Avizul McKinsey & Company privind Confidențialitatea Recrutărilor

Data intrării în vigoare 4 martie 2019.

McKinsey & Company Inc., precum și sucursalele și societățile afiliate ale acesteia,(„McKinsey”, „noi” sau „pe noi”), înțelegem importanța confidențialității pentru dvs. Sucursalele și societățile afiliate ale McKinsey au dreptul de a procesa datele dumneavoastră personale în calitatea noastră de operatori de date personale. Ne-am angajat să vă respectăm confidențialitatea și să vă protejăm datele personale, acestea reprezentând orice informație care permite identificarea dvs. ca persoană individuală. Prezentul Aviz privind Confidențialitatea Recrutărilor („Avizul de Confidențialitate”) descrie modul în care gestionăm și protejăm datele dvs. personale în legătură cu procesele și programele de recrutare McKinsey.

Prezentul Aviz de Confidențialitate se aplică doar datelor cu caracter personal ale candidaților pentru un loc de muncă sau parteneriat, potențialilor candidați pentru un post și programelor și evenimentelor noastre opționale de recrutare. McKinsey poate, de asemenea, să colecteze și să prelucreze datele dvs. cu caracter personal în cazul în care realizăm rapoarte de analiză și diagnostic cu privire la o potențială achiziție corporativă a angajatorului dvs. actual (spre exemplu, dacă faceți parte din conducerea executivă a companiei vizate). Prezentul Aviz de confidențialitate nu se aplică angajaților, contractanților sau clienților noștri sau altor date personale pe care McKinsey le colectează în alte scopuri.

Astfel cum este utilizată în prezentul Aviz de Confidențialitate, „date personale” se referă la informațiile care permit identificarea candidaților pentru un loc de muncă și a potențialilor candidați pentru un post în cadrul societății noastre, indiferent dacă respectivele date au fost transmise ca parte a candidaturii online și/sau prin metode alternative (de ex. prin agenții de recrutare a forței de muncă).

Vom prelucra datele dvs. personale în conformitate cu prezentul Aviz de Confidențialitate numai dacă respectiva prelucrare nu intră în conflict cu cerințele legislației aplicabile, situație în care va prevala legislația aplicabilă.

Prin transmiterea datelor dvs. personale către noi, confirmați faptul că:

 • Ați citit și ați înțeles prezentul Aviz de Confidențialitate și sunteți de acord cu utilizarea datelor dvs. personale astfel cum se prevede aici.
 • Datele dvs. personale pot fi transferate și prelucrate în întreaga lume, inclusiv în țări despre care se poate considera că nu oferă același nivel de protecție a datelor ca țara dvs. de origine, în scopul și în modul specificate în prezentul Aviz de Confidențialitate.
 • Nu aveți obligația de a ne furniza informațiile solicitate, însă, în acest caz, este posibil să nu vă putem reține aplicația pentru postul pentru care ați candidat.
 • Toate afirmațiile dvs. sunt adevărate și corecte conform cunoștințelor și opiniilor dvs. și nu ați omis cu bună știință informații colaterale de natură contrară. Furnizarea de informații incorecte vă poate descalifica de la obținerea unui loc de muncă.
 • Prezentul Aviz de Confidențialitate nu face parte dintr-un contract de muncă oferit candidaților angajați de McKinsey.

Datele personale pe care le colectăm

Tipurile de date personale pe care vi le solicităm și modurile în care le prelucrăm sunt determinate de cerințele din țara în care se află postul, și nu de cele din țara în care locuiți. În cazul în care candidați pentru mai multe locații sau dacă postul pentru care candidați este disponibil în mai multe țări, tipurile de date personale pe care vi le solicităm și modalitățile în care le prelucrăm sunt determinate de cerințele din toate țările în care se află postul.

De obicei, colectăm date personale în mod direct de la dvs., în momentul în care candidați pentru un post în cadrul societății noastre, precum: numele dvs., adresa, datele de contact, fotografii și materiale video, istoricul educațional și profesional, realizările și rezultatele testelor. Colectăm date personale similare despre dvs. de la entități terțe, precum firme profesionale de recrutare, referințele furnizate de dvs., angajatorii anteriori, angajații McKinsey care v-au intervievat și furnizorii de verificări ale istoricului profesional, în măsura în care acest lucru este permis de legislația aplicabilă. De asemenea, putem colecta date personale despre dvs., din mediul online, în măsura în care ați făcut disponibile public aceste informații. Spre exemplu, putem găsi profilul dvs. pe site-uri profesionale de socializare (precum LinkedIn) și vă putem contacta cu privire la posturi adecvate.

