นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

วันที่มีผลใช้บังคับ: 1 มกราคม 2563

McKinsey & Company Inc. รวมถึงบริษัทย่อยและกลุ่มบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “McKinsey”, “ตัวเรา” หรือ “เรา”) ทราบดีว่าความเป็นส่วนตัวนั้นมีความสำคัญต่อคุณ และให้คำมั่นในการที่จะมีความโปร่งใสในเรื่องของ เทคโนโลยีที่นำมาใช้ นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้นี้จะใช้อธิบายถึงวิธีการและเหตุผลที่ว่าทำไม คุกกี้, เว็บบีคอน, พิกเซล, GIF แบบโปร่งใส (clear gif), ตลอดจนเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน (รวมเรียกว่า "คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ") จึงถูกติดตั้งบนหรือเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ของคุณ เมื่อใช้งานหรือไปเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอปซึ่งมี ความเชื่อมโยงกับนโยบายนี้ (รวมเรียกว่า "ไซต์ฯ") ควรอ่านนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้นี้ ควบคู่ไปกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และเงื่อนไขการใช้งานของเรา

คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เก็บไว้และเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ของคุณ เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมไซต์ฯ แห่งหนึ่งแห่งใดของเราภายในของเขตที่คุณยอมรับได้ เทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ ที่ทำงานคล้ายคลึงกับคุกกี้ และได้วางไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กลงในอุปกรณ์ของคุณ หรือตรวจสอบกิจกรรมบนเว็บไซต์ของคุณ เพื่อช่วยให้เราเก็บข้อมูลว่าคุณมีการใช้งานอย่างไร เราจึงจำแนกอุปกรณ์ของคุณได้ จากอุปกรณ์ชิ้นอื่น ๆ ของบรรดาผู้ใช้งานบนไซต์ฯ ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ที่มีอยูด้านล่างนี้ให้นำไปใช้กับเทคโนโลยีการติดตามประเภทอื่นด้วย คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.allaboutcookies.org และ www.youronlinechoices.eu

ไซต์ของเราใช้งานคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ อย่างไรบ้าง

McKinsey ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เพื่อระบุว่าเป็นคุณและบอกความสนใจของคุณ ใช้เพื่อจดจำสิ่งที่คุณชอบ และติดตามว่าคุณมีการใช้งานไซต์ฯ ของเราอย่างไร นอกจากนี้เรายังใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เพื่อควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาบางอย่างในไซต์ฯ ของเรา เพื่อปกป้องไซต์ฯ และเพื่อดำเนินการตามคำขอใด ๆ ที่คุณทำกับเรา

เพื่อการดูแลไซต์ฯ ของเราและตามเป้าหมายการทำวิจัย McKinsey ยังได้ทำสัญญากับผู้ให้บริการภายนอกรายอื่น เพื่อให้ติดตามและวิเคราะห์การใช้งานเชิงสถิติ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนจากบรรดาผู้ใช้งานไซต์ฯ ของเราอีกด้วย ผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าวจะใช้คุกกี้ที่อยู่ถาวร (persistent Cookies) เพื่อช่วยในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ จัดการเนื้อหาของไซต์ฯ ของเรา และวิเคราะห์การสืบค้นและการใช้งานไซต์ฯ

คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งและบุคคลภายนอก

“คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง” หมายถึงคุกกี้ซึ่งเป็นของ McKinsey และเป็นคุกกี้ที่ McKinsey ได้วางบนอุปกรณ์ของคุณเอง "คุกกี้ของบุคคลภายนอก" หมายถึงคุกกี้ซึ่งบุคคลอื่นวางบนอุปกรณ์ของคุณ โดยผ่านทางไซต์ฯ ของเรา McKinsey อาจจะติดต่อไปยังผู้ให้บริการบุคคลภายนอก เพื่อให้ส่งอีเมลไปยังผู้ใช้ซึ่งได้ให้ข้อมูลติดต่อกับทางเราไว้ เพื่อช่วยวัดผลและปรับปรุงประสิทธิผลของการสื่อสารผ่านทางอีเมลของเรา และ/หรือตัดสินใจว่าควรเปิดข้อความและคลิกลิงค์หรือไม่ ผู้ให้บริการบุคคลภายนอกอาจวางคุกกี้ประเภทนี้บนอุปกรณ์ของผู้ใช้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในเรืองวิธีการที่บริษัทดังกล่าวนั้นเก็บและใช้ข้อมูลแทนเราอย่างไรบ้าง โปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่ระบุด้านล่างนี้

