Polityka dotycząca plików cookie

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2020 r.

McKinsey & Company oraz jej jednostki zależne i stowarzyszone (zwane dalej łącznie „McKinsey” lub „my”) rozumieją wagę kwestii związanych z ochroną prywatności i zachowują przejrzystość w zakresie używanych technologii. Polityka dotycząca plików cookie wyjaśnia w jaki sposób i dlaczego pliki cookie, sygnały nawigacyjne, piksele, przezroczyste GIFy oraz inne podobne technologie (zwane dalej łącznie „Plikami cookie i innymi technikami śledzenia”) mogą być przechowywane na Państwa urządzeniu oraz w jaki sposób i dlaczego można uzyskać do nich dostęp z Państwa urządzenia w momencie odwiedzania przez Państwa jakiejkolwiek witryny internetowej lub aplikacji, która zamieszcza łącze do niniejszej Polityki (zwane dalej łącznie „Witrynami”). Niniejszą Politykę dotyczącą plików cookie należy czytać łącznie z naszą Polityką dotyczącą prywatności oraz naszym Regulaminem.

Czym są Pliki cookie i inne techniki śledzenia?

Plik cookie to mały plik tekstowy, który może być przechowywany i do którego można uzyskać dostęp z Państwa urządzenia w momencie odwiedzania przez Państwa jednej z naszych Witryn; jest to możliwe w zakresie, w jakim wyrażają Państwo na to zgodę. Wspomniane inne techniki śledzenia działają podobnie do plików cookie i umieszczają małe pliki danych na Państwa urządzeniach lub monitorują Państwa aktywność w witrynach internetowych, umożliwiając nam gromadzenie informacji dotyczących sposobu korzystania przez Państwa z witryn internetowych. Pozwala to naszym Witrynom odróżnić Państwa urządzenie od urządzeń innych użytkowników Witryn. Poniższe informacje dotyczące plików cookie mają zastosowanie również do wspomnianych innych technik śledzenia. Więcej informacji znajdą Państwo na www.allaboutcookies.org oraz www.youronlinechoices.eu.

W jaki sposób nasze Witryny wykorzystują Pliki cookie i inne techniki śledzenia?

McKinsey wykorzystuje Pliki cookie i inne techniki śledzenia do identyfikacji użytkownika i jego zainteresowań, zapamiętywania jego preferencji i śledzenia sposobu korzystania z naszych witryn internetowych. Korzystamy również z Plików cookie i innych technik śledzenia, aby kontrolować dostęp do określonych treści w naszych Witrynach, chronić Witryny i przetwarzać wszelkie Państwa żądania.

Do celów zarządzania Witrynami oraz naukowych McKinsey zawarł również umowy z usługodawcami zewnętrznymi, by śledzić i analizować dane statystyczne dotyczące sposobu i częstotliwości korzystania z naszych Witryn przez użytkowników. Usługodawcy zewnętrzni wykorzystują trwałe pliki cookie by pomoc nam zwiększyć komfort korzystania z Witryny, zarządzać treściami Witryn oraz analizować w jaki sposób użytkownicy poruszają się po Witrynach i korzystają z nich.

Własne pliki cookie oraz Pliki cookie podmiotów zewnętrznych

„Własne Pliki cookie” to te należące do McKinsey i które McKinsey umieszcza na Państwa urządzeniu. „Pliki cookie podmiotów zewnętrznych” to takie, które są umieszczane na Państwa urządzeniu przez podmiot zewnętrzny poprzez naszą Witrynę. McKinsey może zlecić usługodawcom zewnętrznym wysyłanie e-maili użytkownikom, którzy udostępnili nam swoje informacje kontaktowe. By lepiej mierzyć i poprawić skuteczność naszej komunikacji e-mailowej lub określić, czy wiadomości zostały otwarte i czy kliknięto łącza, usługodawcy zewnętrzni mogą umieszczać Pliki cookie na urządzeniach tych użytkowników.

Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób firmy te w naszym imieniu gromadzą i wykorzystują informacje, znajdą Państwo w ich Politykach dotyczących prywatności wskazanych poniżej.

W zależności od Witryny, wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookie:

Trwałe pliki cookie. Wykorzystujemy trwałe pliki cookie, by zwiększyć Państwa komfort użytkowania Witryn. Obejmuje to zarejestrowanie przyjęcia przez Państwa naszej Polityki dotyczącej plików cookie w celu usunięcia komunikatu o plikach cookie, pojawiającego się w momencie pierwszego skorzystania z Witryn.

Sesyjne pliki cookie. Sesyjne pliki cookie mają charakter tymczasowy i są usuwane z Państwa urządzenia po zamknięciu przeglądarki. Wykorzystujemy sesyjne pliki cookie, aby lepiej śledzić korzystanie z Internetu, jak opisano powyżej.

W każdej chwili mogą Państwo odmówić przyjmowania plików cookie przez przeglądarkę, uruchamiając w niej odpowiednie ustawienie. Jednakże, wybierając to ustawienie mogą Państwo nie być w stanie uzyskać dostępu do niektórych części Witryn. Jeśli nie dostosowali Państwo ustawień przeglądarki tak, aby zablokować Pliki cookie, nasz system będzie wysyłał takie pliki, gdy tylko otworzą Państwo nasze Witryny w swojej przeglądarce.

Dane zgromadzone przez Witryny lub Pliki cookie, które mogą zostać umieszczone na Państwa komputerze, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów wspomnianych powyżej. W każdym razie informacje tego typu będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jeden rok.

