі надання такого права відповідного до чинного законодавства.

Ми не ухвалюємо автоматичні рішення щодо найму.

Файли сookies та інші технології відстеження

Ми можемо використовувати основні та сторонні файли cookie, веб-маяки, пікселі, пусті gif-зображення та інші подібні технології (далі разом — «файли сookie та інші технології відстеження»), щоб ідентифікувати Вас та Ваші інтереси, запам’ятати Ваші налаштування та відстежувати використання наших веб-сайтів. Ми також використовуємо файли сookie та інші технології відстеження, щоб контролювати доступ до певного вмісту на наших веб-сайтах, захищати веб-сайти та обробляти будь-які запити, які Ви надсилаєте нам.

Деякі наші рекрутингові заходи в Інтернеті контролюються третіми особами. Якщо Ви отримуєте доступ до веб-сайтів, які контролюються цими сторонніми особами, вони можуть відповідно до нашої політики щодо файлів cookie розміщувати на Вашому пристрої файли cookie або інші технології відстеження. Ви можете дізнатись більше про використання нами файлів сookie та інших технологій відстеження, ознайомившись із нашою політикою конфіденційності та використання файлів сookie.

Для кандидатів з інших країн

Ця заява про конфіденційність також доступна на таких мовах:

 • Арабська
 • Бірманська
 • Китайська (спрощена)
 • Китайська (традиційна)
 • Хорватська
 • Чеська
 • Нідерландська
 • Англійська
 • Французька (Канада)
 • Французька (Франція)
 • Німецька
 • Угорська
 • Індонезійська (бахаса)
 • Італійська
 • Японська
 • Корейська
 • Малайська (бахаса)
 • Польська
 • Бразильська португальська
 • Румунська
 • Російська
 • Сербська
 • Іспанська
 • Тайська
 • Українська
 • В’єтнамська

ЗВ’ЯЗОК

Якщо у Вас є будь-які питання щодо цього Повідомлення про конфіденційність, нашу Політику конфіденційності чи нашу Політику щодо використання файлів cookie, зв’яжіться з нами за цими контактними даними:

McKinsey & Company
Legal Department
55 East 52nd Street
New York, NY 10022 (США)
212-446-7000
privacy_information@mckinsey.com

Компанія McKinsey залишає за собою право вносити зміни в це Повідомлення про конфіденційність. Ми розмістимо будь-які зміни до нашого Повідомлення про конфіденційність на цій сторінці. Будь ласка, регулярно перевіряйте цю сторінку, щоб отримувати останні дані.