Obavijest o privatnosti za zapošljavanje tvrtke McKinsey & Company

Datum stupanja na snagu: 4. ožujka 2019.

McKinsey & Company Inc. i njegova ovisna društva („McKinsey“ ili „mi“), razumijemo da vam je vaša privatnost važna. McKinseyeva ovisna i povezana društva mogu obraditi vaše osobne podatke u svojstvu našeg kontrolora podataka. Predani smo poštivanju vaše privatnosti i zaštiti vaših osobnih podataka, tj. svih informacija koje vas mogu identificirati kao pojedinca. Ova obavijest o privatnosti za zapošljavanje („Obavijest o privatnosti") opisuje način na koji obrađujemo i štitimo vaše osobne podatke u vezi postupaka i programa zapošljavanja u tvrtki McKinsey.

Ova se Obavijest o privatnosti primjenjuje samo na osobne podatke podnositelja zahtjeva za posao, potencijalnih kandidata za zapošljavanje ili partnerstvo i naše opcionalne programe i dešavanja vezana za zapošljavanje. Također McKinsey može da prikupi i obradi vaše osobne podatke ukoliko se angažiramo u dubinsku analizu u s vezi s potencijalnim korporativnim stjecanjem vašeg trenutačnog poslodavca (npr. ako ste dio višeg rukovodstva ciljne tvrtke). Ova Obavijest o privatnosti se ne primjenjuje samo na naše zaposlenike, dobavljače ili klijente ili druge osobne podatke koje tvrtka McKinsey prikuplja u druge svrhe.

„Osobni podaci“, kao termin koji se koristi u ovoj Obavijesti o privatnosti, predstavlja informaciju koja identificira podnositelje zahtjeva za posao i potencijalne kandidate za zapošljavanje kod nas, bilo da su podnesene putem online aplikacije i/ili putem alternativnih kanala (npr. putem profesionalnih tvrtki za zapošljavanje).

Vaše osobne podatke obradit ćemo sukladno ovoj Obavijesti o privatnosti osim ako se takva obrada ne nalazi u sukobu sa zahtjevima važećeg zakona, u kojem slučaju prevladavat će važeći zakon.

Kada nam pošaljete osobne podatke potvrđujete sljedeće:

 • Pročitali ste i razumjeli ovu Obavijest o privatnosti i pristajete na uporabu vaših osobnih podataka kako je ovdje navedeno.
 • Vaši osobni podaci mogu se prenositi i obrađivati širom svijeta, uključujući u državama za koje se ne smatra da pružaju istu razinu zaštite podataka kao vaša domovina u svrhu i na način kao što je to određeno u ovoj Obavijesti o privatnosti.
 • Niste obavezni da nam pružite bilo koje tražene informacije, ali ako to ne uradite, nećete moći nastaviti s kandidaturom za posao na koji ste se prijavili.
 • Svi vaši prikazi su istiniti i točni na najbolji mogući način te niste svjesno ispustili bilo koje srodne informacije nepovoljne prirode. Ako pružite netočne informacije nećete ispunjavati uvjete za zapošljavanje.
 • Ova Obavijest o privatnosti nije dio bilo kojeg ugovora o radu kojeg tvrtka McKinsey nudi kandidatima.

Osobni podaci koje prikupljamo

Vrste osobnih podataka koje od vas tražimo i načini na koje ih obrađujemo određuju se prema zahtjevima države u kojoj se pozicija popunjava, a ne u državi u kojoj boravite. U slučaju da se prijavite na posao u više od jedne lokacije ili u slučaju da je pozicija na koju se prijavite dostupna u više od jedne države, vrste osobnih podataka koje tražimo od vas i načini na koje ih obrađujemo određuju se prema zahtjevima svih država u kojoj se pozicija popunjava.

Obično prikupljamo osobne podatke direktno od vas kada se prijavite za poziciju u našoj tvrtki, kao što su vaše ime i prezime, adresa, kontakt podaci, fotografije i video zapisi, radno iskustvo i obrazovanje, postignuća i rezultati testiranja. Prikupljamo slične osobne podatke o vama od trećih strana, kao što su profesionalne tvrtke za zapošljavanje, vaše reference, prethodni poslodavci, zaposlenici tvrtke McKinsey s kojima ste obavili razgovor i pozadinski pružatelji usluga provjere podataka za zapošljavanje, u onoj mjeri koliko je to dozvoljeno važećim zakonom. Također možemo prikupljati i podatke o vama na mreži u mjeri u kojoj ste te podatke učinili javno dostupnim. Primjerice, možemo pronaći vaš profil na profesionalnim web-mjestima društvenih medija (kao što je LinkedIn) i kontaktirati vas zbog prikladnih poslova.