เราใช้คุกกี้ประเภทต่าง ๆ ตามไซต์ที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้:

คุกกี้ที่อยู่ถาวร (Persistent Cookie) เราใช้คุกกี้ที่อยู่ถาวรเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณในการใช้งานไซต์ฯ ซึ่งนี่ยังรวมถึงการบันทึกการยอมรับนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา เพื่อลบข้อความคุกกี้ซึ่งจะปรากฎขึ้นมาเป็นครั้งแรกเมื่อคุณใช้งานไซต์

คุกกี้เซสชั่น (Session Cookies) คุกกี้เซสชั่นนั้นจะอยู่ชั่วคราวและถูกลบออกจากเครื่องเมื่อคุณปิดเว็บเบราว์เซอร์ เราใช้คุกกี้เซสชั่นเพื่อช่วยติดตาการใช้งานอินเทอร์เน็ตตามที่อธิบายไว้ข้างบน

คุณอาจปฏิเสธไม่รับเบราว์เซอร์คุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณตามที่เห็นว่าเหมาะ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกการตั้งค่านี้ คุณก็อาจะไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาบางส่วนของไซต์ฯ นี้ได้ ระบบของเราจะส่งคุกกี้ออกไปเมื่อคุณส่งเบราว์เซอร์เข้ามาสืบค้นในไซต์ฯ ของเรา เว้นแต่คุณจะได้ปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ใหม่ให้ปฏิเสธคุกกี้

ข้อมูลที่ไซต์ฯ เก็บและ/หรือเก็บผ่านคุกกี้ที่ถูกวางลงในคอมพิวเตอร์ของคุณนั้นจะไม่ถูกเก็บเอาไว้นานเกินความจำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวที่ระบุไว้ข้างต้นลุล่วง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ไม่เกินหนึ่งปี

คุกกี้ของเราใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

ประเภทของคุกกี้ วัตถุประสงค์
ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary)/ ด้านเทคนิค (Technical) คุกกี้พวกนี้จำเป็นยิ่งในการที่เราจะดำเนินการไซต์ฯ ของเรา ดังนั้นคุณจึงอาจเข้าถึงได้เมื่อได้ร้องขอ คุกกี้เหล่านี้ ยกตัวอย่างเช่น ยอมให้เราจดจำว่า คุณได้สร้างบัญชีและลงชื่อเข้าสู่บัญชีนั้นเพื่อเข้าถึงเนื้อหาในไซต์ฯ ของเรา ยังรวมถึงคุกกี้ต่าง ๆ ที่ช่วยให้เราจำการกระทำก่อนหน้านี้ของคุณ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันที่ใช้ค้นดูข้อมูล และรักษาความปลอดภัยของไซต์ฯ เรา
เพื่อการวิเคราะห์ (Analytical)/เพื่อประสิทธิภาพ (Performance) คุกกี้พวกนี้ถูกใช้โดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอก เพื่อที่จะวิเคราะห์ว่าไซต์ฯ มีการใช้งานอย่างไร และไซต์ฯ มีประสิทธิภาพอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น คุกกี้พวกนี้จะติดตามว่าเพจไหนที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมมากที่สุด และผู้เข้าเยี่ยมชมของเรามาจากเขตพื้นที่ใดบ้าง หากคุณสมัครสมาชิกจดหมายข่าวหรือลงทะเบียนกับไซต์ฯ คุกกี้เหล่านี้ก็จะอาจมีความเกี่ยวพันกับคุณ คุกกี้พวกนี้ ซึ่งรวมถึง คุกกี้ Adobe Analytics เป็นต้น
เกี่ยวกับการทำงาน (Functionality) คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราดำเนินการกับไซต์ฯ ให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณเลือก คุกกี้เหล่านี้ยอมให้เรา "จดจำ" คุณในระหว่างการเยี่ยมชม ยกตัวอย่างเช่น เราจะจดจำชื่อผู้ใช้ของคุณและจดจำมีการจัดการไซต์ฯ และบริการในแบบของตัวคุณอย่างไรบ้าง เช่น การปรับขนาดตัวอักษร ฟ้อนท์ ภาษา และส่วนอื่น ๆ ของหน้าเพจซึ่งคุณเลือกได้ และก็จะให้การตั้งค่าที่คุณกำหนดเองนี้ในระหว่างการเยี่ยมชมในวันข้างหน้า
เพื่อการโฆษณาของบุคคลภายนอก (Third-Party Advertising) คุกกี้เหล่านี้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนไซต์เหล่านี้หรือไซต์อื่น ๆ เพื่อที่จะส่งโฆษณาที่ตรงกลุ่มเป้าหมายให้กับคุณได้ เราอาจยินยอมให้ผู้ให้บริการบุคคลภายนอกของเราใช้คุกกี้บนไซต์ฯ ด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันตามที่ได้ระบุไว้ด้านบน รวมถึงการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ระยะยาว และกิจกรรมบนเว็บไซต์อื่น ๆ ด้วย ผู้ให้บริการบุคคลภายนอกซึ่งสร้างคุกกี้เหล่านี้ อย่างเช่น Adobe, LinkedIn และ Facebook ก็จะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ตน และอาจใช้คุกกี้ต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อที่กำหนดเป้าหมายการโฆษณาถึงคุณบนเว็บไซต์อื่น ๆ โดยดูจากสิ่งที่คุณเข้าเยี่ยมชมในไซต์ฯ ของเรา