Datele personale sensibile reprezintă un subset de date personale și includ etnia, starea de sănătate, afilierea sindicală, credințele filosofice, orientarea sexuală, precum și alte categorii prevăzute prin lege. Nu încercăm să obținem și nu vom colecta aceste date despre un candidat decât dacă acest lucru este permis prin legile în vigoare (de ex. monitorizarea oportunităților egale din SUA).

Utilizarea datelor dvs. personale

Colectăm și utilizăm datele dvs. personale în scopuri legitime legate de gestionarea resurselor umane și a activității, printre care:

 • identificarea și evaluarea candidaților pentru un posibil loc de muncă, precum și pentru funcții viitoare care pot deveni disponibile;
 • ținerea evidențelor în legătură cu recrutarea și angajarea;
 • asigurarea respectării legii, inclusiv a cerințelor și a practicilor referitoare la diversitate și incluziune;
 • derularea verificărilor istoricului infracțional, în măsura permisă prin legislația aplicabilă;
 • protejarea drepturilor ce ne sunt conferite prin lege, în măsura autorizată sau permisă prin lege; sau
 • situațiile de urgență, în care sănătatea sau siguranța uneia sau mai multor persoane pot fi periclitate.

De asemenea, putem analiza datele dvs. personale sau datele agregate/sub pseudonim, pentru a îmbunătăți procesul nostru de recrutare și angajare și pentru a ne spori capacitatea de a atrage candidați de succes.

Temeiul juridic în baza căruia prelucrăm datele dvs. cu caracter personal

Prelucrarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal în scopurile menționate mai sus se întemeiază:

 • parțial, pe interesul nostru legitim de a evalua candidatura dvs., pentru gestionarea relației noastre cu dvs. și pentru a ne asigura că recrutăm angajații adecvați și pentru a evalua și a menține eficiența procesului nostru de recrutare, la modul mai general;
 • parțial, pe nevoia noastră de a îndeplini măsurile contractuale și precontractuale cu privire la relația noastră cu dvs.;
 • parțial, pentru a respecta prevederile legii, atunci când sunt necesare anumite informații pentru îndeplinirea obligațiilor noastre de natură juridică sau de reglementare;
 • parțial, pe consimțământul dvs., în momentul în care vă întrebăm dacă doriți să participați la programele noastre opționale de recrutare.

Destinatarii datelor și transferuri internaționale de date

Datele dvs. personale pot fi accesate de recrutori și de organizatorii de interviuri care lucrează în țara în care se află postul pentru care candidați, precum și de către recrutorii și organizatorii de interviuri care lucrează în diferite țări din cadrul organizației globale McKinsey. Persoanele care îndeplinesc funcții administrative și personalul IT din cadrul McKinsey pot avea de asemenea un acces limitat la datele dvs. personale pentru a-și îndeplini atribuțiile profesionale. În anumite țări este posibil să beneficiați de mai puține drepturi în baza legislației locale față de cele aplicabile în țara dvs. de reședință, însă noi am instituit mecanisme legale concepute pentru a asigura protecția adecvată a datelor dvs. personale prelucrate de sucursalele și societățile afiliate McKinsey din cadrul organizației globale McKinsey, inclusiv transferul datelor dvs. personale către alte țări decât cea în care locuiți.

Apelăm la furnizori de servicii externi pentru a ne oferi un software de recrutare. De asemenea, comunicăm datele dvs. personale către alți furnizori externi de servicii care ne pot oferi asistență pentru recrutarea angajaților, pentru administrarea și evaluarea procedurilor de testare și selecție preliminare angajării și pentru îmbunătățirea practicilor noastre de recrutare.

Menținem în vigoare procese concepute pentru a ne asigura că orice prelucrare a datelor personale de către furnizori terți de servicii respectă acest Aviz de Confidențialitate și protejează confidențialitatea, disponibilitatea și integritatea datelor dvs. personale. În situațiile prevăzute prin lege, instituim mecanisme legale concepute pentru a asigura protejarea adecvată a datelor dvs. personale într-o țară terță. Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre aceste mecanisme legale, care pot include Clauzele Contractuale Standard ale UE, vă rugăm să ne contactați la adresa indicată la sfârșitul prezentului Aviz de Confidențialitate.

