Det økonomiske potentiale af GenAI i Danmark

| Article

Det er nu et år siden at OpenAI lancerede ChatGPT og verden for alvor fik øjnene op for de mange muligheder, som kunstig intelligens (AI) og i særdeleshed generativ kunstig intelligens (GenAI) fører med sig. Siden da er udviklingen gået hurtigt, og nye spillere og løsninger er løbende kommet på markedet.

Nu, et år senere, søger vi at belyse teknologien i et bredere samfundsperspektiv. I denne rapport undersøger vi GenAI’s anvendelsesmuligheder, Danmarks position i forhold til at adoptere teknologien, den potentielle effekt på det danske arbejdsmarked, potentialet for den danske økonomi samt hvordan Danmark bedst griber mulighederne og navigerer risiciene.

Rapporten skal ses som forlængelse af vores rapport fra marts 2023 ”Danmark i morgen”, der peger på 10 danske vækstplatforme. Én af de ti vækstplatforme er ”Software, AI og kvantecomputere”, hvoraf GenAI udgør en central del af mulighederne.

Rapportens konklusioner er baseret på den hidtil mest omfattende analyse af GenAI’s evner til at udføre eller assistere 2.300 arbejdsopgaver på tværs af 470 danske beskæftigelsestyper. Analysen bygger på omfattende forskning fra McKinsey Global Institute anvendt på detaljeret arbejdsmarkedsdata fra Danmarks Statistik.

I rapporten anslår vi, at GenAI kan løfte velstanden i Danmark med 230-290 mia. kr. svarende til ~10% af Danmarks nuværende BNP. Heraf tegner den offentlige sektor sig for omkring halvdelen af værdipotentialet (90-120 mia. kr.). Hvis det lykkes at indfri det økonomiske potentiale frem mod 2040, vil det svare til et årligt bidrag til produktivitetsvæksten på 0,3-0,7 pp.

Mulighederne er størst inden for videnstunge sektorer og funktioner, med GenAI’s evne til at udføre kreative og abstrakte aktiviteter. De brancher, der forventes at blive mest berørt er fx uddannelse, underholdning og medier, rådgivning, service-industrier og sundhedssektoren. Teknologiens evne til at udføre vidensarbejde betyder endvidere, at potentialet er større for opgaver, der typisk udføres af højtuddannede. Det er dog især funktioner som salg og marketing samt softwareudvikling, der umiddelbart vil blive berørt først.

Vi ser tegn på at GenAI i højere grad vil assistere med arbejdsopgaver snarere end erstatte hele jobs, da mennesker vil være krævet i samarbejde med teknologien for at realisere potentialet. Samtidig har vi set med tidligere teknologisk udvikling, at i takt med at teknologi har erstattet jobfunktioner, er der løbende opstået både nye opgaver og helt nye jobs i andre sektorer.

Danmark har et godt udgangspunkt for at tage GenAI-løsninger i brug og øge velstanden. Vi ser tre områder, hvor Danmark som samfund skal lykkes med GenAI: Sikre rette rammebetingelser for udnyttelse af GenAI i den private sektor, gå forrest med GenAI i den offentlige sektor og sikre gode betingelser for beskæftigelsesforskydninger.

For erhvervslivet handler det om at komme igang. Her ser vi fire praktiske områder: Tænk stort og afdæk de strategiske spørgsmål, kom i gang med at eksperimentere bredt under de rette rammer, prioritér 1-2 strategiske satsninger og udbyg fundamentet for skalering.

Year Det økonomiske potentiale af GenAI i Danmark

Det økonomiske potentiale af GenAI i Danmark

Danmark i morgen

Denmark, North Jutland, steepcoast at lighthouse Rubjerg Knude - stock photo

Danmark i morgen

Læs vores tidligere rapport om ti vækstplatforme der kan være med til at sikre dansk velstand i en ny æra