 

Osjetljivi osobni podaci su podskupina osobnih podataka te uključuju etničku pripadnost, zdravstvene informacije, članstvo u sindikatima, životna uvjerenja, spolnu orijentaciju kao i druge zakonom dozvoljene kategorije. Takve podatke ne tražimo niti prikupljamo od kandidata osim ako nam to dozvoljavaju važeći zakoni (npr. u svrhu nadzora jednakih uvjeta za zapošljavanje u SAD-u).

Uporaba vaših osobnih podataka

Vaše osobne podatke prikupljamo i upotrebljavamo zbog opravdanih potreba ljudskih resursa i upravljanja poslovanjem uključujući:

 • identificiranje i procjenu kandidata radi potencijalnog zapošljavanja, kao i zbog pozicija koje mogu postati dostupne u budućnosti;
 • vođenje evidencije u vezi regrutiranja i zapošljavanja;
 • osiguravanje sukladnosti sa zakonskim zahtjevima, uključujući zahtjeve i prakse uvođenja različitosti i inkluzije;
 • provođenje provjera kaznenih djela u prošlosti koliko to dozvoljava važeći zakon;
 • zaštitu naših zakonskih prava u onoj mjeri koliko je ovlašteno ili dozvoljeno zakonom; ili
 • hitne situacije u kojima je ugroženo zdravlje ili sigurnost jedne ili više osoba.

Također možemo analizirati vaše osobne ili agregirane/pseudonimizirane podatke radi poboljšanja našeg postupka regrutiranja i zapošljavanja i povećanja naše sposobnosti privlačenja uspješnih kandidata.

 • Pravna osnova prema kojoj obrađujemo vaše osobne podatke

  Naša obrada vaših osobnih podataka u gore pomenute svrhe temelji se:

 • djelomice na našem legitimnom interesu da procijenimo vašu prijavu kako bismo upravljali našim odnosom sa vama i osigurali da regrutiramo prikladne zaposlenike, procijenimo i općenitije vodimo učinkovitost našeg procesa regrutiranja;
 • djelomice, na potrebi da izvršimo ugovorne i predugovorne mjere u s vezi s našim odnosom s vama,
 • djelomice kako bi se pridržavali zakona kada su nužne određene informacije zbog ispunjenja naših zakonskih ili regulatornih obveza.
 • djelomice na našoj suglasnosti kada vas pitamo da li želite biti dio našeg opcionog programa regrutiranja.
 • Primatelji podataka i međunarodni prijenosi podataka

  Stručnjaci za zapošljavanje i provođenje intervjua koji rade u državi u kojoj se nalazi pozicija na koju se prijavljujete, kao i stručnjaci za zapošljavanje i provođenje intervjua koji rade u drugim državama u sklopu globalne organizacije tvrtke McKinsey, mogu pristupiti vašim osobnim podacima. Osobe koje rade na administrativnim pozicijama kao i IT osoblje unutar tvrtke McKinsey također mogu imati ograničeni pristup vašim osobnim podacima radi obavljanja svog posla. U nekim državama možda imate manje prava na temelju lokalnih propisa nego u zemlji vašeg prebivališta, ali mi smo pripremili pravne mehanizme za osiguravanje odgovarajuće zaštite vaših osobnih podataka koje obrađuju ovisna i povezana društva tvrtke McKinseyu sklopu globalne organizacije tvrtke McKinsey, uključujući prijenos vaših osobnih podataka u druge države od one u kojoj boravite.

  Koristimo davatelje usluga treće strane za pružanje softvera za zapošljavanje. Također dijelimo vaše osobne podatke s drugim davateljima usluga treće strane koji nam mogu pomoći u regrutiranju talentiranih osoba, upravljanju i procjenjivanju procesa probira i testiranja prije zapošljavanja, kao i u unapređivanju naših aktivnosti regrutiranja.

  Održavamo postupke koji su kreirani da osiguraju dosljednost obrade osobnih podataka od strane davatelja usluga treće strane s ovom Obavijesti o privatnosti te da štiti povjerljivost, dostupnost i integritet vaših osobnih podataka. Kad to nalaže zakon, pripremili smo zakonske mehanizme za osiguravanje odgovarajuće zaštite vaših osobnih podataka u trećoj zemlji. Ako želite dodatne informacije o tim standardima koje mogu uključiti standardne ugovorne odredbe u EU, molimo da nas kontaktirate na adresu navedenu na kraju ove obavijesti.

