Versnellen van de energietransitie: kostbaar of kansrijk?

| Report

Nederland heeft zich gecommitteerd aan de klimaatdoelstellingen van de EU: 80-95% reductie voor 2050. Om die doelen te behalen, zal Nederland zijn emissies drie tot vier keer sneller moeten verminderen dan tot nu toe is gerealiseerd. De belangrijkste bevinding in ons rapport is dat nu inzetten op de juiste maatregelen niet alleen helpt voor CO2-reductie, maar dat dat bovendien gunstige effecten voor de Nederlandse economie kan hebben. We schetsen één mogelijk scenario, waarbij we een schatting maken van de kosten en voordelen voor een reeks realistische emissie-verlagende opties om beleidsmakers en industrieleiders een richting te geven voor hun langetermijnplanning. De totale kosten hiervan zouden rond de 200 miljard Euro bedragen, tot aan 2040.

We schatten dat de investeringen en de uitgaven aan goederen en diensten die voor de energietransitie nodig zijn, zullen zorgen voor een BBP-verhoging. De grootste en langdurigste economische voordelen komen waarschijnlijk van investeringen in sectoren die mogelijk economische groei en banen kunnen genereren. Voorbeelden van potentieel aantrekkelijke gebieden zijn: elektrisch transport, duurzame gebouwen, offshore wind, innovatie in energie opslag en transport, en transformatie van de zware industrie, en innovatie in carbon capture en storage.

Om deze waarde te realiseren is het wel nodig dat de huidige ontwikkelingen naar meer duurzaamheid fors worden versneld, geïntensiveerd en beter gepland.Ook zou het wenselijk kunnen zijn om een lange termijn overkoepelend 'master plan' per sector te maken, om kosten te besparen en economische voordelen in te bedden.

Het rapport te downloaden