De asemenea, este posibil să dezvăluim sau să transferăm datele dvs. personale în cazul unei reorganizări, fuziuni, vânzări, asocieri în participațiune, cesiuni sau a altui transfer sau înstrăinări a unei părți sau a integralității activității noastre.

Sortarea automata a candidaturilor

În anumite jurisdicții, putem utiliza analize de date și algoritmi pentru a analiza cantitățile mari de date privind candidații și candidaturile pe care le primim. Acești algoritmi ne ajută să stabilim prioritatea în cadrul procesului de analiză a candidaturilor și să sortăm candidații în funcție de caracteristicile care sugerează punctele forte și capacitățile necesare pentru a îndeplini funcția relevantă. Algoritmii sunt concepuți pentru a analiza datele din candidaturi și a le compara cu datele noastre istorice privind candidații care au fost sau nu selecționați anterior.

Rezultatele automate sunt analizate întotdeauna pe baza raționamentelor personale și niciodată în absența acestora, iar fiecare candidat este evaluat separat.

Reținerea datelor

Dacă acceptați o ofertă de angajare din partea noastră, orice date personale relevante colectate în timpul perioadei preliminare angajării dvs. vor deveni parte a înregistrărilor dvs. personale și vor fi păstrate în conformitate cu cerințele specifice țării respective. Dacă nu vă angajăm, putem totuși să continuăm să păstrăm și să utilizăm datele dvs. personale pe o perioadă de timp (care poate varia în funcție de țară) în scopuri de administrare a sistemului, pentru a vă evalua în vederea unei potențiale funcții viitoare și în scopul derulării de cercetări. În consecință, reținem o parte minimă din datele dvs. personale pentru a înregistra activitatea de recrutare a dumneavoastră în cadrul companiei noastre, în scopul de a ne permite să înțelegem dacă ați candidat anterior pentru o funcție (sau funcții) în cadrul McKinsey.

Este posibil să dorim să păstrăm legătura cu dvs. și să vă luăm în considerare pentru alte oportunități viitoare de angajare. În acest caz, vă vom solicita consimțământul pentru a participa la unul dintre programele noastre de recrutare, care vă oferă posibilitatea de a afla mai multe lucruri despre McKinsey, fie înainte, fie după ce ați candidat pentru o oportunitate profesională. Aceste programe de recrutare sunt complet opționale.

Dacă vă alăturați unui program de recrutare, reținem datele dvs. personale pe o perioadă de timp specifică respectivului program, însă, dacă la un anumit moment veți dori să vă retrageți, vă rugăm să ne contactați la adresa keep-în-touch@mckinsey.com. Candidații din Germania sunt rugați să ne contacteze la adresa karriere@mckinsey.com.

Securitate

Am implementat standarde general acceptate de securitate tehnică și operațională pentru a proteja datele personale împotriva pierderii, utilizării inadecvate, modificării sau distrugerii. Doar personalul autorizat McKinsey și al furnizorilor noștri de servicii externi beneficiază de acces la datele personale, iar acești angajați și furnizori externi de servicii au obligația de a trata aceste informații în mod confidențial. În ciuda acestor precauții, nu putem garanta faptul că persoanele neautorizate nu vor obține acces la datele dvs. personale.

Drepturile dumneavoastră

Întreprindem măsurile necesare, concepute pentru a menține acuratețea și caracterul complet și actual al datelor dvs. personale, în scopul pentru care au fost colectate și utilizate. De asemenea, am implementat măsuri pentru a ne asigura că prelucrarea de către noi a datelor dvs. personale respectă prezentul Aviz de Confidențialitate și legislația aplicabilă.

În conformitate cu legislația aplicabilă, puteți avea:

 • dreptul de a solicita o copie a datelor personale pe care le deținem despre dvs., precum și informații despre modul în care utilizăm respectivele date;
 • dreptul de a vă modifica sau corecta datele personale, dacă informațiile pe care le deținem despre dvs. sunt incorecte sau depășite;
 • dreptul la portabilitatea datelor dvs. personale;
 • dreptul de a vă șterge datele personale, de a ne solicita să stopăm prelucrarea datelor dvs. personale, de a restricționa prelucrarea datelor dvs. personale și/sau de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale. Este posibil ca acest lucru să nu se aplice, dacă există alte temeiuri legale pentru continuarea prelucrării și poate fi necesar să păstrăm anumite date personale, dacă acest lucru este impus sau permis prin legislația aplicabilă; și
 • dreptul de a ne oferi instrucțiuni cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale în caz de deces.