  Pored toga, u slučaju reorganizacije, spajanja, prodaje, zajedničkog pothvata, prijenosa ugovora ili drugog prijenosa ili raspolaganja cjelokupnim ili dijelom našeg poslovanja, mi možemo otkriti ili prenijeti vaše osobne podatke.

  Automatizirano sortiranje prijava

  U određenim nadležnostima možemo da koristimo analitiku podataka i algoritme kako bi nam pomogli da provjerimo veliki broj kandidata i podataka iz prijava koje primamo. Ovi algoritmi nam pomažu da utvrdimo prioritete kod procesa provjere prijava i da sortiramo kandidate temeljem karakteristika koje ukazuju na snage i sposobnosti koje su nužne za izvršenje određenog posla. Algoritmi su dizajnirani kako bi analizirali podatke iz aplikacije kandidata i usporedili ih sa našim povijesnim podacima o prethodno uspješnim i neuspješnim kandidatima.

  Automatizirani rezultati uvijek se uzimaju o obzir zajedno sa prosudbom čovjeka i procjenom pojedinačnih kandidata i nisu zamjena za njih.

  Zadržavanje podataka

  Ako prihvatite našu ponudu za posao, svi relevantni osobni podaci koji su prikupljeni tijekom perioda prije zapošljavanja postat će dio vaše evidencije kao zaposlenika i zadržat će se u skladu sa zahtjevima specifičnim za državu. Ako vas ne zaposlimo, ipak ćemo zadržati i koristiti vaše osobne podatke tijekom određenog vremena (koje može varirati u zavisnosti od države) za potrebe administracije sustava, ako vas budemo željeli zaposliti u budućnosti te za provođenje istraživanja. Nakon toga, zadržavamo minimum vaših osobnih podataka kako bi zabilježili vašu aktivnost u vezi postupka zapošljavanja kod nas kako bi nam omogućio da shvatimo jeste li se ranije prijavili za posao (ili poslove) u tvrtki McKinsey.

  Možemo željeti ostati u kontaktu sa vama i uzeti vas u obzir za buduće prilike zapošljavanja. U tom slučaju, tražit ćemo vašu suglasnost da se pridružite jednom od naših programa regrutiranja koji vam pruža načine da više naučite o tvrtki McKinsey prije ili poslije vašeg formalnog podnošenja prijave za posao. Ako se pridružite našem programu zapošljavanja, zadržavamo vaše osobne podatke onoliko vremena koliko traje taj program, osim ako vi ne želite da se povučete bilo kada, molimo da nas kontaktirate na keep-in-touch@mckinsey.com. Za kandidate iz Njemačke, molimo kontaktirajte nas na karriere@mckinsey.com

  Sigurnost

  Primijenili smo opće prihvaćene standarde tehničke i operativne sigurnosti radi zaštite osobnih podataka od gubitka, zlouporabe, izmjene ili uništenja. Samo ovlašteno osoblje tvrtke McKinsey i naših davatelja usluga treće strane ima pristup osobnim podacima, a ovi zaposlenici i davatelji usluga treće strane su obavezni čuvati povjerljivost ovih informacija. Usprkos ovim mjerama opreza, ne možemo garantirati da neovlaštene osobe neće pristupiti vašim osobnim podacima.

  Vaša prava

  Poduzimamo razumne korake ka održavanju vaših osobnih podataka točnim, potpunim i aktualnim u svrhe zbog kojih se prikupljaju i koriste. Također smo primijenili mjere s ciljem osiguravanja sukladnosti naše obrade vaših osobnih podataka s ovom Obavijesti o privatnosti i važećim zakonom.

  Sukladno primjenjivom zakonu, možete imati

  • pravo zahtijevati kopiju vaših osobnih podataka koje čuvamo i pojedinosti kako koristimo te podatke;
  • pravo dopuniti ili ispraviti vaše osobne podatke ako su bilo koji podaci koje čuvamo o vama netočni ili zastarjeli
  • pravo na prenosivost vaših osobnih podataka;
  • pravo na brisanje vaših osobnih podataka, da zahtijevate da prestanemo obrađivati vaše osobne podatke, da ograničimo obradu vaših osobnih podataka i/ili da povučete svoju suglasnost za obradu vaših osobnih podataka. Ovo se ne primjenjuje ako postoje druga zakonska opravdanja za nastavak obrade i možda ćemo morati zadržati određene osobne podatke kad je to nužno ili dopušteno primjenjivim zakonom, i
  • pravo da nam pružite upute o obradi vaših osobnih podataka u slučaju smrti.