ฉันจะปฏิเสธหรือยกเลิกความยินยอมการใช้งานคุกกี้ได้อย่างไร

หากไม่ประสงค์จะให้วางคุกกี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ ก็สามารถปรับการตั้งค่าบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธการติดตั้งคุกกี้ทั้งหมดหรือบางอย่าง และให้แจ้งเตือนเมื่อมีคุกกี้ถูกวางลงในอุปกรณ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะทำเช่นนั้นได้อย่างไร โปรดดูที่ส่วนเนื้อหา ‘help’ / ‘tool’ หรือ ‘edit’ บนอุปกรณ์คุณ หรือดูที่ www.allaboutcookies.org โปรดทราบว่า หากคุณใช้การตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อบล็อกคุกกี้ทั้งหมด (รวมทั้งคุกกี้ที่มีความจำเป็น) คุณอาจจะไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนของฟังก์ชันการทำงานจากไซต์ฯ ของเราได้

หากคุณต้องการลบคุกกี้ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ คุณสามารถลบได้ด้วยตัวเองตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม วิธีนี้จะกันไม่ให้ไซต์วางคุกกี้ลงบนอุปกรณ์ของคุณเพิ่มเติม เว้นเสียแต่หรือจนกระทั่งคุณได้ปรับการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของตัวเองเสียใหม่ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงโปร์ไฟล์ผู้ใช้ และการใช้คุกกี้ที่เจาะจงเป้าหมาย/เพื่อการโฆษณา โปรดดูที่ www.youronlinechoices.eu กรณีที่อยู่ในยุโรป หรือ www.aboutads.info/choices กรณีที่อยู่ในสหรัฐฯ

เราใช้เทคโนโลยีในการติดตามอื่นในการสื่อสารของเราอย่างไร

McKinsey อาจรวบรวมข้อมูลว่าคุณเปิดหรือคลิกลิงค์ใด ๆ ในการหาข้อมูล ค้นคว้าหรือสื่อสารเรื่อง event ที่เราส่งให้คุณผ่านทาง web beacons

web beacon คือภาพกราฟฟิกที่วางบนเว็บไซต์หรือในอีเมลด้วยตัวมันเองหรือเมื่อใช้ร่วมกับคุกกี้ รวบรวมข้อมูลด้านการใช้งานของคุณหรือการเข้าทำกิจกรรมต่าง ๆ ในเว็บไซต์หรืออีเมลของ McKinsey ตัวอย่างเช่น เราอาจวาง web beacons ไปในการหาข้อมูลค้นคว้าหรือสื่อสารเรื่อง event ที่เราส่งให้คุณ เพื่อระบุว่าคุณได้เปิดอีเมลหรือคลิกลิงค์หรือไม่ การวิเคราะห์ที่ได้รวบรวมมาช่วยเราพัฒนาประสิทธิภาพของเนื้อหาและรูปแบบของเว็บไซต์การสื่อสารทางอีเมล

ฉันจะปฏิเสธหรือยกเลิกความยินยอมการใช้งาน Web Beacons ได้อย่างไร

คุณอาจหลีกเลี่ยง web beacons โดยตั้งค่าโปรแกรมอ่านอีเมลของคุณให้ปิดการรับโหลดรูปภาพจากภายนอกและโดยการหยุดคลิกลิงค์ใด ๆ ก็ตามที่มาพร้อมกับอีเมล

ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา โปรดติดต่อเราได้ที่:

McKinsey & Company
Legal Department
711 Third Avenue
New York, NY 10017
212-446-7000

privacy@mckinsey.com