În plus și în măsura în care acest lucru este permis prin legislația aplicabilă, puteți avea dreptul de a înainta o plângere la o autoritate competentă din domeniul protecției datelor.

Dacă doriți să transmiteți o solicitare de accesare, revizuire, corectare, ștergere sau portare a datelor personale pe care le-am colectat cu privire la dvs., sau pentru a discuta despre cum prelucrăm datele dvs. personale, vă rugăm să ne contactați la apps_help@mckinsey.com.

Pentru a vă proteja confidențialitatea și securitatea, vom lua măsurile rezonabile pentru a vă verifica identitatea înainte de a vă acorda acces la datele dvs. personale. Vom lua măsurile rezonabile pentru a investiga, a respecta sau a răspunde în alt mod, cu promptitudine, la solicitările dvs., astfel cum se prevede prin legislația aplicabilă. În funcție de situații și de cerere, este posibil să nu avem permisiunea de a oferi acces la datele personale sau de a vă satisface în totalitate cererea; de exemplu, în cazul în care punerea la dispoziție a informațiilor dvs. poate dezvălui și identitatea unei alte persoane. Ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă adecvată pentru satisfacerea cerinței dvs., dacă acest lucru este permis prin legislația aplicabilă și/sau de a vă refuza solicitările dacă, la discreția societății, acestea sunt considerate nefondate, excesive sau inacceptabile în alt mod, în conformitate cu legislația aplicabilă.

Instrumente de tipul rețelelor de socializare

Procesul nostru de candidatură vă permite să preluați informații relevante de pe site-urile web de socializare (precum LinkedIn, Google Drive și Dropbox) și să le inserați în formularul dvs. de candidatură. Dacă alegeți să preluați date personale de pe astfel de site-uri de socializare, acestea vor fi utilizate în conformitate cu prezentul Aviz de confidențialitate.

Module cookie și alte tehnologii de urmărire

Este posibil să utilizăm module cookie, balize web, pixeli, gif-uri clare și alte tehnologii similare de primă si terță parte (denumite în continuare împreună „Module cookie și alte tehnologii de urmărire”) pentru a vă identifica pe dvs. și interesele dvs., pentru a ne aminti care sunt preferințele dvs. și pentru a urmări utilizarea site-urilor noastre de către dvs. Utilizăm, de asemenea, Module cookie și alte tehnologii de urmărire pentru a controla accesul la anumite conținuturi de pe site-urile noastre, pentru a le proteja și pentru a procesa orice cerere din partea dvs.

Unele dintre activitățile noastre de recrutare online sunt găzduite de terțe părți. În cazul în care accesați site-uri administrate de aceste terțe părți, este posibil ca acestea să plaseze module cookie sau alte tehnologii de urmărire pe dispozitivul dvs., în conformitate cu Politica noastră privind modulele cookie. Puteți afla mai multe despre utilizarea Modulelor cookie și a altor tehnologii de urmărire consultând Politica noastră privind confidențialitatea și Politica privind modulele cookie.

Pentru candidații din alte țări

Acest Aviz de Confidențialitate este de asemenea disponibil în următoarele limbi:

 • arabă
 • birmană
 • chineză (simplificată)
 • chineză (tradițională)
 • croată
 • cehă
 • neerlandeză
 • engleză
 • franceză (Canada)
 • franceză (Franța)
 • germană
 • maghiară
 • indoneziană (Bahasa)
 • italiană
 • japoneză
 • coreeană
 • malaieză (Bahasa)
 • polonă
 • portugheză (Brazilia)
 • română
 • rusă
 • sârbă
 • spaniolă
 • thailandeză
 • ucraineană
 • vietnameză

CONTACT

Dacă aveți orice întrebare despre prezentul Aviz de Confidențialitate, Politica noastră privind Confidențialitatea sau Politica noastră privind modulele cookie, vă rugăm să ne contactați la adresa:

McKinsey & Company
Departamentul Juridic
711 Third Avenue
New York, NY 10017
212-446-7000
privacy@mckinsey.com

McKinsey își rezervă dreptul de a modifica acest Aviz de Confidențialitate. Vom publica pe această pagină orice modificări ale Avizului nostru de Confidențialitate. Vă rugăm să consultați această pagină cu regularitate pentru a fi la curent cu cele mai recente actualizări.