  Pored toga, u slučajevima gdje je dopušteno prema primjenjivom zakonu, imate pravo da uložite žalbu nadležnom tijelu za zaštitu podataka.

  Ako želite podnijeti zahtjev za pristup, pregled, ispravku, brisanje ili prenijeti osobne podatke koje smo prikupili o vama ili razgovarati o tome kako mi obrađujemo vaše osobne podatke, kontaktirajte nas na apps_help@mckinsey.com.

  Kako bismo zaštitili vašu privatnost i sigurnost, poduzet ćemo razumne korake kako bismo provjerili vaš identitet prije nego što vam odobrimo pristup vašim osobnim podacima. Poduzet ćemo razumne pokušaje da odmah istražimo, ispoštujemo ili inače odgovorimo na vaše zahtjeve kako je propisano važećim zakonom. U zavisnosti od okolnosti i zahtjeva, možda nam neće biti dozvoljeno odobriti pristup osobnim podacima ili u potpunosti ispoštovati vaš zahtjev; primjerice u slučajevima gdje davanje vaših informacija može otkriti identitet druge osobe. Zadržavamo pravo naplatiti odgovarajuću naknadu za ispunjenje vašeg zahtjeva u slučajevima gdje je to dopušteno prema važećem zakonu i/ili odbiti vaše zahtjeve u slučajevima gdje, prema nahođenju kompanije, oni mogu biti neosnovani, pretjerani ili neprihvatljivi prema važećem zakonu.

  Alati društvenih medija

  Naš proces prijave dopušta vam da povučete određene podatke sa web-mjesta društvenih medija (kao što su LinkedIn, Google Drive i Dropbox) u svoj obrazac za prijavu. Ako odaberete da koristite bilo koje osobne podatke sa takvih alata društvenih medija, takvi podaci koristit će se sukladno ovoj Obavijesti o privatnosti.

  Kolačići i druge tehnologije za praćenje

  Možda ćemo upotrebljavati kolačiće prve i treće strane, web svjetionike, piksele, prozirne gifove i druge slične tehnologije (skupno: „Kolačići i druge tehnologije za praćenje") kako bi identificirali vas i vaš interes, kako bi zapamtili vaše preference i kako bi pratili vaše kretanje našim mrežnim stranicama. Također upotrebljavamo kolačiće i druge tehnologije za praćenje kako bi kontrolirali pristup određenom sadržaju na web stranicama, kako bi zaštitili mrežne stranice i obradili sve zahtjeve koje ste nam poslali.

  Neke od online aktivnosti zapošljavanja nalaze se na mrežnim stranicama trećih strana. Kad pristupite stranicama kojima operiraju treće strane, u skladu s našom Politikom kolačića, treće strane mogu postaviti kolačiće ili druge tehnologije za praćenje na vaš uređaj. O našoj uporabi kolačića i drugih tehnologija za praćenje možete saznati više tako da pročitate naša Pravila o privatnosti i kolačićima.
  www.mckinsey.com/privacy-policy
  www.mckinsey.com/cookie-policy

  Za kandidate iz drugih zemalja

  Izjava o privatnosti također je dostupna na sljedećim jezicima:

  • arapski
  • burmanski
  • kineski (jednostavni)
  • kineski (tradicionalni)
  • hrvatski
  • češki
  • holandski
  • engleski
  • francuski (Kanada)
  • francuski (Francuska)
  • njemački
  • mađarski
  • indonezijski (Bahasa)
  • talijanski
  • japanski
  • korejski
  • malajski (Bahasa)
  • poljski
  • portugalski (Brazil)
  • rumunjski
  • ruski
  • srpski
  • španjolski
  • tajlandski
  • ukrajinski
  • vijetnamski

  KONTAKT

  Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj Obavijesti o privatnosti, našoj Politici privatnosti ili Politici kolačića, kontaktirajte nas na:

  McKinsey & Company
  Legal Department
  55 East 52nd Street
  New York, NY 10022
  212-446-7000
  privacy_information@mckinsey.com

  Tvrtka McKinsey zadržava pravo izmjene ove Obavijesti o privatnosti. Na ovoj stranici postavit ćemo bilo koje izmjene ove Obavijesti o privatnosti. Redovno provjeravajte ovu stranicu da biste bili u toku.