Wykorzystujemy nasze Pliki cookie do następujących celów:

Rodzaj Pliku cookie Cel
Ściśle niezbędne / Funkcje techniczne Te Pliki cookie są konieczne, byśmy mogli udostępniać Witryny, aPaństwo mogli uzyskiwać do nich dostęp. To te Pliki cookie pozwalają nam na przykład na rejestrację faktu utworzenia przez Państwa konta oraz zalogowania się na to konto wcelu uzyskania dostępu do treści Witryny. Grupa ta obejmuje również Pliki cookie pozwalające nam zapamiętać Państwa poprzednią aktywność wtej samej sesji przeglądania oraz zabezpieczyć nasze Witryny.
Analityczne / Wydajności Te Pliki cookie są wykorzystywane przez nas albo usługodawców zewnętrznych do analizy sposobu korzystania zWitryn iich wydajności. Te Pliki cookie śledzą na przykład najczęściej odwiedzane strony ilokalizacje odwiedzających. Jeśli zapiszą się Państwo do newsletteru albo winny sposób zarejestrują się wWitrynie, wspomniane Pliki cookie mogą zostać Państwu przypisane. Te Pliki cookie to na przykład pliki cookie usługi Adobe Analytics.
Funkcjonalne Te Pliki cookie umożliwiają nam udostępnianie Witryn zgodnie zdokonanymi przez Państwa wyborami. Te Pliki cookie pozwalają nam „zapamiętać” Państwa pomiędzy kolejnymi odwiedzinami. Tytułem przykładu, rozpoznamy Państwa nazwę użytkownika oraz zapamiętamy wjaki sposób spersonalizowali Państwo Witrynę iusługi, zmieniając na przykład rozmiar tekstu, czcionki, języki oraz ustawienia innych części witryn, które można dostosowywać, izachowamy te ustawienia podczas kolejnych wizyt.
Reklamy usługodawców zewnętrznych Te Pliki cookie gromadzą informacje na temat Państwa aktywności na tych iinnych witrynach, aby wyświetlać reklamy ukierunkowane. Możemy również zezwolić naszym usługodawcom zewnętrznym na wykorzystywanie Plików cookie wWitrynach wtych samych wymienionych powyżej celach, wtym wcelu gromadzenia informacji na temat Państwa aktywności internetowej wczasie ina różnych witrynach internetowych. Usługodawcy zewnętrzni, generujący te Pliki cookie, wtym Adobe, LinkedIn iFacebook, mają swoje własne Polityki prywatności oraz mogą, woparciu oPaństwa wizyty na naszych Witrynach, wykorzystywać swoje Pliki cookie do wyświetlania reklamy ukierunkowanej na innych witrynach.

Jak odmówić zgody albo wycofać zgodę na stosowanie Plików cookie?

Jeżeli nie chcą Państwo, aby Pliki cookie były umieszczane na Państwa urządzeniu, mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w taki sposób, aby odrzucała wszystkie albo wybrane Pliki cookie albo alarmowała Państwo w momencie, gdy Plik cookie zostaje umieszczony na Państwa urządzeniu. Dodatkowe informacje można uzyskać w menu „Pomoc”/„Narzędzia” albo „Edycja” w swojej przeglądarce lub na stronie www.allaboutcookies.org. Proszę pamiętać, że jeśli zmieniając ustawienia przeglądarki zablokują Państwo wszystkie Pliki cookie (w tym ściśle niezbędne), mogą Państwo nie być w stanie uzyskać dostępu do naszej Witryny albo też korzystać z jej wszystkich lub niektórych funkcjonalności.

Jeśli chcą Państwo usunąć poprzednio przechowane Pliki cookie, można usunąć je ręcznie w dowolnym momencie. Nie uniemożliwi to jednak Witrynom umieszczania dalszych Plików cookie na Państwa urządzeniu, o ile i dopóki nie zmienią Państwo ustawień przeglądarki w sposób opisany powyżej.

Osoby przebywające w Europie znajdą dodatkowe informacje na temat tworzenia profili użytkownika oraz użycia Plików cookie do reklamy ukierunkowanej na stronie www.youronlinechoices.eu, a osoby przebywające w Stanach Zjednoczonych znajdą je na stronie www.aboutads.info/choices.

W jaki sposób wykorzystujemy inne technologie śledzenia w naszej komunikacji?

McKinsey może gromadzić informacje dotyczące tego, czy Użytkownik otwiera lub klika linki w związku z przesyłaniem komunikatów – przy pomocy znaczników nawigacyjnych – z zakresu wiedzy, badań bądź wydarzeń.

Znacznik nawigacyjny to obraz graficzny, który umieszcza się na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail. Znacznik ten – samodzielnie lub w połączeniu z plikami cookie – pobiera informacje o sposobach wykorzystywania przez Użytkownika e-maili lub witryn McKinsey lub o interakcjach Użytkownika w obrębie tych stron/e-maili. Możemy na przykład dodawać znaczniki nawigacyjne do wysyłanych Użytkownikowi komunikatów z zakresu wiedzy, badań lub wydarzeń w celu stwierdzenia, czy Użytkownik otworzył nasz e-mail albo kliknął w link. Zgromadzony w ten sposób materiał analityczny pomaga nam poprawiać efektywność treści oraz format naszych stron internetowych i komunikatów e-mailowych.

Jak mogę odmówić zgody na wykorzystywanie znaczników nawigacyjnych, ewentualnie wycofać tę zgodę?

Można unikać znaczników nawigacyjnych poprzez takie skonfigurowanie programu odczytującego e-maile, żeby blokował funkcjonalność polegającą na dopuszczaniu pobierania zdalnych obrazów. Można też po prostu nie klikać na żadne linki pojawiające się w wiadomościach e-mailowych.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek innych pytań odnośnie do naszej Polityki dotyczącej Plików cookie, prosimy o kontakt:

McKinsey & Company
Legal Department
711 Third Avenue
New York, NY 10017
212-446-7000

privacy@mckinsey.com